Subyrėjus koalicijai, byra ir projektų „prastūmimas“

Savivaldybės tarybos posėdyje kilo triukšmas dėl pateikto sprendimo pritarti projektui „Elektroninio bilieto sistemos Telšių viešajame transporte sukūrimas“. Pasirodo, siūlyta pritarti, nors šis projektas dar nebuvo nė parengtas bei pateiktas Savivaldybei.

Alvydas Ivoncius

Siūlė tvirtinti… neparengtą dokumentą
Tarybos narys Kęstutis Trečiokas pareiškė, kad siūlymas pritarti neparengtam projektui būtų nusižengimas. Jo nuomone, pirma reikia šį projektą tinkamai išanalizuoti. Panašiai manė ir kai kurie kiti Tarybos nariai.
Meras Petras Kuizinas įsitikinęs, kad projektas rengiamas neaiškiu tikslu ir neatsakingai. Jis siūlė šia tema diskutuoti toliau.
Tačiau, pasirodo, toms diskusijoms laiko nelikę. Mat Telšių regiono plėtros tarybai projektą jau reikia pateikti tvirtinti. O jo… nėra. Reikia, kad pirma ir Taryba pritartų. Meras įtikinėjo esą kalbėjęsis su Regiono plėtros tarybos atstovu ir gavęs patikinimą, jog nebus pavėluota projektą teikiant rugsėjo pabaigoje po kito Tarybos posėdžio. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Simanauskienė, atsakinga už šį projektą, nebuvo tuo įsitikinusi ir negalėjo garantuoti, jog Savivaldybė nepavėluos.

Komisijų steigimo manija
Kaip reta, šįsyk ryžtingas buvo Tarybos narys Danielius Rupšys, pasiūlęs sudaryti komisiją ištirti, kodėl projektas nebuvo parengtas laiku. Čia pastebėsime, kad, matyt, reikėtų sudaryti komisiją, kuri ištirtų, kodėl D.Rupšio vadovaujama Korupcijos prevencijos komisija nieko nebeveikia, nevyksta net posėdžiai.
Lyg dar maža būtų Savivaldybėje visokių komisijų, K.Trečiokas pasiūlė sudaryti komisiją, kuri stebėtų, ar laiku sukuriami ir įgyvendinami projektai. Juk už tai atsakinga Savivaldybės administracija ir tikriausiai pakaktų patiems Tarybos nariams pareikalauti, kad jos vadovai kiekviename posėdyje praneštų, kaip sekasi įgyvendinti bent svarbiausius projektus.
Tarybos narys Kęstutis Gusarovas perspėjo, kad, nepatvirtinus šio projekto, Kelių direkcija neskirtų milijonų Muziejaus gatvei rekonstruoti. Rimantas Adomaitis nustebo dėl tokio pareiškimo, kad elektroninio bilieto projekte nieko nekalbama apie tos gatvės rekonstrukciją. Tačiau Tarybos nariams buvo aiškinama neva gautas žodinis Kelių direkcijos susitarimas, kad ji skirs pinigų Muziejaus gatvei rekonstruoti, jei Savivaldybė pritars elektroninio bilieto projektui. Visgi raštu tokio patikinimo nei prašyta, nei gauta. Elektroninio bilieto viešajame Telšių transporte sukūrimo projekto vertė 845 tūkst. eurų, iš kurių beveik 127 tūkst. eurų turėtų skirti Telšių rajono savivaldybė.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 68 (10080)