Savivaldybės svetainės informacija: meras tebėra… mero pavaduotojas

Per politines peštynes Telšių rajono savivaldybės taryba ir administracija pamiršo, kad reikėjo pakeisti Savivaldybės įmonių valdybas, kai kurių viešųjų įstaigų stebėtojų tarybas.

Alvydas Ivoncius

Tebėra valdybų pirmininkas
Nors Kęstutis Anglickas pusmečiui nušalintas nuo pareigų, vis viena, pasirodo, jis likęs UAB „Telšių vandenys“, UAB „Telšių šilumos tinklai“ valdybu nariu ir net pirmininku. Valdybas savo įsakymu sudaro Savivaldybės administracijos direktorius. Panašu, kad tos valdybos tiek ir tėra reikalingos. Žinoma, teismo sprendimu K.Anglickas nušalintas nuo tiesioginių, tačiau ne nuo visuomeninių pareigų — įmonių valdybų pirmininko ir nario. Vis tik įprasta, kad šiose valdybose būtų asmenys, turintys veikiančius, kaip Savivaldybės administracijų atstovų, įgaliojimus. Būtent Savivaldybės administracija valdo Savivaldybei priklausančių uždarųjų akcinių bendrovių akcijas.
Bet tai dar ne viskas. Štai Ekspertų komisijos narių sąraše tebeįrašyta: „Kęstutis Anglickas — Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (ekspertų komisijos pirmininkas)“. K.Anglickas tebėra ir Investicijų komisijos pirmininkas.
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos nariu tebėra ir Saulius Urbonas, nors nuo rugpjūčio pradžios jis Savivaldybėje nebedirba.
S.Urbonas tebėra Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, Regioninės Telšių ligoninės stebėtojų tarybos narys.
Nors ir netekęs mero pavaduotojo pareigų, Kęstutis Gusarovas tebėra Peticijų komisijos pirmininkas, Savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos narys. Savivaldybės svetainėje pateiktame Savivaldybės tarybos kolegijos narių sąraše tebefiksuojama: „Kęstutis Gusarovas — Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas“. Žinoma, K.Gusarovas, kaip Tarybos narys, gali šias visuomenines pareigas atlikti.

V.Rakickas „liko“ Darbo partijos frakcijos narys
Nors ir netekęs Savivaldybės tarybos nario mandato, Vytautas Rakickas tebėra Keleivinio transporto organizavimo komisijos narys. Savivaldybės svetainėje V.Rakickas tebėra Darbo partijos frakcijos narys, o konservatorių partijoje narystę sustabdęs Artūras Domarkas — šios partijos frakcijos narys.
Saugaus eismo komisijoje, sprendžiant iš Savivaldybės svetainėje pateiktos informacijos, Saugaus eismo komisijos narys tebėra Petras Ročius, UAB „Telšių autobusų parkas“ direktorius. P.Ročius jau senokai nebevadovauja „Telšių autobusų parkui“. Šios komisijos narys „popieriuje“ tebėra ir Dainius Razminas kaip Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininkas, nors juo nebedirba.

Pasenusi informacija
Savivaldybės svetainėje pateikiamas Kultūros ir meno tarybos narių sąrašas. Deja, pasenęs. Pateiktame sąraše šios tarybos nariais tebėra Janina Reinienė, Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto dekanė, Eva Stonkevičienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja, Danutė Mažeikienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja, Domas Gatautas, Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos administratorius, Albinas Šmukšta, Nevarėnų kultūros centro direktorius, Daiva Mažonienė, menininkė, meno galerijos „SamogitiArt“ įkūrėja. Šie asmenys nebėra Kultūros ir meno tarybos nariai. Savivaldybės tinklalapyje pateikta Kultūros ir meno tarybos sudėtis dar pagal 2015 metų Savivaldybės tarybos sprendimą. Todėl Kultūros ir meno taryboje Petras Kuizinas įrašytas kaip… mero pavaduotojas.