Vietos politikai užsiima pavojinga veikla

Antanas Gudauskas, jei sakė tiesą, atskleidė purvinus politikos užkulisius ir įstatymais baudžiamą neleistiną politikų veiklą.

Panašu, rajono politinėje erdvėje driokstelėjo dar vienas skandaliukas. Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovas, socialdemokratas Antanas Gudauskas viešai apkaltino buvusį bendrapartietį Adomą Domarką bandymu daryti neleistiną poveikį.

Alvydas Ivoncius

Kontrolieriai aptiko pažeidimų
Bet pradėkime viską nuo pradžių. Telšių rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyrius patikrino A.Gudausko įstaigos veiklą ir nustatė visokių pažeidimų dėl biurokratinių tvarkų ar teisės aktų nesilaikymo.

Ryškiausi pažeidimai, auditorių manymu, yra tokie:
„Audito metu nustatyta, kad VšĮ Telšių rajono PSPC vadovas 2006-09-25 sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 1105 pats su savim, t.y., įstaigos vadovas priima save į gydytojo akušerio-ginekologo pareigybę 0,5 etato darbo krūviu, nusistato atlyginimą ir darbo savaitės trukmę. Sutartis kasmet papildoma įrašais apie darbo užmokesčio ir darbo krūvio pasikeitimus.
VšĮ Telšių rajono PSPC vadovas A.G., sudarydamas 2006-09-25 neterminuotą darbo sutartį Nr. 1105 pats su savimi, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 76 (10088)