Verslininkai paraginti nepražiopsoti Europos Sąjungos paramos

Telšių apskrities verslo inkubatoriuje paminėta Verslo diena ir šios įstaigos dvidešimtmetis.

Praėjusią savaitę Telšių apskrities verslo inkubatoriuje paminėta Verslo diena bei šios įstaigos dvidešimtmetis.

Alvydas Ivoncius

Dar ne visi pinigai išdalinti
Verslo dienos proga atvykęs Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius Alfredas Januška pristatė ūkio ministro vyriausiąją patarėją Linetą Jakimavičienę. Viešnia susirinkusiems Telšių verslo atstovams pateikė informaciją apie Europos Sąjungos paramos, skirtos verslui, panaudojimą ir jos suteikimo galimybes.
Ministro patarėja savo paskaitoje daugiausia dėmesio skyrė Europos Sąjungos paramai, skiriamai smulkiam ir vidutiniam verslui. Dabartiniame finansiniame periode Lietuvai tokiam verslui skatinti skirta apie vienas milijardas eurų. Manoma, kad gautas vienas euras duoda apie du eurus grąžos Lietuvai. Pasak L.Jakimavičienės, labiausiai apsimoka investuoti ruošiant darbuotojus. „Dabar verslui ne dėl pinigų, o dėl žmonių didžiausia problema“,— pastebėjo patarėja.
Įvairioms verslo investicijoms (naujoms technologijoms, įrangai, darbuotojams ruošti ir jų kvalifikacijai kelti bei panašiai) dar toli gražu ne visi numatyti pinigai paskirti. Dėl kai kurių paramos skyrimo sričių dar nesulaukta pakankamai verslo paraiškų, kitos vertinamos. Telšių regione numatytos paramos verslui Telšių rajone paskirta 37 procentai. Tačiau regione dominuoja Rietavo savivaldybė, kuri pagal gyventojų skaičių sugebėjo panaudoti daugiau paramos nei kitos savivaldybės. Regionams sukurta atskira paramos programa „Regio potencialas“, kuria siekiama didinti darbo našumą.
2020-2027 metų Europos Sąjungos finansiniu laikotarpiu Lietuva tikriausiai gaus mažiau Europos Sąjungos paramos dėl išaugusio bendrojo vidaus produkto, tenkančio vienam gyventojui. Teks ir patiems daugiau prisidėti. Tačiau, pasak patarėjos, Lietuva negali būti vertinama kaip vienas regionas. Tarp Lietuvos regiono esama didelių skirtumų, omenyje turint Vilnių. Todėl siūloma Lietuvoje numatyti tris regionus. Vilnius būtų atskiras regionas, o kita Lietuvos dalis padalijama į du regionus. Tokiu būdu Lietuvai tektų mažiau pačiai prisidėti. Kol kas nežinia, ar tokiam sumanymui pritars Europos Komisija.

Mokosi, bet pagal specialybę nedirba
A.Januška papasakojo apie Briuselyje įvykusį Europos verslo parlamento posėdį. Jame nustatytos svarbiausios Europos verslininkams kylančios problemos. Pasirodo, visur esama bėdų dėl darbuotojų kvalifikacijos. Visur mokyklos parengia per silpnos kvalifikacijos specialistus. „Visoje Europoje yra atotrūkis tarp to, ko žmonės mokosi, ir kuo paskui dirba“,— sakė A.Januška. Taigi visur šlubuoja profesinio rengimo strategija ir tikslai. Kaip antrą pagal svarbą problemą, verslininkai nurodė darbo užmokesčio brangimą, o įsitvirtinimas vietos rinkoje, energijos išteklių kainos nerimą kelia mažiau.
Atlikus apklausą, pasirodė, kad Europos verslininkai nėra pesimistai, tačiau ir didelių vilčių dėl verslo augimo nepuoselėja. Net 93 procentai Europos verslininkų mano, kad Europos Sąjungos rinkos vientisumas yra svarbiau už išskirtines sąlygas Didžiajai Britanijai, nusprendusiai išstoti iš Europos Sąjungos.

Rajone neliko verslo organizacijų
Nors ir buvo minimas Telšių apskrities verslo inkubatoriaus dvidešimtmetis, nei įstaigos direktorė Jolanta Norvaišienė, nei dar kas nors nepristatė istorijos. Vien paminėta, kad inkubatorių įsteigė Virginija Jasevičienė. Tiesa, mūsų ir kaimyninių rajonų verslo atstovai įteikė dovanų, pasveikino vicemeras Mantas Serva, Telšių seniūnas Kazys Lečkauskas. Kalbėdamas M.Serva kažkodėl nuklydo į samprotavimus apie Antaną Smetoną, NATO ir kitus dalykus, nieko bendro neturinčius su Verslo diena bei Telšių apskrities verslo inkubatoriaus sukaktimi.
Beje, pasirodo, Telšių rajono verslininkai visuomeniškai pasyvūs ir pakrikę. Anksčiau rajone veikė dvi jų organizacijos: stambesnių ir smulkesnių. Dabar neliko nė vienos. Net pakankamas skaičius verslininkų nesusiburia, kad būtų galima įkurti Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų filialą.

2 komentarai

  1. Klausimas: o kodėl neliko verslo organizacijų, kodėl verslas susitraukė? Atsakymas – Telšių valdžiai verslas nerūpi, naujo verslo atėjimas tampa konkurentu toms verslo įmonėms, kurios ranka ranka plauna su Telšių valdžia. Jei Jūs manote, kad įmonės įregistravimo išlaidų kompensavimas (76€ registruojant įmonę el. būdu)yra paskata ir žiauri parama, tai sory. Ačiū už pagalbą ir skatinimą.

  2. Telšiai toliau plaukioja. Gal suraskim ar pasamdykim nors pora „protingų“. Šiaip jau visa Savivaldybę reiktų dubliuoti. O gal atsiras?????

Daugiau nekomentuojama.