Telšių kultūros darbuotojai protestavo kartu su kolegomis

„Už kultūrą — kultūringą atlyginimą!“, „Alkana kultūra“, „Norime atlyginimo, ne pašalpos!“. Tarp tokių ir panašių šūkių praėjusią savaitę įvykusioje Lietuvos kultūros darbuotojų protesto akcijoje prie šalies Kultūros ministerijos dalyvavo ir gana gausus Telšių rajono kultūros darbuotojų būrys.

Lina Dijokienė

Dėmesio centre
Telšiškiai šmėžavo kone visų televizijos kanalų, spaudos ar internetinės žiniasklaidos reportažuose. „Turėjome akordeonu grojantį žmogų, gal todėl visų kameros ar fotoobjektyvai bent iš pradžių ir buvo į mus nukreipti“,— juokėsi vienas iš akcijos dalyvių, Telšių kultūros centro direktorius Linas Ulkštinas. Pasak direktoriaus, į Vilnių, į piketą V.Kudirkos aikštėje, iš Telšių rajono vyko visi kultūros darbuotojai, kas tik galėjo — kartu su rietaviškiais žemaičiai į šalies sostinę važiavo per keturiasdešimties vietų autobusu.

Ką pavyko pasiekti?
Atsakydamas į šį klausimą, Telšių kultūros centro direktorius pabrėžė, jog pirmiausia pavyko atkreipti visų — kultūros sistemos valdžios, visos šalies žiniasklaidos, galų gale — ir visuomenės dėmesį į apverktiną kultūros sistemos darbuotojų atlygį. Juolab, kad kultūros darbuotojams atstovaujančioms organizacijoms, jų vadovybei, vis nesisekė rasti galimybių bendrai diskusijai su šalies Kultūros ministerija, jos vadovais. „Buvo išėjusi ir kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. Ji atsistojo, sakyčiau, pagarbiu atstumu nuo piketuojančiųjų, kažką pakalbėjo su žiniasklaidos atstovais, ir nuėjo. Pasigirdo šnekų, kad ministrė susiruošė pietauti. Tuomet tūkstantinė kultūros darbuotojų minia ėmė skanduoti „Gėda!““,— įspūdžiais iš piketo dalijosi L.Ulkštinas. Kadangi nebuvo tinkamo įgarsinimo, nebuvę aišku, kas vyksta. Vėliau į ministeriją nuėjo kultūros darbuotojus į protesto akciją sukvietusių organizacijų atstovai.
Šiems išėjus po pokalbio, juos, pasak L.Ulkštino, tuoj apspito žiniasklaida, tad pokalbio detalių su ministre piketuotojai neišgirdo. Vis tik akcijos dalyviai išradingai ir itin kūrybingai išreiškė savo reikalavimus muzikine išraiška: muzikavo, dainavo kupletus, giedojo. „Suprantame, kad neuždirbsi visų pinigų, tačiau mūsų siekiamybė paprasta — norime kultūringo ir oraus atlyginimo. Šios dienos skaičiavimais, kultūros srities darbuotojų atlyginimai yra 150 eurų mažesni už švietimo srities darbuotojų atlyginimus. Manome, kad, jei esame bendro konteksto darbuotojai, tai ir atlyginimai turėtų būti vienodi“,— sakė Linas Ulkštinas, pabrėžęs, jog nori tikėti kultūros ministrės pažadais, duotais protestavusiems kultūros darbuotojams.

Akcijos rezultatai
Akcijos organizatoriai teigė, jog su Kultūros ministerija pasiektas žodinis sutarimas, kad per trejus metus kultūros darbuotojams atlyginimas didėtų 150 eurų. Profesinės sąjungos siekė, kad tiek algos didėtų jau kitąmet. Ministerijos atstovai kol kas yra įsipareigoję, kad kitąmet kultūros darbuotojų atlyginimas didėtų 21 euru, 2020 ir 2021-aisiais — dar po 30 eurų, tačiau tai kultūros darbuotojų netenkina. Protestuotojus supykdė Vyriausybės vadovo Sauliaus Skvernelio pareiškimas, jog kultūros darbuotojų atlyginimai ir taip keliami. Su kultūros ir meno darbuotojų profesinėmis sąjungomis buvo susitarta įkurti darbo grupę, į kurią įeis Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Kultūros ministerijos, Savivaldybių asociacija. Bus ieškoma sutarimo tarp šalių, kad būtų pasirašytas trišalis ar keturšalis susitarimas trejiems metams, ir eliminuoti atotrūkį tarp švietimo, kultūros ir meno darbuotojų algų. Kultūros darbuotojų profesinių sąjungų teigimu, pernai Lietuvoje kultūros srities darbuotojų vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo 593 eurai. Jis buvo trečioje vietoje pagal mažumą Europos Sąjungoje. Šalyje pernai iš viso buvo 13,3 tūkst. kultūros ir meno darbuotojų.