Telšių menų inkubatoriaus veiklos dešimtmečio sukaktis

Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas pasveikino Palmą Urbanavičienę inkubatoriaus veiklos dešimtmečio proga.

„Mes padėsime kūrybinį talentą paversti pajamomis“,— tokiu šūkiu menininkus pasitinka neseniai veiklos dešimtmetį paminėjęs Telšių menų inkubatorius.

Lina Dijokienė

Nuo idėjos
VšĮ Telšių menų inkubatorius, minėdamas veiklos dešimtmetį, pakvietė visuomenę į konferenciją „Kūrybiniai verslai Lietuvoje“. Visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas. VšĮ Telšių menų inkubatoriaus direktorė Palma Urbanavičienė savo pranešime pristatė jos vadovaujamos įstaigos istoriją — nuo idėjos iki dešimtmečio veiklos apžvalgos.
VšĮ Telšių menų inkubatorius yra įsikūręs rekonstruotame kultūros paveldo objekte, Amatų mokyklos pastate. Tai pasisekė padaryti, įgyvendinus projektą „Palankių sąlygų pradedančiųjų menininkų ir su menu susijusių verslų subjektų veiklai sudarymas Telšių regione“, kuris buvo finansuotas iš Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo VP2.2-ŪM-02-V priemonę „Asistentas 2“.
Projektas buvo inicijuotas, pasak Menų inkubartoriaus direktorės, dėl kultūros paveldo objekto Amatų mokyklos pastato nepatenkinamos būklės ir jaunų kūrybingų žmonių nedarbo problemos. Telšiuose veikia Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, todėl yra potencialios meno, verslo ir mokslo sintezės galimybės. P.Urbanavičienė minėjo, kad įgyvendinant projektą buvo rekonstruotas kultūros paveldo objektas, Amatų mokyklos pastatas, įrengtos metalo dirbtuvės, juvelyrikos centras, rūbų dizaino studija, spalvotųjų ir tauriųjų metalų liejykla, baldų dizaino ir restauravimo dirbtuvės, įrengti biurai su baldais, įrengimais, kompiuterine technika. Projekto metu įrengtose patalpose ir dirbtuvėse jauni kūrybingi žmonės lengvatinėmis sąlygomis gali kurti ir pradėti savo verslus.

Aktualūs tikslai
Taip buvo suformuoti VšĮ Telšių menų inkubatoriaus veiklos tikslai: sutelkti įvairių meno šakų menininkus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinė industrija) plėtojančius asmenis vienoje erdvėje; sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus; padėti menininkams pradėti nuosavą verslą; sudaryti palankesnes sąlygas su menu susijusių verslų plėtrai; aktyvinti visuomenės bendradarbiavimą kultūriniame gyvenime; prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo. Menų inkubatorius žemesne nei rinkos kaina smulkaus ir vidutinio verslo kūrybinių verslų atstovams nuomoja patalpas, kompiuterius, įrengimus ir technologijas lengvatinėmis sąlygomis. Kaip tvirtino P.Urbanavičienė, Telšių menų inkubatorius čia vykstančiais renginiais skatina visuomenės aktyvų įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą.
Per penkerius pastaruosius inkubatoriaus veiklos metus čia vyko įvairios parodos, kultūriniai, muzikiniai renginiai, seminarai ir įvairūs projektai. Tarp jų paminėtini kūrybinės dirbtuvės „Metalo interpretacijos“, Dizaino savaitė Telšiuose, „Etno ažūras“, „Septynios miesto kalvos“, „Kūrybiškumas — verslo pagrindas“, Kūrybinio verslumo mokykla, „Septyni meno ženklai“ ir daugybė kitų.

Kūrybinių verslų iššūkiai
Konferencijoje pranešimus apie kūrybinių industrijų situaciją Lietuvoje, patiriamas veiklos problemas, kliūtis ir iššūkius, su kuriais susiduria kuriantieji, skaitė dailininkas, filosofas, politikas, LR Seimo narys Arūnas Gelūnas, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė Roma Survilienė pateikė gerųjų veiklos pavyzdžių bei už aktyvumą ir kūrybingumą gyrė telšiškius, patirtimi, kaip menas įžengė į Žemaitijos sostinę, o miestas atsigręžė veidu į Masčio ežerą, dalijosi Vilniaus dailės akdemijos Telšių fakulteto profesorius Algirdas Žebrauskas.
Šventinėje konferencijoje taip pat pristatytas atnaujintas ir papildytas leidinys „Kūrybiniai verslai Telšių rajone“. Pirmą kartą toks leidinys buvo išleistas 2015 metais. Atnaujintame informaciniame leidinyje pateikiama informacija apie Telšių rajono kūrybinių industrijų atstovus. Šiame leidinyje pateikta daugiau kaip 100 katalogo sudarymo metu faktiškai veikiančių smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, dirbančių ir kuriančių Telšių rajone. Kūrėjai yra pristatomi per jų kūrybą, įgyvendinamus projektus. Be to, nuo pat Telšių menų inkubatoriaus atsiradimo idėjos ir jos įgyvendinimo buvo planuojama sukurti Telšių kūrybinių industrijų žemėlapį. Dabar jį galima rasti VšĮ Telšių menų inkubatoriaus internetiniame puslapyje. Šventinę nuotaiką kūrė styginių roko muzikos grupė „442“.

2 komentarai

  1. Ne apdovanoti o byla turėjo būtiužvesta ir pasodinti kaltininkai kai eks meras pasidarė savo verslą išeidamas po derlingos kadencijos,tiesa dar ir nukelninėjęs tuometį TTDT (dabartinė VDA).Bet juk čia Lietuva…

Daugiau nekomentuojama.