Kviečiame renovuoti daugiabučius namus!

Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus.
Investicijų suma sieks 150 mln. eurų, o valstybė suteiks 50 mln. eurų paramos, kompensuodama 30 proc. investicijų, tenkančių energijos taupymo priemonėms. Už šias lėšas numatoma sudaryti sąlygas renovuoti ne mažiau kaip 500 daugiabučių.
Renovacijos projektus, kurie bus vykdomi pagal šį kvietimą, planuojama apmokėti arba kompensuoti 100 proc. Taip pat bus kompensuojamos parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidos, 100 proc. padengtos nepasiturintiems butų savininkams tekusios išlaidos.
Pagal šį kvietimą priimamų paraiškų skaičius nebus ribojamas, o projektų srautas išdėstomas pamečiui. Paraiškos bus atrenkamos ir reitinguojamos pagal numatytus atrankos kriterijus. Pirmenybė teikiama kompleksinei, vadinamajai kvartalinei, renovacijai (kompleksinė renovacija — kai atnaujinami ne pavieniai daugiabučiai, o šių namų ir viešosios paskirties pastatų grupės, sutvarkoma gyvenamoji aplinka, privažiavimo keliai, gatvių apšvietimas ir kita infrastruktūra, taip pasiekiant didesnio energinio efektyvumo).
Kartu su paraiška reikia pateikti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriuo jie pritaria daugiabučio renovacijai ir patvirtina jo atnaujinimo investicijų planą. Taip pat būtina pateikti pasirinkto finansuotojo nustatytos formos protokolą dėl lėšų skolinimosi.
Reitingavus gautas paraiškas, bus sudarytas pirmiausia finansuojamų projektų sąrašas. Į jį nepatekusias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą ir sudaryti sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.
Paraiškas iki š.m. rugsėjo 10 dienos kviečiame teikti Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyr. specialistui Adomui Bružui (Žemaitės g. 14, Telšiuose, 110 kab., tel. (8~444) 22363).
Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į SĮ Telšių butų ūkis vyresn. specialistą renovacijai Raimundą Budniką tel. 8~655 01485.
(Telšių rajono savivaldybės administracijos inf.)