Pozicija: bendruomenėms — apynasris, krepšiniui — atvira skrynia

Kai kurie Vietos ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto nariai norėtų, kad „našlaitėliai“ savo rengiamiems projektams rastų didesnį procentą pinigų nei tie, kuriems ir taip dosni biudžeto skrynia.

Šią savaitę įvykusiame Savivaldybės tarybos Vietos ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje labai išryškėjo kai kurių politikų požiūris į visuomenę. Daliai jų — krepšinis yra aukso vertės, o bendruomenių, visuomeninių organizacijų interesai — šiaip sau kažkoks prielipas, dėl kurio neverta sukti galvos.

Alvydas Ivoncius

Ieškoti rėmėjų… mirštančiuose miesteliuose

Komiteto nariams Savivaldybės administracija pateikė sprendimo projektą „Dėl lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“. Pagal šį aprašą Savivaldybė prisidėdavo, kai bendruomenės, visuomeninės organizacijos ar įstaigos rengdavo kokius nors savo projektus. Dažniausiai jie nebūdavo didelės vertės, liesdavo įvairius renginius ar kokius nors ūkinius sumanymus. Savivaldybė galėdavo prisidėti 70 procentų, o bendruomenės ir kitos visuomeninės organizacijos turėdavo surasti 30 procentų rėmėjų lėšų.
Komiteto posėdyje valdininkai įrodinėjo, kad taip yra negerai. Mat dažnai rengiami esą menkaverčiai projektai, nėra akstino ruošti rimtesnių, kreiptis į fondus paramos ir panašiai. Esą, jei Savivaldybė mažiau prisidės, tai pagerės projektų kokybė, bus rimtesnių sumanymų nei kokie renginukai.
Savivaldybės tarybos nariai Algirdas Tarvainis ir Benediktas Šniaukas suabejojo tokiu siūlymu, kadangi, pavyzdžiui, kaimo bendruomenėms sunku rasti rėmėjų.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 96 (10108)

3 komentarai

Daugiau nekomentuojama.