Meškos vargai Telšiuose

Broliukai ir sesikės, didelės Gudijos girios: tai ne Žemaitijos miškeliai. Kiek Gudijos giriose grybų, uogų, žvėrių, paukščių ir samagono varytojų… Anų nė Gudijos batka Lukošius neišgaudo. Užsiliko tose neaprėpiamose giriose ir meškos.
Tataigi, vartosi nuo šono ant šono Gudijos kolchozo lauke meška, braškių prisiėdusi. Neseniai išvartė bičių avilius ir medų surijo. Nu, pakyrėjo kolchozninkams ta smaližė, griebė muškietas ir sėlina jos nudobt. Ale meška užuodė samagono primaukusius medžioklius ir pasipustė letenas. Gaudyk ją giriose tarp pelkių…

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 82 (10094)