Vieta vaikų darželyje — misija (ne)įmanoma?

Niekam ne paslaptis, kad kai kuriuose miestuose, vos sulaukę naujagimio, tėveliai strimgalviais skuodžia juos registruoti į miesto lopšelius-darželius, mat baiminamasi, jog, kai mamai prireiks grįžti į darbą, nebus su kuo palikti mažylio. Atrodo, jog panaši mada ateina ir į Žemaitijos sostinę.

Lina Dijokienė

Vaikų darželiai — kitaip — ikimokyklinis vaikų ugdymas — mūsų šalyje išgyveno pačius įvairiausiaus virsmus. Buvo metas, kai masiškai buvo uždarinėjami vaikų darželiai ne tik daugelyje kaimų, bet net ir dalis rajono centruose veikiančiųjų. Dabar, atrodo, grįžtama atgal: po truputį imamos formuoti ikimokyklinukų grupės didesniuose kaimuose dar išlikusiose, bet jau gerokai ištuštėjusiose mokyklose, o ir pačioje Žemaitijos sostinėje, kaip rodo praktika, šiaip sumanęs savo dvejų ar trejų metų bamblį nuvesti į vaikų darželį, gali likti nieko nepešęs…
Pasidomėti, ar tikrai sunku Telšiuose vaikams gauti vietą darželyje, paskatino vienoje socialinio tinklo paskyroje kilusi telšiškių mamų diskusija. Viena mama klausė kitų, ar dar įmanoma gauti vietą darželyje šiems metams? Ir pridūrė: „Laukėme eilėje dvejus metus, vietos negavom, nors grupėse dar buvo vietų. Kai atvykom, sakė, jog 100 proc. pateksime. Tačiau nuvykus, pasakė, kad vietos negavome, nes į grupę priėmė didesnius vaikus…“. Moteris piktinosi, kad buvo apgauta. „Sakė, kad 100 proc., nes daug vietų.
Į grupę, kur eina nuo dvejų metų, įkiša vaikus nuo ketverių iki šešerių. Grupėje 15 ar kiek ten vaikų. Parodė tik vienos grupės sąrašą. Nejaugi per metus tik vieną grupę teatrenka“,— stebėjosi diskusijos iniciatorė.
Tema tikrai aktuali, nes užvirė rimta diskusija. Pasirodė ir ironiškų nuomonių — girdi, nedavėte kyšio ir nepriėmė… Buvo siūlymų kreiptis į Švietimo ir sporto skyrių, tuomet esą greit vieta atsirasianti… Tiesa, kai kurios mamos tvirtino, jog netiesa, kad reikalaujama kyšių, ir minėjo ne vieną darželį (pavyzdžiui, „Saulutė“ ar „Eglutė“), kur buvo maloniai priimtos ir gavo visą reikalingą informaciją, o vaikas — ir vietą darželyje. Į diskusiją įsijungė ir Telšių rajono savivaldybės atstovė — vyriausioji specialistė viešiesiems ryšiams Skaistė Sadonytė. Ji ir pasiūlė negavusiai vietos vaikui darželyje moteriai ateiti į Savivaldybės administraciją, kur jos problema būsianti išspręsta. Ta pačia proga S.Sadonytės laikraštis „Kalvotoji Žemaitija“ paprašė atsakyti į kelis klausimus, susijusius su vaikų lopšelių-darželių situacija Telšiuose.

Priėmimo tvarka
Atsakingi Švietimo ir sporto skyriaus specialistai pakomentavo, kaip, kokia tvarka miesto mažieji gyventojai gali patekti į lopšelius-darželius. „Vaikai, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, į Telšių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į Telšių rajono savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu (2008-12-29 Nr. T1-532, aprašo keitimas 2011-03-24 Nr. T1-113)“,— teigiama jų atsiųstame komentare ir informuojama, kokius būtina pateikti dokumentus, priimant vaiką į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę: vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimo pažymėjimo kopiją bei dokumentus (arba jų kopijos), patvirtinančius šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, kuriais remiantis gali būti nustatyta pirmumo teisė būti priimtam arba taikomos mokesčio už maitinimą lengvatos.
„Vaikų priėmimą organizuoja Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo komisija. Priėmimo komisijos posėdžiai, kuriuose svarstomi tėvų prašymai, organizuojami 2 kartus per metus (gegužės ir rugsėjo mėnesiais). Jei per metus atsiranda laisvų vietų, organizuojami papildomi posėdžiai. Konkrečios jų datos nustatomos ikimokyklinės įstaigos direktoriaus įsakymu. Apie vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigą direktorius žodžiu arba raštu informuoja tėvus. Su vaikų tėvais yra sudaroma dvišalė ugdymo sutartis. Tėvams, neatvedus priimto vaiko rugsėjo 1 d. (ar kitą sutartą dieną), toliau jam vieta neišsaugoma. Vaikų ugdymo grupės formuojamos nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d., vadovaujantis higienos normų reikalavimais, iš to paties amžiaus arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko fiziologinius poreikius, atsižvelgiant į amžiaus ypatumus: 1-1,5 metų grupėse — ne daugiau kaip 10 vaikų; 1,5-3 metų grupėse — ne daugiau kaip 15 vaikų; 3-5 metų — ne daugiau kaip 20 vaikų. Informacija apie suformuotas grupes ir nepatenkintus tėvų prašymus dėl vaikų priėmimo į darželį tikslinama 2 kartus per metus: iki gegužės 20 d. ir iki rugsėjo 20 d. Apie esamas laisvas vietas, laikantis eiliškumo pagal pateiktus prašymus, ikimokyklinio ugdymo įstaigos direktorius informuoja tėvus. Ginčytinus klausimus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą sprendžia Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija“,— informavo Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

Pagal prašymo pateikimo datą
Paklausti, ar tiesa, kad ir Telšiuose reikia, vos gimus vaikui, parašyti prašymą į darželį, nes kitaip, esą, atėjus laikui, gali jo ir negauti, Švietimo ir sporto skyriaus specialistai teigė: „Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes, laikomasi eiliškumo tvarkos pagal prašymo registravimo datą. Daugelis tėvų, norėdami ugdyti savo vaiką pasirinktame lopšelyje-darželyje, parašo prašymą dėl vaiko ugdymo tik vaikui gimus. Toks tėvų elgesys yra pagrįstas ir suvokiamas, nes per metus rajone gimsta daugiau vaikų nei yra vietų 1-3 metų amžiaus grupėse. Nors taip pat stebimas reiškinys, kad dėl migracijos, kitų subjektyvių priežasčių, ne visi prašymus dėl vaikų ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose pateikę tėvai atveda savo vaikus į šias įstaigas. Tokiais atvejais vieta atitenka kitam sąraše esančiam vaikui. Kai keli prašymai yra pateikti tą pačią dieną, pirmenybė teikiama specialiųjų poreikių vaikams, socialiai remiamoms šeimoms, šeimoms, kuriose auga trys ir daugiau vaikų, nepilnoms šeimoms ir panašiai“.

Trūksta vietų mažiausiems
Švietimo ir sporto skyrius informavo, jog 2017-2018 m.m. pagal ikimokyklinio ugdymo programą instituciniu būdu ugdėsi 1211 vaikų. „Telšių rajono savivaldybė didelį dėmesį skiria švietimo paslaugų, teikiamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikui ir jį auginančiai šeimai, prieinamumui, kokybei ir veiksmingumui, todėl nuosekliai steigiamos naujos grupės. Nors kasmet vidutiniškai įsteigiama po 2-3 grupes, vis dar turime nepatenkintų prašymų ugdyti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigose“,— teigiama atsakyme.

Švietimo ir sporto skyriaus š.m. gegužės 20 d. duomenimis, šiuo metu yra 40 nepatenkintų tėvų prašymų dėl vaikų, gimusių 2016 m., priėmimo į lopšelio (1-3 metų amžiaus) grupes. Pagal higienos normų reikalavimus, į 1-3 metų amžiaus grupę priimama tik 15 vaikų. „Vaikams nuosekliai perėjus į 3-5 metų amžiaus grupę (gali ugdytis 20 vaikų), į šią grupę papildomai priimami 5 vaikai. 3-5 metų amžiaus grupės vaikų ikimokyklinio ugdymo poreikis tenkinamas visiškai, nėra nė vieno nepatenkinto tėvų prašymo dėl 2013-2015 m. gimusių vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Kai kuriuose miesto lopšeliuose-darželiuose („Eglutė“, „Žemaitukas“) netgi buvo laisvų vietų šio amžiaus vaikams“,— akcentavo Švietimo ir sporto skyriaus specialistai.

Galimybė pasikonsultuoti
Žinoma, kad išleidžiant mažąjį šeimos narį į platesnę socialinę erdvę — darželį, nerimauja ne tik vaikai, nemažai rūpesčių ir nerimo patiria ir jų tėvai ar seneliai. Tačiau šiam nerimui išsklaidyti yra siūloma specialistų pagalba. „Visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose numatomas adaptacinis periodas, kurio metu tėvams organizuojami susitikimai su specialistais (logopedu, psichologu, gydytoju-neurologu ir panašiai), tėveliai konsultuojami įvairiais jiems rūpimais klausimais. Taigi kviečiame tėvelius aktyviai dalyvauti šiame procese ir padėti savo vaikams lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje. Taip pat siūlome visais rūpimais klausimais tiesiogiai kreiptis į ikimokyklinės įstaigos administraciją arba į Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių. Tai padės greičiau rasti bendrą sprendimą ir tuo pačiu išvengti nereikalingų neigiamų emocijų“,— patarė Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.