Prizai geriausiems, pagarba — visiems

Meras Petras Kuizinas pasveikino konkurso „Metų ūkis 2018“ nugalėtojus Dalią ir Stepą Mikalauskus.

Prėjusį penktadienį Viešvėnų kultūros centre surengta tradicinė Telšių rajono ūkininkų šventė, kurioje prizų nepagailėta konkurso „Metų ūkis 2018“ nominantams, taip pat padėkota visiems rajono žemdirbiams.

Algirdas Dačkevičius

Jaukiai prie staliukų įsitaisiusius ūkininkus ir jų šeimų narius šventinei atmosferai nuteikė scenoje suskambusi saksofono melodija. Ja susirinkusiuosius pasveikino Romanos ir Vytauto Rakickų sūnus Edvinas. Po to renginio vedėjas ir ūkininkas Žygimantas Skiotys su dainininke Gertrūda šventės atidarymo žodį suteikė Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkui V.Rakickui. Jis pasveikino visus šventės dalyvius ir padėkojo jiems už darbštumą.
Viešvėnų parapijos klebonui Renatui Liuberskiui pašventinus duoną, ji padovanota svečiams: Telšių rajono savivaldybės merui Petrui Kuizinui, Žemės ūkio rūmų vicepirmininkui, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkui Vytautui Buivydui ir Telšių rajono kaimo plėtros skyriaus vedėjai Vilmai Lukoševičienei. Simbolišką dovaną jiems įteikė Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas V.Rakickas, jo pavaduotojas Rimantas Šerlinskas ir tarybos narys Daivaras Skiotys.
Po to Telšių rajono savivaldybės meras P.Kuizinias paskelbė geriausiųjų ūkininkų dešimtuką ir juos pasveikino bei įteikė dovanas. Pirmąją vietą laimėjo žarėniškiai Dalia ir Stepas Mikalauskai, antrąją — varniškis Martynas Užkuras, trečiąją — luokiškiai Dalia ir Danielius Lukošiai, ketvirtąją — degaitiškiai Romualda ir Petras Stripeikos, penktąją — gadūnaviškiai — Monika ir Vytautas Akučkos, šeštąją — nevarėniškiai Janina ir Adomas Jonuškevičiai, septintąją — ryškėniškiai Raminta ir Gintautas Šniaukos, aštuntąją — tryškiečiai Angelė ir Andrius Staškauskai, devintąją — upyniškiai Gitana ir Audrius Vasiliauskai, dešimtąją — Viešvėniškiai Irena ir Egidijus Sudintai.
Po to sveikinimo žodį tarė Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas V.Buivydas. Jis įteikė padėkos raštus geriausiems jauniesiems rajono ūkininkams.
Pastebėta, jog konkursas „Metų ūkis“ mūsų rajone vyksta 24 kartą. Tai tik vienu kartu mažiau negu Respublikoje. „Metų ūkio 2018“ apdovanojimus įteikė Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas V.Rakickas ir rajono Kaimo plėtros skyriaus vedėja V.Lukoševičienė.
Šventėje plojimais sutikta net 80 procentų atsinaujinusi rajono ūkininkų sąjungos taryba, kurią pristatė, o vėliau atminimo dovanėlėmis apdovanojo šios tarybos pirmininkas V.Rakickas.
Taryboje — upyniškis Daivaras Skiotys, nevarėniškis — Vytautas Noreika, gadūnaviškis — Gedas Lukoševičius, degaitiškis — Artūras Savickis, tryškietis — Donatas Zaveckas, viešvėniškė — Laima Urbonavičienė, varniškis — Martynas Užkuras, žarėniškis — Antanas Sivickis, ryškėniškis — Antanas Vaitkevičius ir luokiškis — Rimantas Šerlinskas.
Į šventę pasveikinti kaimynų ūkininkų atvyko Plungės rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Marijus Kaktys, žodį tarė šventės generalinis rėmėjas — kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga. Padėkos žodžio nusipelnė ir kitas svarbus rėmėjas — „Žemaitijos pienas“. Šventėje dalyvavo Lietuvos pieno ūkių asociacijos atstovas Valdas Adomauskas ir „Žemaitijos pieno“ Žaliavos pirkimo vadybininkas Sigitas Mikalauskas. Pastarasis pasveikino ir įteikė dovanas visiems dešimčiai konkurso „Metų ūkis 2018“ nominantų. Beje, konkurso trečiosios ir ketvirtosios vietų laimėtojai ūkininkai D. ir D.Lukošiai bei R. ir P.Stripeikos pieną tiekia „Žemaitijos pieno“ bendrovei, o tryškietis A.Staškauskas bendrovėje dirba vairuotoju.
Dovanų teikė taip pat ir kiti rėmėjai, kuriems nuoširdžiai padėkota. Šventei turiningumo suteikė meninė programa, kur skambėjo Gertrūdos dainos, pasirodė R. ir V.Rakickų sūnus Gerardas su partnere Evika. Šie šokėjai — Lietuvos sportinių šokių federacijos taurės nugalėtojai, taip pat tarptautinių šokių konkursų dalyviai.
Galiausiai atėjo laikas pasiklausyti linksmos grupės LIETUVAIČIAI, kurie užkūrė tikrą pirtį Žemaitijoj!