Dėl politinės situacijos vienam tenka triguba našta

„Kalvotoji Žemaitija“ kalbina Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, laikinai einantį direktoriaus pareigas Rimantą Žebrauską.

Laisvo laiko nebelieka
— Dėl rajone susidariusios politinės situacijos Jūs, kaip laikinasis direktorius, Savivaldybės administracijai vadovaujate vienas: nėra pavaduotojų. Ar sudėtinga taip dirbti?
— Vienam pačiam atlikti tai, ką anksčiau darydavome trise, tikrai nėra lengva. Kaip ir ankstesnėse gyvenimo situacijose, taip ir šįkart, išeitį pavyko rasti — visi darbai padaromi, tereikia noro ir pastangų: dirbu per pietus, vakarais ir savaitgaliais. Žinoma, ilgai dirbti tokiu krūviu būtų išties sudėtinga, bet viską įmanoma padaryti.
— Taip jau susiklostė, kad, panašu, Savivaldybės administracijai spėjate vadovauti ir vienas. Tai ar reikalingi du pavaduotojai? Žinoma, kalbant apie ateitį.
— Pavaduotojai tokiai įstaigai neabejotinai reikalingi: darbų krūvis ir atsakomybė didžiuliai, Savivaldybės administracijoje veikia 15 skyrių, 11 seniūnijų, dirba per 300 darbuotojų. Savivaldybės administracija aptarnauja visą rajoną ir atlieka daugybę funkcijų — nuo įvairiausių leidimų išdavimo iki teisinių ar socialinių paslaugų teikimo: užtruktume kelias valandas, kol išvardintume visas teikiamas paslaugas. Mano darbe būtina daug skaityti ir įsigilinti į esmę.

Veltis į politinius vertinimus nenori
— Kaip vertinate dabar Savivaldybės taryboje susidariusią situaciją, kai nepaskiriamas Savivaldybės administracijos direktorius? Ar dėl politinės situacijos nepakriko Savivaldybės administracijos veikla?
— Mano nuomone, Savivaldybės administracijos vadovai neturėtų politikuoti ar veltis į politines diskusijas, todėl šios situacijos nevertinsiu. Administracija dirba taip, kaip ir anksčiau, darbai nesustojo: puikus kolektyvas.
— Esate dirbęs tiek privataus verslo kolektyvuose, tiek pedagogu mokykloje. Kaip apibūdintumėte Telšių rajono savivaldybės administracijos kolektyvą?
— Kolektyvo nariai, kaip ir kiekvienoje darbovietėje, skiriasi savo gebėjimais, darbštumu, požiūriu, dalis yra garbesnio amžiaus ir įstaigoje dirba 20 metų ar ilgiau, kita, jaunesnė karta, įsidarbina po studijų baigimo. Mūsų šalyje, įvedus iš dalies centralizuotą valstybės tarnautojų atranką, valstybės tarnyboje turi teisę įsidarbinti tik bendrųjų, vadovavimo gebėjimų kompetencijas išlaikę asmenys. Šie testai laikomi Valstybės tarnybos departamente, tik daliai, norinčiųjų dirbti valstybės tarnyboje, pavyksta juos išlaikyti. Tokia atrankos sistema ir kitos priežastys sumažino kandidatų į pareigas skaičių, konkursuose dažnai dalyvauja po 1-2 kandidatus. Su nerimu laukiame kitų metų, kai skelbsime konkursus į laisvas švietimo įstaigų vadovų pareigas: dalis neišlaiko vadovavimo gebėjimų, kitai daliai šios pareigos nėra patrauklios dėl mažo darbo užmokesčio ar kitų priežasčių.
Valstybės tarnyba darosi vis mažiau patraukli, ypač tarp jaunų žmonių. Jaunas specialistas, neturintis stažo valstybės tarnyboje, neturintis kvalifikacinės klasės, uždirba kiek daugiau nei minimalų atlyginimą, o tai ne visada adekvatu reikalavimams, atsakomybei, darbo krūviui. Pedagogų, kultūros darbuotojų, socialinėje ir kitose srityse dirbančiųjų atlyginimai turėtų būti didesni, bet apie tai — jau atskira tema.
Apibendrinant, galiu pasidžiaugti, kad Telšių rajono savivaldybės administracijoje ir jos įstaigose dirba daug gerų specialistų ir gerai savo pareigas atliekančių darbuotojų. Žinoma, kasdienėje rutinoje būna visko, tenka ir griežtesniu tonu pasikalbėti, jei darbuotojas netsižvelgia į pastabas ar pakartotinai daro klaidų.

Kitais metais rajono biudžetas padidės
— Kokia situacija su šių metų biudžetu ir 2019-ųjų biudžeto prognozėmis?
— Telšių rajono savivaldybė nerenka šių metų rajono biudžeto mokestinių pajamų 4 procentais. Dėl šios priežasties, siekiant užtikrinti tinkamą Savivaldybės funkcijų vykdymą pagal Vietos savivaldos įstatymą, nuolat peržiūrimos visos strateginės veiklos priemonės. Šių metų rugsėjo 30 dieną Savivaldybės einamoji skola siekė 3 mln. 880 tūkst. eurų, šių metų sausio 1-ąją — 1 mln. 539 tūkst. eurų. Ilgalaikė skola dėl finansinių įsipareigojimų rugsėjo 30 dieną buvo 8 mln. 815 tūkst. eurų.
Lyginant su metų pradžia, skola dėl finansinių įsipareigojimų sumažėjo 449 tūkst. eurų. Viską sudėjus, Savivaldybės skola per metų tris ketvirčius išaugo 1 mln. 891 tūkst. eurų, nes liko neapmokėta už statinių rekonstrukcijos, remonto ir statybos darbus bei priskaitytas ir neišmokėtas atlyginimas už rugsėjo mėnesį rajono biudžetinių įstaigų darbuotojams. Šios skolos buvo apmokėtos spalio mėnesį.
Jau gauti 2019 metų Telšių rajono savivaldybės biudžeto pagrindiniai prognozuojami mokestinių pajamų rodikliai. 2019 metų mokestinės pajamos didės 359 tūkst. eurų ir sudarys 22 mln. 297 tūkst. eurų. Biudžeto pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti mažėja 0,3 procento palyginti su 2018 metų planu.
Planuojama papildomai skirti lėšų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti, minimaliajai mėnesinei algai padidinti nuo 400 Eur iki 430 eurų, valstybės tarnautojams 20 procentų apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio daliai kompensuoti, kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti. Šiuo metų vyksta 2019 metų Telšių rajono biudžeto projekto rengimo darbai, atsižvelgiame į įvairius prašymus bei siūlymus, peržiūrime projektus, kuriems bus reikalingas Savivaldybės prisidėjimas, atliekame kitas būtinas procedūras, siekiant suformuoti socialiai teisingą biudžetą.

Viena didžiausių problemų — kelių ir gatvių būklė
— Kaip manote, kokios sritys aktualiausios Savivaldybės administracijos veikloje?
— Kiekvienoje srityje — savi darbai, problemos ir tikslai, negalime darbų ar sričių skirstyti į mažiau reikšmingus ar labai reikšmingus, nes tai, kas vienam rajono gyventojui visiškai neaktualu, kitam yra svarbiausias tikslas.
Iš Europos Sąjungos ar kitų fondų finansavimo Savivaldybė sutvarkė viešąsias erdves mieste ir dalyje kaimiškų seniūnijų, modernizavo viešosios paskirties pastatus, remontavo kelius ir gatves, atnaujino ir nutiesė naujus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus, teikia įvairias paslaugas ir panašiai.
Mūsų rajone, kaip ir visoje šalyje, didžiulį dėmesį skiriame socialinėms problemoms. Jas išsprendus, keistųsi visų gyventojų socialinė padėtis. Toliau aktyviai sprendžiame tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos klausimus, kompleksinės pagalbos teikimą šeimoms, socialinio būsto įsigijimo ir skyrimo, socialinės paramos skyrimo ir kitas aktualijas. Būtina siekti ir visas jėgas sutelkti darbui su stebimomis šeimomis ir, kiek įmanoma, sumažinti vaikų paėmimą, stiprinti profilaktiką.
Seimui priėmus Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, jaunos šeimos įgijo galimybę su valstybės subsidija regione įsigyti arba pasistatyti pirmą būstą. Džiugu, kad sulaukėme keliasdešimties šeimų prašymų, bet raginame ir kitas jaunas šeimas pasinaudoti šia galimybe.
Kelių būklė — viena problemų, kurios nepavyksta išspręsti dėl lėšų stygiaus. Mūsų rajone yra bemaž 2 tūkst. kilometrų vietinės reikšmės kelių, daugiau prižiūri tik Vilniaus rajono savivaldybė, todėl Telšių rajono savivaldybė atlieka vieną iš sudėtingiausių užduočių Lietuvoje. Poreikis asfaltuoti, remontuoti kelius yra didesnis už finansines galimybes, tad Telšių mieste ir rajone vis dar yra neasfaltuotų ar remonto laukiančių gatvių bei kelių. Štai čia prašome gyventojų supratimo, nes neturime finansinės galimybės patenkinti visų prašymų, atlikti visų darbų vienu metu.
Jau planuojame, kokius kelius tvarkysime kitais metais, kokioms švietimo įstaigoms reikalingas remontas, teikiame paramą bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, remiame sportą, prižiūrime viešąją tvarką, organizuojame kultūrinį rajono gyvenimą ir panašiai.

Viską įvertina visuomenė
— Dabar į Savivaldybės administracijos veiklą galite pažvelgti jos vadovo žvilgsniu. Kokią susidarėte nuomonę?
— Direktoriaus pavaduotoju dirbu jau treti metai — nuo 2016 metų vasario 15 dienos, tad dabartinės pareigos man nėra naujiena — ir anksčiau tekdavo pavaduoti direktorių, atlikti tas pačias funkcijas, kokias vykdau dabar, bet pavaduotojo pareigos yra pavaduotojo, o dabartinėje situacijoje manęs pavaduoti nėra kam.
O bendra nuomonė apie Savivaldybės administracijos veiklą kiekvienam žmogui tikriausiai susiformuoja ar pasikeičia prireikus paslaugų, pabendravus su čia dirbančiais specialistais, skaitant apie mūsų veiklą viešojoje erdvėje arba pačiam pradėjus dirbti įstaigoje.
Apie Savivaldybės paslaugų kokybę žmonės dažniausiai sprendžia pagal tai, kaip veiksmingai jie aptarnaujami, kaip specialistai bendrauja su klientu, kiek informacijos gauna apie mūsų veiklą. Todėl paslaugų kokybė, elgesys su žmogumi ir mūsų veiklos viešumas, atvirumas visuomenei yra svarbiausios kryptys. Kviečiu Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojus, ypač dirbančius vadovaujantį darbą, bendraujant su gyventojais pagalvoti: ar tikrai viską darau tinkamai ir ar norėčiau, kad taip bendrautų su manimi.
Sėkmės visiems.
— Dėkojame už pokalbį.

3 Komentarai

  1. Svoris tam ponuliui gal nenukrito trigubai,užuojauta dar peranksti reikšti.Gal supras tikro darbo krūvio svorį ką kasdien patiria gaunantys minimumą.

Komentarai nepriimami.