Maltiečių vaikų dienos centrą džiugina geradariai

Telšių maltiečių vaikų dienos centras, neseniai įsikūręs Gedimino g. 17, vysto turiningą savo veiklą ir sulaukia gerų žmonių paramos.

Visiškai neseniai iš Jungtinės Karalystės ir Airijos vaikams atkeliavo siunta drabužių, žaidimų, spalvinimo knygelių ir kitokių įdomybių, pradžiuginusių centro lankytojus. Į Redakciją užsukusi telšiškė Zina papasakojo, kad emigrantams visuomet rūpi Lietuva, o ypač mažieji jos gyventojai. Veikli moteris draugėn pasikvietė šiuo metu Jungtinėje Karalystėje įsikūrusias kaunietę Kristiną ir mažeikiškę Sandrą. Visos drauge ir ėmė rūpintis labdaringa siunta į Lietuvą. Zina pasidžiaugė, kad į pagalbą atėjo ir ponas Darius, MK TRANSPORT savininkas iš Airijos, pagelbėdamas transportu, taip pat, kad Telšiuose supratingumo ir labdaringos paramos sulaukė iš verslininko Vasilijaus Achunovo.
Centro vadovė Eugenija Damulytė ir socialinė darbuotoja Julė Kikilienė džiaugiasi kiekviena parama. Jos dėkoja viešnioms iš Jungtinės Karalystės, taip pat ponui Dariui iš Airijos bei telšiškiui V.Achunovui. Pasak E.Damulytės, labai vertinamas ir vaikams dovanotas laikas, per kurį jie, kompetentingų įvairių sričių asmenų padedami, gali ugdytis įvairiausius savo gebėjimus. Kai lankėmės centre, moksleiviai laukė šokių pamokos.
Telšių maltiečių vaikų dienos centro veikla žymia dalimi priklauso nuo gerų iniciatyvų. Čia vertinama bet kokia parama, o norintieji paremti, gali kreiptis į centro vadovę tel. 8~694 99203. („KŽ“ inf.)