NATO štabo Lietuvoje atstovai lankėsi Telšiuose

NATO štabo Lietuvoje veiklą pristatė jo vadas, pulkininkas Jakob Larsen (kairėje) ir majoras Marius Geležiūnas.

Savivaldybėje lankėsi NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje delegacija. Apie šios karinės struktūros ir NATO kariškių tikslus Lietuvoje papasakojo štabo pulkininkas Jakob Larsen ir majoras Marius Geležiūnas.

NATO pajėgų integravimo vienetas Lietuvoje įsteigtas 2015 metų rugsėjo mėnesį. Tai vienas iš nedidelių Aljanso karinių štabų, įsteigtų vidurio ir rytų Europoje. Pagrindinis štabo Lietuvoje uždavinys — pasiruošti ir užtikrinti operatyvų ir laiku itin aukštos parengties NATO pajėgų ir kitų sąjungininkų vienetų dislokavimą Lietuvoje.
Atvykusiems į Telšius kariškiams buvo parodytas trumpas filmukas apie miestą. Meras Petras Kuizinas susirinkusius, daugiausia Savivaldybės administracijos darbuotojus, paragino kariškiams teikti klausimų, o po renginio jiems padėkojo, įteikdamas suvenyrų.
M.Geležiūnas priminė, kad NATO įsteigta 1949 metais, o Lietuva į šią organizaciją priimta praėjus keturiolikai metų po Nepriklausomybės atkūrimo. Dabar NATO vienija 29 šalis ir dar su keturiasdešimčia palaiko partnerystės ryšius. „Aljanso tikslas — saugumas pasaulyje“,— M.Geležiūnas.
Vis dėlto Lietuvai didžiausią grėsmę gali kelti Rusija, ką parodė šios valstybės intervencija į Gruziją, Ukrainą. Neatmestina, kad Rusija siekia išplėsti savo įtakos sferą ir Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Tačiau NATO karine, šalių ekonomine galia bei modernumu labai pranoksta Rusiją. NATO priklausančių valstybių kariuomenėse yra 8 mln. 420 tūkst. kariškių, o biudžetas siekia astronominę 892 trilijonų eurų sumą. NATO tikslas nėra puolamoji strategija, o siekis sustabdyti galimus agresorius ir apginti savo nares.
Po Rusijos intervencijos Gruzijoje ir Ukrainoje Lietuvoje buvo įkurdintas NATO batalionas, kuriame tarnauja nuo 1000 iki 1500 karių. Be to, Lietuvoje veikia NATO oro policija, nepertraukiamo buvimo JAV pajėgos, jūrų pajėgų vienetai Baltijos jūroje.
NATO štabo (Pajėgų integravimo vieneto) tikslas — koordinuoti NATO kariškių veiksmus Lietuvoje, o iškilus grėsmei, vadovauti kariuomenės pasiskirstymui šalyje, logistikai ir panašiai.
Pulkininkas J.Larsenas pabrėžė, kad ne tik Lietuvoje suintensyvėjusios Rusijos propogandinės pastangos skleisti dezinformaciją, skaldyti visuomenę. Jis mano, kad Rusija nėra tokia valstybė, kuria būtų galima pasitikėti. Pasak J.Larseno, nėra abejonių, kad NATO grėsmės atveju gintų Lietuvą. O ir dabar Rusijos kariniai veiksmai stebimi. Jei žvalgyba praneštų, kad Rusija ties Baltijos šalimis ėmėsi aktyvių veiksmų, koncentruoja karines pajėgas, NATO vadovybė tuoj imtųsi veiksmų. Visgi Rusiją visų pirmiausia nuo blogų ketinimų atgraso NATO šalių karinė ir ekonominė galia.
NATO štabas Lietuvoje, supažindindamas su savo veikla ir NATO, lankosi savivaldybėse, mokyklose. Ir šis vizitas į Telšius buvo viena iš švietėjiškų priemonių. („KŽ“ inf.)

1 komentaras

  1. O tų vadukų nepaklausėt: kodėl jiems nepatiko šalia geležinkelio esanti Telšių teritorija. Tiek pinigų įdėta, infrastruktūra, sutvarkyta teritorija-o Telšiams špyga? Keista. Ar savivaldybei dzin?

Daugiau nekomentuojama.