Komisija nusprendė: viešosios bibliotekos direktorė — ne prasižengėlė

Net keliomis dienomis anksčiau, nei buvo nurodyta, darbą baigė Telšių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija, kuriai buvo pavesta ištirti anoniminiame pranešime išsakytus priekaištus dėl Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos doirektorės Jolantos Sutkutės veiksmų. Tiesa, kaip paaiškėjo, komisija taip ir neišdrįso susitikti su bibliotekos darbuotojais ir iš jų lūpų išgirsti, ką jie mano apie situaciją…

Lina Dijokienė

Komisijos vadovo nepakeitė
Komisijos nariais buvo paskirti Rimantas Žebrauskas — Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas), Sandra Jurkaitienė — Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, Daiva Pociuvienė — Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos profesinės sąjungos įgaliotinė, Edmundas Vaitkevičius — Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas.
Nors iš pradžių meras ir buvo pažadėjęs pakeisti komisijos pirmininką R.Žebrauską kitu, nes jis vadovavo komisijai, kuri J.Sutkutę paskelbė konkurso direktorės pareigoms laimėtoja, tačiau vėliau persigalvojo.
Tokio poelgio motyvus mero patarėja Jurgita Armalienė paaiškino taip: „Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, išsamiai įvertinęs situaciją bei pasikonsultavęs su teisininkais, priėmė sprendimą, kad nėra interesų konflikto požymių ar kitų aplinkybių, kurios galėtų kelti abejonių dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo Rimanto Žebrausko objektyvumo ar nešališkumo atliekant jam pavestas funkcijas (pareigybės aprašyme pavesta kuruoti kultūros sritį)“.

Komisijos tyrimo objektas
Komisijos pateiktose išvadose, kurias sudaro net aštuoni lapai, detaliai aprašyta, kodėl manoma, kad direktorė J.Sutkutė niekaip nenusižengė, nors anoniminiame pranešime gan emocingai buvo įvardinta ne vienas jos nesutarimų su atskirais kolektyvo nariais atvejis.
komisijos nariai rėmėsi direktorės pateiktu paaiškinimu, įvairiais bibliotekos vidaus dokumentais. Štai paaiškinime direktorė J.Sutkutė teigė, „kad šiuo anoniminiu laišku buvo priblokšta, nes yra šmeižiama, žeminama garbė ir orumas, be sutikimo platinamos asmeninės nuotraukos, anonimas leidžia sau, neaišku, kokiais argumentais remdamasis, nustatyti jos socialinį statusą“. Pasak direktorės, anoniminiame pranešime nurodyti kaltinimai neatitinka tikrovės. Komisija, išaanalizavusi pateiktus dokumentus, nurodė, kad nei priimant į darbą, nei atleidžiant iš jo darbuotojus, nebuvo jokių pažeidimų. Visi atleistieji išėjo iš darbo savo noru, gavo išeitines išmokas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 56 (10068)