Kaip Jolanta Liberalė ieškojo maršalkiuko

Nu, kai darbiniai, tvarkdariai išvertė iš krėslų vyriausiojo valdoviuko pavaduotoją Husarą ir maršalką Saulę Pirmąjį, suskato ano vietoj įtaisyt maršalkiuką Anglių. Anam patapus maršalka, liktų tuščia kėdė. Ką į ją pasodins? Riejosi, pešėsi darbiniai ir tvarkdariai dėl tos kėdės. Betgi ginčą baigė Jolanta Liberalė: o kas jai klius už Husaro ir Saulės Pirmojo iškrapštymą iš savivaldovybės rūmų? Atsitokėjo darbiniai ir tvarkdariai: nu, reikia kaip nors ir sveiko proto dešiniesiems atsidėkot. Bet tegu patys ką nors iš šieno kupetos maršalkiuko pareigoms išpeša. Kęstas Zadanija davė zadaniją Jolantai Liberalei pačiai susirast naują maršalkiuką.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 76 (10088)