Politinis „mūšis“ baigėsi: sutriuškinti socialdemokratai

Savivaldybės taryboje politinis chaosas: nėra nei koalicijos, nei opozicijos.

Politinė priešprieša tarp darbiečių ir socialdemokratų pasibaigė netikėtu pastarųjų pralaimėjimu: iš pareigų atleisti Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas bei mero pavaduotojas Kęstutis Gusarovas.

Alvydas Ivoncius

Mero iniciatyvos sužlugdavo
Primename, kad dar pavasarį politinį nepasitikėjimą S.Urbonu pareiškė meras P.Kuizinas. Priežastis — S.Urbonas filmavosi televizijos laidai dėl atliekamų Varniuose statybos darbų, o rajono reprezentacija esanti mero, ne Savivaldybės administracijos pareiga. Rimtesnių priekaištų S.Urbonui nepareiškė nei meras, nei kiti darbiečiai. Tylėjo ir darbiečius palaikę socialdemokratai.
Pirmą kartą Savivaldybės tarybos posėdyje S.Urbono atleisti nepavyko. Posėdyje nebuvo įvardintas nė vienas S.Urbono veiklos trūkumas. Tuomet balsai pasiskirstė po lygiai — 13 ir 13.
Meras P.Kuizinas dar kartą pareiškė politinį nepasitikėjimą S.Urbonu ir vėl kitame posėdyje nepasisekė: šįsyk S.Urbonui pakako Tarybos narių balsų išsaugoti savo pareigas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 60 (10072)

2 komentarai

  1. Nesuvokiu, Tarybos narių socialdemokratų politinės logikos. Sudarę koaliciją su Tėvynės sąjunga, socialdemokratai pašalino iš administracijos savo bendrapartiečius, o paliko du pavaduotojus „darbiečius”. Mano nuomone, pirmiausiai, jeigu taip nuspręsta, reikėjo padėkoti už „vargus” p.Anglickui ir p. Žebrauskui. Jie buvo silpnoji administracijos grandis.

Daugiau nekomentuojama.