Virš Savivaldybės pakibo tiesioginio valdymo grėsmė

Jei Tarybos nariai nesiliaus ožiuotis it maži vaikai, visi gali likti be mandatų.

Vietos politikams žaidžiant karus, Telšių rajono savivaldybė gali sulaukti tiesioginio valdymo. Pirmas rimtas grėsmės ženklas — Vyriausybės atstovės Loretos Bagdonavičienės Telšių apskrityje reikalavimas vykdyti Vietos savivaldos įstatymą.

Alvydas Ivoncius

Įspėjo Vyriausybės atstovė
Vyriausybės atstovės Telšių apskrityje Loretos Bagdonavičienės rašte merui bei Tarybai primenama, kad rugpjūčio mėnesį Savivaldybės taryba iš pareigų atleido vicemerą Kęstutį Gusarovą ir Savivaldybės administracijos direktorių Saulių Urboną. Tačiau iki šiol, kaip reikalauja Vietos savivaldos įstatymas, mero pavaduotojas ir Savivaldybės administracijos direktorius nepaskirti.
L.Bagdonavičienė Savivaldybės tarybos nariams paaiškino, kad tiesioginis valdymas gali būti įvestas, jei Taryba per Vietos savivaldos įstatyme numatytą laiką nepaskiria mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, nesudaro Kontrolės komiteto ir nepaskiria jo pirmininko, įstatyme numatytų komisijų ir nepaskiria jų pirmininkų.
Pagal Vietos savivaldos įstatymą, mero pavaduotojas ir Savivaldybės administracijos direktorius turi būti paskirti per du mėnesius. Spalio 2 dieną kaip tik sukanka du mėnesiai, kai buvo atleisti K.Gusarovas ir S.Urbonas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 76 (10088)

2 komentarai

  1. Tai ir tegul paleidžia visus kibini-fini.Kiek jie ten gali pjautis.Bus rinkimai gal pasiseks išsirinkti dirbančius žmones.

Daugiau nekomentuojama.