Mindaugas Sabaliauskas: „Kai tiki savo idėjomis, vertybėmis, tada ir kiti pradeda tavimi tikėti“

Telšių rajono savivaldybė buvo viena iš penkiolikos pirmųjų, kurių atstovai įsiliejo į projekto „Lyderių laikas“, gimusio iš poreikio gerinti Lietuvos švietimo sistemos būklę, skatinti švietimo darbuotojų tobulėjimą bei iniciatyvumą, veiklas. Tarp tų pirmųjų dalyvių — Telšių „Džiugo“ gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas. Jis sutiko pasidalinti savo mintimis ir įžvalgomis apie projektą, leidžiantį ugdyti naują reiškinį — lyderystės vadybą.

Lina Dijokienė

— Kaip tapote projekto „Lyderių laikas“ dalyviu? Kas paskatino? Kaip pavyko į jį įsijungti?
— Kadangi man aktualus nuolatinis mokymasis, sužinojęs, kad Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro nacionaliniame švietimo projekte „Lyderių laikas 2“ tarp 15 atrinktų Lietuvos savivaldybių yra ir Telšių rajono savivaldybė, nusprendžiau pateikti paraišką studijuoti švietimo lyderystės magistrantūros studijų programą ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.
Kartu su manimi atranką į šias studijas pavyko įveikti dar trims atstovams iš Telšių: Luokės gimnazijos direktorei Renatai Buivydienei, Žemaitės gimnazijos anglų kalbos mokytojai Kristinai Griciuvienei ir „Džiugo“ gimnazijos geografijos mokytojui Tomui Ubartui. Tai tikri švietimo profesionalai ir šaunūs komandos žmonės. Mus visus vienijo tikėjimas, kad naujai įgytos žinios ir kompetencijos leis aktyvinti veiklą ir tai turės įtakos sėkmingam mokinių mokymui ir mokymuisi. Tai buvo ne tik iššūkis, bet ir puiki galimybė išbandyti save kitoje aplinkoje, pasitikrinti savo vertybes bei sustiprinti pasitikėjimą savo gebėjimais.
Manau, kad visiems Švietimo lyderystės studijų programos studentams labai pasisekė, nes įsijungimas į šį projektą suteikė puikių galimybių bendrauti su aktyviais ir autentiškais žmonėmis bei įgyti naujos profesinės patirties.
— Su kokiais lūkesčiais atėjote į šį projektą? Kokia buvo komanda? Ar ji išliko?
— Tikėjausi, kad šios studijos bus naudingos, nes atsiras galimybė įgyti naujų žinių ir kompetencijų, kurios leistų dar labiau sutelkti gimnazijos bendruomenę koncentruojantis į ugdomojo proceso gerinimą, mokymo ir mokymosi kokybę. Kad būtų galima pasidalinti patirtimi dėl mokyklų gerų bendruomenės narių santykių plėtojimo, naudingos partnerystės su kitomis institucijomis, organizacijos valdymo ir neužsidaryti savoje aplinkoje, sugebėti įžvelgti naujas galimybes, sugebėti prisitaikyti prie nuolat vykstančių pokyčių švietimo sistemoje. Visi mano lūkesčiai dėka sumanių ir profesionalių dėstytojų bei bendradarbiaujančių bendramokslių išsipildė su kaupu. Gal dėl to, kad buvome pirmoji šio projekto magistrantų laida, mes tapome labai vieningi ir draugiški vieni su kitais. Ne tik su Telšių komandos, bet ir su kitais magistrantūros studijų grupės nariais dalinamės idėjomis, patarimais, vieni kitiems padedame. Labai džiaugiamės susitikę įvairiose švietimo konferencijose ar renginiuose ir tikrai turime apie ką padiskutuoti.
— Pasidalinkite mintimis, kaip sekėsi dalyvauti šiame projekte? Kokios veiklos, Jūsų nuomone, buvo itin prasmingos? Kodėl?
— Tie metai, kuriuos praleidau ISM Švietimo lyderystės studijose, neabejotinai pakeitė mano gyvenimą. Esminis pokytis buvo mąstymo pasikeitimas nuo prisitaikymo prie esamos situacijos — link veiklos, link kūrimo… Šios studijos padėjo drąsiai ieškoti būdų išreikšti save ir savo požiūrį bei tuo dalintis su kitais, taip pat prisidėjo prie naujų perspektyvų ieškojimo ir atradimo, idėjų generavimo, prie būdų tobulėti ir nepasiduoti bei nenuleisti rankų.
Esu dėkingas likimui, kad jis mane suvedė su „Lyderių laikas 2“, su ISM Švietimo lyderystės magistrantūros studijomis. Šios studijos suteikė stimulą augti ir auginti kitus, keistis bei daryti pozityvią įtaką švietimo aplinkoje.
— Kaip apibūdintumėte šio projekto veiklų įtaką Jūsų asmeniniam ir profesiniam augimui? Kokius aspektus ypač išskirtumėte?
— Pirmiausia, sustiprėjo įsitikinimas, kad kiekvienas žmogus turi lyderio savybių ir, priklausomai nuo situacijos, gali juo būti. Svarbu dalintis informacija bei sudaryti sąlygas visiems prisiimti atsakomybę už savo darbą, taip pat skatinti savarankiškai veikti, kad būtų pasiekti puikūs rezultatai. Pats vadovas turi būti pirmas, kuris parodytų pavyzdį kaip elgtis. Tik nuo savęs pradėdamas gali ką nors keisti aplinkui. Kai tiki savo idėjomis, vertybėmis, tada ir kiti pradeda tavimi tikėti. Svarbiausia yra ne vadovauti ir kontroliuoti, o kurti aplinką, kurioje reiškiasi galimybės. Tokiai aplinkai kurti labai padeda palaikymas, palankus požiūris, paskatinimas, naujų dalykų išbandymas, nebijant rizikuoti.
— Kaip vertinate šio projekto rezultatus Telšių rajono savivaldybėje? Ką keistumėte, tobulintumėte?
— Savivaldybei įsitraukus į projektą „Lyderių laikas 2“, buvo sukurta Telšių rajono švietimo lyderių bendrija, kurią sudaro deleguoti mokyklų lyderių grupių, administracijos, švietimo centro, mokinių parlamento, mokyklų vadovų asociacijos skyriaus, Savivaldybės tarybos Švietimo ir sporto komiteto atstovai. Lyderių bendrijai vadovauja Tomas Ubartas, o pirmąja koordinuojančia mokykla tapo Telšių „Džiugo“ gimnazija.
Pagrindinis bendrijos tikslas — skatinti švietimo bendruomenės narių įsitraukimą ir rezultatyvų bendradarbiavimą, ugdant sėkmingą žmogų. Bendrijos narių iniciatyva vykdyta nemažai lyderystę skatinančių veiklų (dalyvavimas nacionaliniuose renginiuose, dalijimasis patirtimi, surengti keli švietimo lyderystės forumai, seminarų vedimas, diskusijos su mokinių savivaldos atstovais), bet jiems įgyvendinti, pasibaigus projektui, jokių lėšų nebuvo skirta.
Norint didinti galimybes atsirasti ir augti švietimo lyderiams, būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp mokyklų ir Savivaldybės. O norint sėkmingo bendradarbiavimo, reikalingas visus vienijantis bendras tikslas bei į ateities perspektyvą nukreiptas mąstymas.
— Projekte dalyvauja ir mokytojai, ir mokyklų vadovai. Kokius tokio bendradarbiavimo privalumus, o galbūt ir trūkumus įžvelgėte?
— Čia įžvelgiu tik privalumus. Kartu bendradarbiaujant mokytojams ir mokyklų vadovams, galima geriau pažinti visas švietimo sistemos grandis bei suprasti jų specifiką, taip pat greičiau surasti vienokius ar kitokius sprendimo būdus. Dirbant kartu, atsiranda puikios galimybės keistis informacija, įgyta patirtimi pasidalinti su kitais, padedant vienas kitam atrasti savo, kaip lyderio, savybes. Šiuo atveju, dirbant komandoje, svarbu yra ne kontroliuojančių instrukcijų kūrimas, o prasmingų idėjų dėl sėkmingo mokinių, mokytojų, bendruomenių mokymosi įgyvendinimas.
— Ką manote apie tokio projekto reikalingumą ir jo tęstinumą?
— Kad šis projektas yra naudingas ir reikalingas, įrodo ir tai, kad jis buvo pripažintas pažangiausiu ir aktualiausiu 2014-2020 ES fondų projektu nominacijoje „Už investicijas į žmogų“ ir jam įteiktas „Europos burių 2018“ apdovanojimas. Šio projekto nauda ta, kad mūsų šalyje atsirado, ir, tikiuosi, atsiras daug lyderių, gebančių kurti ir įgyvendinti mokymosi misiją įvairaus tipo ugdymo įstaigose, švietimo valdymo bei savivaldos institucijose.
— Dėkoju už pokalbį.

Reklama: projektų valdymo sprendimai