Pokalbyje apie knygą — žurnalisto iš Džiugo gatvės kelias

Už savo tėvo prisiminimą susirinkusiesiems dėkojo žurnalistas, diplomatas, politikas Justas Vincas Paleckis.

Telšiuose, pagyvenusio kalvio ir visai dar jaunos, tačiau kūną sudarkančios ligos paženklintos ūkininkaitės šeimoje prieš šimtą dvidešimt metų gimęs Justinas, visiems geriau žinomas Justas Paleckis, įbrėžė ryškią, sudėtingą, kontraversiškai vertinamą žymę šalies istorijoje.

Lina Dijokienė

Atėjo prisiminti
Tačiau iki tragiškų Lietuvai, jos žmonėms įvykių jis buvo talentingas žurnalistas, leidėjas ir redaktorius. Be to, rašytojas, poetas. Tokį jį Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje ir prisiminė būrys telšiškių ir svečių, susirinkę į pokalbį apie knygą — „Justas Paleckis. Žurnalisto kelio atspindžiai“.

Garbūs svečiai
Kaip sakė Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė, pristačiusi vakaro svečius — Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus Česlovą Juršėną, Justą Vincą Paleckį, Justo Paleckio sūnų, taip pat žurnalistą bei diplomatą, žurnalistą ir knygos sudarytoją Domą Šniuką, rašytoją ir knygos leidėją Stasį Lipskį bei skaitovą ir žurnalistą Juozą Šalkauską — jai dar niekada nebuvo taip paprasta. Mat šios knygos pristatymas jos leidėjų buvo suorganizuotas iki paskutinių smulkmenų.

Daug nepublikuotos medžiagos
Pradėdamas pokalbį, knygos leidėjas S.Lipskis akcentavo, kad jo vadovaujamos leidyklos išleistoje knygoje Justas Paleckis pristatomas ne kaip politikas, o kaip Pirmosios respublikos žurnalistas, redaktorius ir leidėjas. Pasak S.Lipskio, knygoje „Justas Paleckis. Žurnalisto kelio atspindžiai“ spausdinama memuarinė publicistika, kelionių įspūdžiai, mintys ir pastebėjimai iš J.Paleckio užrašų knygučių, kuriuos leidėjui perdavęs šio sūnus. Nemažą solidžios knygos (apie 500 puslapių) dalį sudaro ir amžininkų prisiminimai. Leidėjas tvirtino, jog nemaža knygos tekstų dalis publikuojama apskritai pirmą kartą.
Po nedidelės įžangos knygos leidėjas pakvietė skaitovą J.Šalkauską, kuris taip gerai daugybei Lietuvos žmonių pažįstamu raiškiu balsu perskaitė ištrauką iš knygos „Kalvis Ignacas ir jo sūnus“ — apie Justo Paleckio tėvą, jo gyvenimą, atvedusį į Žemaitijos sostinę, antrąją santuoką ir iš jos gimusius du sūnus — Martyną ir Justiną. J.Šalkauskio balsas tąvakar skambėjo dar ne kartą — susirinkusiesiems jis perskaitė J.Paleckio eilėraščių.

Žurnalisto kelias
Kaip pasakojo knygos leidėjas, Justas Paleckis, nors ir gimė Telšiuose, tačiau nemažą dalį vaikystės ir jaunystės praleido Rygoje, kur atsikėlė iš Telšių jo tėvai. Čia jis baigė mokyklą, pradėjo žurnalisto kelią, ėmė leisti savo laikraštį. Vėliau, jau Lietuvai tapus nepriklausoma šalimi, grįžo Lietuvon, ėmė aktyviai reikštis visuomeninėje veikloje.
Turėjęs savo ypatingą požiūrį į spaudą, jos reikšmę visuomenei. Apie 1932 m. yra užrašyta Justo Paleckio mintis: „Spauda turi įdėti pirštus į gyvenimo žaizdas“. Šios pozicijos šis žurnalistas, kaip teigia jo amžininkai, laikęsis visą gyvenimą.
Žurnalistas Domas Šniukas, įvadinio knygos straipsnio autorius, kalbėjo, kad tarpukario spauda Lietuvoje nebuvusi panaši į šių dienų. Pirmiausia nebuvę komercinės spaudos, o pagrindiniai laikraščių rėmėjai buvę jų skaitytojai. Tiesa, tuometė Lietuva buvusi labai skurdi, o jos gyventojai beveik visai neskaitę laikraščių…

Dalijosi prisiminimais
Pokalbyje apie Justo Paleckio, kaip žurnalisto, gyvenimo kelią, savo prisiminimais dalijosi ir svečiai, ir telšiškis, ilgametis kultūros darbuotojas Kajatonas Šliogeris.
Štai Česlovas Juršėnas prisiminė savo pirmąjį susitikimą su Justu Paleckiu, svarbiausiu to meto tarybinės Lietuvos žmogumi. Sakė kaip sykis tądien rašęs brandos egzaminą — rašinį, kai staiga atsivėrusios egzamino patalpos durys ir įėjęs mokyklos direktorius kartu su J.Paleckiu. Šis priėjęs prie abituriento ir palinkėjęs jam sėkmės.
Ne mažiau įdomių atsiminimų — ir K.Šliogerio pasakojime. Jis, nestokodamas humoro, papasakojo apie šio dalyvavimą pirmojoje rajono Dainų šventėje. Dar prisiminė ir kiek kuriozišką atvejį, kai jam, tuomečiam rajono Kultūros skyriaus vedėjui, teko lydėti svečią iš užsienio bei J.Paleckį į susitikimą su Telšių vyskupu bei apžiūrėti Telšių katedrą.
Visi atėjusieji turėjo galimybę už savikainą įsigyti knygą, o kas to nepadarė, knygą apie Justą Paleckį ir jo žurnalisto kelią galės perskaityti Telšių bibliotekoje — vieną egzempliorių biblioteka iš svečių gavo dovanų.