Širdies šilumą skleidė trijų tautų senjorai

Žolinės išvakarėse Žemaitės dramos teatre surengtas tarptautinis koncertas įvairaus amžiaus ir pomėgių žmonėms „Širdies šiluma visiems“, kuriame drauge su telšiškiais pasirodė svečiai iš Latvijos ir Estijos.

Algirdas Dačkevičius

Spaudos konferencijoje — apie europinį šokį ir savasties paieškas
Rugpjūčio 14-osios rytą Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvyko spaudos konferencija, kurią surengė Lietuvos pensininkų sąjungos Telšių skyriaus „Bočiai“ senjorų šokių kolektyvo „Pinavija“ vadovė Genovaitė Lukauskytė.
Į konferenciją atvyko viešnios iš Latvijos, Estijos, taip pat Mažeikių.
Inara Rumba iš Aucės pasidžiaugė, kad europinių šokių judėjimas Latvijoje yra labai populiarus. Latvių šokėjų maršrutai neapsiriboja vien po savo šalį, jie dažnai vyksta koncertuoti į užsienį. Transportu dažniausiai tenka pasirūpinti patiems, o kostiumus šokėjams parūpina vietos savivaldybė.
Inese Smilškalne iš Bauska pastebėjo, jog jų šokėjus labai palaiko vietos valdžia.
Jie per sezoną surengė net 22 koncertus, o spalio mėnesį ruošiasi surengti seminarą.
Viešnia iš Estijos Marija Drenkxan atviravo, jog į europinių šokių sūkurį įsiliejo vėliau negu latviai. Pradėjo palengva, vėliau pagalbos pasikvietė latvių choreografą Ilgvars Pauninš. Nedidelis miestelis Kanepi metė iššūkį Estijos sostinei, 2008 metais surengdamas pirmąjį europinių šokių festivalį. Žinoma, Talinas neištvėrė ir po metų festivalis buvo surengtas ten. Vadovė ir jos kolegė Elena Nurk papasakojo, koks gali būti užkrečiamas pomėgis šokiui. „Vienas 68-erių metų šokėjas į šokius atvyksta, gyvenantis už 50 kilometrų, yra tokių, kurie sukaria po 40 ar 30 kilometrų, kad tik galėtų drauge pašokti“,— pasakojo viešnios iš Estijos. Iniciatyva ir veiklumas — viskam atveria kelią. Neseniai energingajai Marijai suteiktas Kanepi miestelio Garbės piliečio vardas.
Kaimynė iš Mažeikių, vadovaujanti Trečiojo amžiaus universiteto šokių studijai „Serbentėlė“, Irena Valiuvienė prisipažino, kad jai iš pradžių „nelipo prie širdies“ europinių šokių programa. Buvo ieškoma savitų sprendimų. Mažeikiškiai turi parengę apie 17 šokių. „Vykstam visur, kur tik pakviečia — svarbiausia, kad būtų autobusas“,— šypsodamasi pasakojo I.Valiuvienė.
Malonu buvo girdėti, jog viešnios artmai bendrauja su telšiške G.Lukauskyte, kviečiasi šokėjus pas save ir į seminarus. G.Lukauskytė užsiminė, jog šokių kolektyvui „Pinavija“ vadovauja trejetą metų. Būtent ji atkreipė dėmesį į europinių šokių programą, tačiau jokiu būdu neišsižada ir tradicinių šokių. „Išvykę svetur, stengiamės mokyti šokti mūsų tautinius šokius „Kalvelį“, „Gyvatarą“, „Klumpakojį“ ir kitus. Žinoma, ir patys stengiamės nacionalinių latvių ir estų šokių pasimokyti“,— sakė G.Lukauskytė. Ji pasidžiaugė ilgametėmis šokėjomis ir „Pinavijos“ seniūnėmis Liucija Čepiene ir Elvyra Stonkuviene, kurios irgi dalyvavo spaudos konferencijoje.
Tačiau jau vėliau, kalbantis su G.Lukauskyte, buvo jaučiama, jog šokėjos mažai sulaukia vietos valdžios paramos. Matyt, iš šalies valdininkams kartais klaidingai atrodo, kad žmonės „užmušinėja savo nuobodulį“, o ne šokiu garsina Žemaitijos sostinę.

Skambėjo dainos, „davė garo“ kapelos, sukosi šokėjų poros
„Matytumėt, kaip šauniai grojo kapelos. Muzikantai, net nesižvalgydami į natas, taip trenkė, kad pačios kojos kilnojosi“,— džiaugėsi pavykusiu renginiu vienas pagrindinių šventės organizatorių LPS Telšių skyriaus „Bočiai“ pirmininkas Kajatonas Šliogeris.
Ko čia smagiai nepagriežti, jeigu draugėn stojo susijungusios kapelos „Čia ir dabar“, „Žara“ ir „Svaja“., kurioms vadovavo Vidas Petrauskas. Taip pat šauniai griežė Degaičių seniūnijos kaimiška kapela „Grįžolė“, vadovaujama Broniaus Gaižausko ir LPS „Bočiai“ Telšių bendrijos kaimo kapela, vadovaujama Petro Dirmeikio.
Žinoma, svarbų šventinį akcentą suteikė chorų jungtiniai kūriniai „Jūra“ ir „Lietuva brangi“, kuriuos atliko TKC mišrus choras „Bočiai“, TKC politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties aidai“ ir valstybinis choras „Vilnius“.
Scenoje akį džiugino šokiai. Latviai iš Jelgavos, Aucės ir Bausko, estai iš Kanepi, Polvo ir Voru atliko po trejetą šokių. Taip pat šauniai pasirodė TKC pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas „Džiugas“, vadovaujamas Janinos Reinienės.
Trijų tautų šokėjų siuita „Gintarinė Baltija“ skirta Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių atkūrimo šimtmečiams, o vėliau visus užbūrė finalinis šokis „Valsas“ (vad. Genovaitė Lukauskytė ir Robertas Tekorius).
Šventę pakylėjo tarptautinių konkursų laureatės Ramintos Šukytės atliekami kūriniai, įspūdingai dainavo viešnia iš Izraelio Raja Buzukova ir žinoma lietuvių dainininkė Lina Urnikytė.
Šventėje netrūko nuoširdžių sveikinimų ir padėkos žodžių, kuriuos tarė Šv.Antano Paduviečio katedros administratorius Vygintas Gudeliūnas, rajono meras Petras Kuizinas, miesto seniūnas Kazys Lečkauskas. O Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio proginiais ženklais apdovanojo visuomeniškus telšiškius K.Lečkauską ir K.Šliogerį.
Organizatoriai už paramą ypač dėkingi „Žemaitijos pienui“ ir miesto seniūnijai.