Vaikų dienos centre „Jaunieji samariečiai“ — gausus būrys svečių

VDC „Jaunieji samariečiai“ atvirų durų diena.

Telšių „Ateities“ progimnazijos patalpose dar šių metų rudenį įsikūrė naujas vaikų dienos centras (VDC) „Jaunieji samariečiai“.

Lina Dijokienė

Neseniai duris atvėręs vaikų dienos centras pakvietė miesto bendruomenę į atvirų durų dieną. Šį centrą lanko dvi dešimtys 3-8 klasių Telšių „Ateities“ progimnazijos mokinių. Kaip sakė centro vadovė, mokytoja Virginija Mitkienė, šiuo projektu siekiama stiprinti ir skatinti kuo turiningesnį ir įdomesnį vaikų popamokinį užimtumą. Centre stengiamasi, kad mokiniai kuo daugiau būtų užimti įvairiomis, kūrybiškumą lavinančiomis veiklomis, be kita ko, gautų maitinimą.
Vaikai į Dienos centrą po pamokų renkasi pabendrauti, įsijungti į veiklas (dailės, muzikos terapijas), čia teikiama kvalifikuota psichologo pagalba. Centro auklėtiniai mokosi sveikos gyvensenos, higienos, bendravimo, darbinių įgūdžių. Pasak pašnekovės, itin glaudžiai bendraujama ir su mokinių tėveliais, globėjais. Su vaikais dirba kvalifikuotos pedagogės, turinčios ilgametę pedagoginę darbo patirtį: Virginija Mitkienė — projekto vadovė, muzikos mokytoja, Jolanta Vaičikauskienė — dailės mokytoja, Vaida Raibužienė — geografijos mokytoja, Donatas Vėlavičius — psichologas. Centre padėti pasiruošę ir kiti savanoriai.
V.Mitkienė pasakojo, kad atvirų durų dienai vaikai noriai ir su entuziazmu ruošėsi: puošė ir gražino erdves, atliko švarinimo darbus, sudarinėjo klausimus politikams. VDC seniūnė Viktorija su mama nupynė adventinį vainiką, kuris papuošė vaišių stalą.
Belaukiant svečių, gyvenimas vaikų dienos centre virte virė. Atėjusieji pasveikinti negailėjo padėkos ir gražių žodžių vaikams, o darbuotojų komandai linkėjo kantrybės ir ištvermės tęsiant pradėtą projektą. Atvyko svečiai iš Telšių rajono savivaldybės asdministracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus — vedėja L.Bukauskienė, vyr. specialistė R.Raginskienė. Sveikinimo žodį tarė Telšių miesto seniūnas K.Lečkauskas bei politikai L.Jurytė-Zakarauskienė, K.Gusarovas, A.Lukavičius. Jiems vaikai buvo paruošę klausimus, į kuriuos atsakant, reikėjo pasukti galvas. Prelatas J.Šiurys atėjo su dovanomis. Nepamiršo vaikų ir verslininkas B.Eirošius, kuris jau keletą metų remia samariečių VDC „Atžalyno“ progimnazijoje.
Vaikai liko patenkinti ir pilni įspūdžių. Atvirų durų dieną tvyrojo puiki ir šventiška nuotaika, nuoširdus ir paprastas bendravimas. Svečiai džiaugėsi pradėta centro veikla, pabrėžė jo kūrybiškumą, malonią aplinką ir nuoširdumą.
Visi VDC „Jaunieji samariečiai“ komandai linkėjo sveikatos, energijos, kūrybiškumo ir bendrystės.