Socialdemokratai išsirinko kandidatą mero rinkimams

Lietuvos socialdemokratų partijos Telšių rajono skyrius visuotiniuose susirinkimuose išsirinko naują skyriaus pirmininką, pasitvirtino būsimą kandidatą tiesioginiams mero rinkimams ir sudarė būsimų kandidatų Savivaldybės tarybos rinkimams sąrašą.

Alvydas Ivoncius

Įdomūs pasirinkimai
Rašėme, kad narystę partijoje sustabdžius Sauliui Urbonui, skyriaus pirmininku rajono socialdemokratai išsirinko Savivaldybės tarybos narį Tomą Katkų. Jis gimė 1987 metais, vedęs, dirba bendrovėje „Intega“ komercijos direktoriumi, Vilniaus Gedimino technikos universitete baigė kelių ir geležinkelių inžineriją.
Savivaldybės taryboje koaliciją sudarę socialdemokratai, konservatoriai, „valstiečiai“ ir Algirdas Bacevičius siūlė T.Katkų skirti Savivaldybės administracijos direktoriumi, tačiau meras Petras Kuizinas atsisakė teikti jo kandidatūrą.
Skyriaus pirmininko rinkimuose T.Katkus nežymia persvara nurungė kitą pretendentą — Kęstutį Gusarovą. O štai renkant būsimą kandidatą tiesioginiams mero rinkimams rajono socialdemokratų dalis nusprendė, kad geriau būtų K.Gusarovas. Jis keliasdešimčia balsų nurungė T.Katkų. Tačiau įdomūs rajono socialdemokratų pasirinkimai tuo nesibaigė. Socialdemokratai visuotiniame susirinkime reitinguodami sudarė būsimų kandidatų Savivaldybės tarybos rinkimams sąrašą. O čia T.Katkus jau pralenkė K.Gusarovą. Taigi socialdemokratų būsimų kandidatų sąraše pirmuoju įrašytas T.Katkus, antras — K.Gusarovas, trečias — Remigijus Macas, ketvirta — Evelina Zelbaitė, penktas — Kazys Lečkauskas, šešta — Vilija Bačionienė, septinta — Rugilė Kumžaitė, aštuntas — Tomas Avelis, devintas — Sigitas Motuzas, dešimtas — Remigijus Juška. Iš viso socialdemokratų sąraše — 43 asmenys.

Ne visi senbuviai populiarūs
2015 metais rajono socialdemokratai Savivaldybės tarybos rinkimuose laimėjo devynis mandatus. Tačiau šiais metais partiją paliko skyriaus senbuvis Adomas Domarkas. Iš dabartinių Savivaldybės tarybos narių sąrašo pirmajame dešimtuke matome T.Katkų, K.Gusarovą, V.Bačionienę, R.Jušką. S.Motuzas 2015 metais taipogi buvo išrinktas Savivaldybės tarybos nariu, tačiau vėliau mandato atsisakė. Iš dabartinių Tarybos narių socialdemokratų Benediktas Šniaukas užima 13, Kajatonas Šliogeris — 17 vietas. Socialdemokratų sudarytame sąraše nebėra dabartinių Savivaldybės tarybos narių Stefos Naujokienės ir Sigito Mikalausko. Jie nebenorėjo dalyvauti rinkimuose dėl asmeninių priežasčių.
Su Tarybos nario pareigomis nesuderinamos Telšių seniūno K.Lečkausko pareigos. Jei taptų Tarybos nariu, turėtų atsisakyti arba seniūno pareigų, arba mandato.

Merui pasiūlė rinktis iš seniūnų
T.Katkus „Kalvotajai Žemaitijai“ tvirtino, kad skyriuje nėra skilimo. Priešingos nuomonės vyravo, kai skyrius rinkosi savo pirmininką, būsimą kandidatą mero rinkimams. „Tačiau tai normalu, kai vyksta vidiniai rinkimai“, — sakė T.Katkus.
Jis, beje, nebepretenduoja tapti Savivaldybės administracijos direktoriumi. Šioms pareigoms socialdemokratai vietoje T.Katkaus merui pasiūlė pasirinkti arba Luokės seniūną Česlovą Ubartą, arba Tryškių seniūną Imantą Motiejūną. Taip pat neatsisakoma reikalavimo iš pareigų atleisti nuo jų nušalintą Kęstutį Anglicką bei Antikorupcijos komisijos pirmininką Danielių Rupšį.

2 komentarai

  1. Bankrutavusi partija. Kaip komunistų tradicijų tęsėja ją reikėjo uždrausti. Bet neužteko politinės valios. Tai uzsidarys natūraliuoju būdu. Senieji išmirs, o jaunieji, turintys išminties, ten nestoja.

Daugiau nekomentuojama.