Meras savo patarėją pamalonino ir priemoka, ir išmoka

Retas darbuotojas, kad ir kokios naudos įmonei atneštų, gali pasigirti tokiu savo darbdavio dėmesingumu: vieną mėnesį metams laiko paskiriama 30 procentų pareiginės algos priemoka, o kitą — ir vienkartinė 100 procentų pareiginės algos dydžio išmoka.

Lina Dijokienė

Vis tik Telšių rajono savivaldybėje toks dėmesingas darbdavys yra. Tai rajono vadovas — meras Petras Kuizinas. Taip dosniai jis įvertino savo patarėjos Jurgitos Armalienės darbą.
Mero dosnumo apraškos paaiškėjo iš Telšių rajono savivaldybės administracijos nutekintų jo potvarkių. Gegužės mėnesį meras savo patarėjai J.Armalienei paskyrė už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą 30 procentų priemoką jos pareiginės algos ir nustatė, kad šis jo parėdymas įsigaliojo nuo gegužės 1 d. ir galios ne ilgiau kaip iki kitų metų balandžio 30 d. Birželio mėnesį meras suraitė savo parašą ant kito potvarkio. Juo savo patarėjai J.Armalienei už gerą darbą, organizuojant 2018 m. miesto šventę, paskyrė 100 procentų jos pareiginės algos dydžio vienkartinę piniginę išmoką.
Paprašytas paaiškinti, kokios priežastys lėmė šių potvarkių atsiradimą ir ar dar kam nors iš mero komandos skirta priemokų ar išmokų, meras atsakė: „Valstybės tarnautojams mokami priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (3 procentai pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus) ir už kvalifikacinę klasę (nuo 15 iki 50 procentų pareiginės algos). Telšių rajono savivaldybės mero patarėjai yra politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, todėl jie gauna tik priedus už stažą, o kvalifikacinės klasės neturi. Priemoka ir vienkartinė piniginė išmoka paskirta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2.2 papunkčiu (už gerą darbą organizuojant 2018 metų miesto šventę)“.
Anot P.Kuizino, priedo skyrimas darbuotojui yra jo vykdomos veiklos įvertinimas ir viena iš motyvaciją skatinančių priemonių, siekiant dar geresnių rezultatų.
Mero oponentas, Tarybos narys Algirdas Bacevičius išsakė griežtą savo poziciją: „Visai neseniai meras Petras Kuizinas žadėjo 30-čia procentų sumažinti administracijos darbuotojų skaičių. Pažado eilinį kartą nevykdė, atvirkščiai — darbuotojų skaičius padidėjo… Dabar, užuot ieškojęs galimybių padidinti atlyginimą mažai uždirbantiems darbuotojams, meras už mokesčių mokėtojų pinigus dosniai pamalonina ir taip didžiulį atlygį bei 30 procentų priedą prie jo gaunančią savo patarėją. Sunku suvokti tokius P.Kuizino veiksmus, matyt, meras jaučia savo politinės karjeros pabaigą ir skuba pabūti saviškiams geras visų mūsų sąskaita… Manau, toks mero poelgis yra favoritizmo, įsitvirtinusio Savivaldybėje, išraiška.
Prisiminkime, kad atlyginimų priedai buvo pradėti mokėti (ir tebemokami) Savivaldybės administracijos vadovams, nors jų vadovaujama įstaigos veikla, ypač statybų ir viešųjų pirkimų srityje, kelia daug abejonių. Gal prieš mėnesį Specialiųjų tyrimų tarnyba paskelbė, kad Telšių rajono savivaldybės administracijoje net 17 procentų darbuotojų susiję giminystės ryšiais, o tai rezultatas veiklos visų tų, kurie valdė rajoną“. Oficialiai skelbiama, kad vidutinis mero patarėjo mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių, 2018 m. I ketvirtį buvo 1084,62 euro.