A.Bacevičius, socialdemokratai, konservatoriai ir valstiečiai atsisakė dirbti vieningoje Taryboje

Pasiūlyta visiems dirbti komandoje
Siekdami stabilizuoti politinę situaciją, stengdamiesi suvienyti įvairias politines partijas ar joms nepriklausančius Telšių rajono savivaldybės tarybos narius, siekdami išvengti tiesioginio valdymo, Darbo partijos frakcija, Tvarkos ir teisingumo partijos frakcija, Liberalų sąjūdžio atstovė, frakcijoms ir partijoms nepriklausantys Tarybos nariai likusiems Tarybos nariams pasiūlė suformuoti vadinamąją vaivorykštinę koaliciją.
Tokiu pasiūlytu principu valdyme dalyvautų visi 27 Tarybos nariai: būtų sutelkta jų patirtis, pastangos ir idėjos dirbant dėl rajono žmonių poreikių ir gerovės. Vaivorykštinės koalicijos sudarymas reikštų, jog ir skirtingoms politinėms pažiūroms priklausantys Tarybos nariai geba rasti kompromisą, stengiasi organizuoti bendrą darbą ir siekti bendrų tikslų, nustumdami savo politinius ar asmeninius interesus žemiau visuomenės gerovės.
Darbas komandoje būtų žymiai pranašesnis už skirstymąsi į grupes, žinant, jog iki savivaldos rinkimų liko tik penki mėnesiai, jau baigiamas šių metų ir pradedamas formuoti ateinančių metų Savivaldybės biudžetas, o politinių, bet visuomenės naudai objektyvių sprendimų, laukia parengti ar ruošiami projektai ir kiti darbai.

Komandinio darbo nepageidavo
Su komandinio darbo principu nesutiko A.Bacevičiaus pilietinio sąrašo atstovas A.Bacevičius, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija (T.Katkus, K.Gusarovas, V.Bačionienė, R.Juška, S.Mikalauskas, B.Šniaukas, S.Naujokienė, K.Šliogeris), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcija (M.Serva, A.Butkevičius, A.Tamoševičienė), Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai (A.Tarvainis, J.Tarvainienė).
Šioms partijoms ir pilietiniam sąrašui priklausantys keturiolika Tarybos narių atmetė siūlymą sudaryti vaivorykštinę koaliciją, nes vadovaujančių pareigų dalybos, asmeninis nusistatymas prieš tam tikrus politikus ar partijas šiems Tarybos nariams galimai svarbesnis už vieningą ir rezultatyvų darbą rajono labui. Atsisakydami vaivorykštinės koalicijos, minėti Tarybos nariai atsisakė suvienyti visų patirtį ir pastangas priimant visuomenei svarbius sprendimus.

Operatyviai išsidalino postus
Darbo partijos frakcija, Tvarkos ir teisingumo frakcija, Liberalų sąjūdžio atstovas bei frakcijoms ir politinėms partijoms nepriklausantys Tarybos nariai, deklaruodami, jog politinė nesantaika privalo baigtis, kad Savivaldybės taryba turi dirbti ne asmeninių ar politinių principų vedami, ir siekdami išvengti dar skaudesnių pasekmių rajonui, nebedalyvavo tolimesnėse politinėse derybose. Merui užsiminus apie galimybę 14 Tarybos narių patiems suformuoti valdančiąją daugumą, A.Bacevičius, socialdemokratų, konservatorių frakcijos, valstiečių atstovai nedelsiant pasidalino vadovaujančius postus.

 

Darbo partijos frakcija (P.Kuizinas, L.Jurytė-Zakarauskienė, V.Vitkauskienė, R.Adomaitis, Z.Mockus, S.Čekanauskas), Tvarkos ir teisingumo frakcija (K.Trečiokas, A.Lukavičius, I.Skernevičiūtė, D.Rupšys), Liberalų sąjūdžio atstovė J.Rupeikienė, frakcijoms ir partijoms nepriklausantys Adomas Domarkas ir Artūras Domarkas deklaruoja, kad koaliciją sudarę A.Bacevičius, socialdemokratai, valstiečiai ir konservatoriai pasiima ne tik laisvas vadovų pareigas, bet ir pareigas bei atsakomybę.
Telšių rajono savivaldybės faktinis biudžeto deficitas šiemet grėsmingai augo, tačiau buvęs Administracijos direktorius, socialdemokratas galimai netinkamai į tai reagavo, kaip asignavimų valdytojas, galimai nesilaikė finansinės drausmės ir galimai nepareikalavo to iš kitų pavaldinių ar pavaldžių įstaigų vadovų, todėl kai kurios metinio biudžeto straipsnių sumos buvo panaudotos per pusmetį, jau pasireiškia kai kurių programų ar įstaigų finansavimo sutrikimai. Koalicijos sutartimi socialdemokratai, valstiečiai, konservatoriai ir A.Bacevičius į direktoriaus pareigas siūlo socialdemokratą, taigi tiek naujasis socialdemokratas direktorius, tiek jį į pareigas siūlantys Tarybos nariai perims buvusio direktoriaus veiklos rezultatus bei atsakomybę.

 

Naują valdančiąją daugumą suformavo ne tik joje jau buvę socialdemokratai, konservatoriai ir valstiečiai, bet opozicijoje iki šiol buvęs ir valdančiųjų politikai nepritaręs, aršiai ją kritikavęs, visuomenininku save pristatantis Algirdas Bacevičius. Ir pats A.Bacevičius tapo tokiu, kokiais įtarė esant kitus?
„Socialdemokratai dirba siaubingai, jų taikomi metodai man nepriimtini“,— šių metų gegužę spaudos konferencijoje sakė A.Bacevičius, bet dabar pats su socialdemokratais pareiškė norą dirbti kartu valdančiojoje daugumoje.
„Taip pat reikėtų iš komisijos pašalinti konservatorių Mantą Servą ir „valstietį“ Algirdą Tarvainį, kadangi iš jų jokios naudos… Komisijoje turi būti tie, kurie nori dirbti“,— anksčiau viešai yra sakęs A.Bacevičius. Tačiau dabar pats pasirašė koalicijos sutartį su šiais asmenimis.
Nepasitikėjimą konservatoriais Algirdas Bacevičius išsakęs dar ne kartą, bet dabar atsisakė vaivorykštinės koalicijos ir pradės kartu dirbti su konservatoriais. „Aš nepasitikiu Mantu Serva. Su juo galima sėdėti, atsigerti arbatos ir eiti meškerioti, bet nedirbti rimtų darbų“, „Tačiau aš nepasitikiu nei…>> << Mantu Serva, nei Juozu Butkevičiumi. Su jais galima eiti arbatos atsigerti, bet rimtų reikalų spręsti… neberizikuosiu“. Tai — naujos valdančiosios daugumos nario A.Bacevičiaus žodžiai.
2015 m. Algirdas Bacevičius viešai negailėjo kritikos jauniesiems Tarybos nariams, teigė iš jų pasigendantis entuziazmo, pilietiškumo, noro kažką pakeisti. „Susidaro vaizdas, kad jauniausi Tarybos nariai atėjo nuolankiai siekti karjeros, o ne kažką keisti“,— tuomet teigė A.Bacevičius, dabar jau sutinkantis, kad jaunieji Tarybos nariai M.Serva ir T.Katkus užimtų vadovų pareigas.
„Bet dabar tematau kai kurių kolegų veržimąsi į kėdes ir norą veikti tokioje pat sistemoje. Daug kam ji patogi, bet ne visuomenei. Todėl ir siūlau pirmiausia susitarti dėl esminių valdymo ir kitokios veiklos principų, o tada formuoti naujas koalicijas ir dalinti kėdes“,— šių metų gegužę teigė Algirdas Bacevičius, dabar įsiliejęs į valdančiąją daugumą, pritaręs kėdžių dalinimui ir pats galimai neturįs esminių valdymo ir kitokios veiklos principų.

 

Darbo partijos frakcija, Tvarkos ir teisingumo frakcija, Liberalų sąjūdžio atstovė, frakcijoms ir partijoms nepriklausantys Tarybos nariai Adomas Domarkas ir Artūras Domarkas deklaruoja, kad jokie asmeniniai ir politiniai interesai negali būti svarbiau už būtinus pokyčius rajonui ir sklandžią Savivaldybės, kaip įstaigos, veiklą. To norėtųsi palinkėti ir likusiems 14 Tarybos narių.
Darbo partijos frakcija: P.Kuizinas, L.Jurytė-Zakarauskienė, V.Vitkauskienė, R.Adomaitis, Z.Mockus, S.Čekanauskas.
Tvarkos ir teisingumo frakcija: K.Trečiokas, A.Lukavičius, I.Skernevičiūtė, D.Rupšys.
Liberalų sąjūdžio atstovė J.Rupeikienė.
Frakcijoms ir partijoms nepriklausantys Adomas Domarkas ir Artūras Domarkas.

1 Komentaras

  1. Skaudu,apmaudu ir gėda,kad veltui tikėjome A.Bacevičiumi.Pasirodo paperkamų nėra,yra tik per mažai pasiūlyta…

Komentarai nepriimami.