Metams pasibaigus — pokalbis su rajono meru Petru Kuizinu apie europinę paramą

Telšių rajono savivaldybė, įsisavindama Europos Sąjungos lėšas, tvarko miesto ir rajono viešąsias erdves, pastatus, įgyvendina įvairius žmonių gyvenimo kokybę gerinančius projektus. Praėjusiais 2018-aisiais Telšių rajono savivaldybė pasirašė dar 12 finansavimo sutarčių dėl įvairių naujų projektų. Apie jau vykdomus ir suplanuotus darbus kalbėjomės su Telšių rajono savivaldybės meru Petru Kuizinu.

— Gerbiamas mere, kiek ES finansuojamų projektų šiuo metu įgyvendina Telšių rajono savivaldybė?
— Telšių mieste ir rajone investuoti milijonai Europos Sąjungos lėšų, sutvarkėme viešąsias erdves, visuomeninės paskirties pastatus, diegiame įvairias naujoves, prisidedančias prie gyvenimo kokybės gerinimo. Daug darbų atlikta, ne mažiau vykdoma ar ateičiai planuojama dabar: šiuo metu įgyvendiname ir administruojame 37 projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, 4 projektai — tarptautiniai. Taip pat vertinamos dar kelių projektų paraiškos. 2018 metų pabaigoje Telšių rajono savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį dėl Telšių miesto Pramonės gatvės remonto.
— Mere, kokie darbai bus atliekami įgyvendinant šį projektą?
— Išties sulaukdavome nemažai skundų dėl Pramonės gatvės būklės. Lopas ant lopo — taip galėtume pavadinti dabartinę gatvės būklę. Fiziškai susidėvėjusi, nelygi gatvės danga buvo aptvarkoma reguliariai, tačiau palaipsniui padėtis tapo tokia, kad problemą galėjo išspręsti tik kapitalinis gatvės remontas. Ieškojome galimybių kapitaliai sutvarkyti šią vieną judriausių miesto gatvių ir mums pavyko — darbai jau pradėti.
Iš gaunamo finansavimo numatyta rekonstruoti apie 1 683 m ilgio Pramonės gatvės atkarpą nuo Sedos gatvės iki Geležinkelio gatvės, įdiegti eismo saugumą gerinančias priemones, įrengti lietaus nuotekų tinklus, automobilių stovėjimo aikštelę, atlikti teritorijos sutvarkymo, apželdinimo darbus.
Šaligatvis yra įrengtas tik dalyje Pramonės gatvės ir tik vienoje gatvės pusėje, tačiau ir šis šaligatvis neturi nuovažų, bortai ypač aukšti, todėl pėstieji ir dviratininkai dažniausiai juda važiuojamosios dalies pakraščiu arba šalikele. Gatvės atkarpoje nėra jokių pėsčiųjų ir dviratininkų eismo saugumą užtikrinančių priemonių, nepakankamas gatvės apšvietimas yra nesaugus ir kelia nepatogumų gyventojams, todėl rekonstrukcijos metu Pramonės gatvėje bus įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų takai bei apšvietimas.
Rekonstruojant Pramonės gatvę, bus įrengta autobusų apsisukimo aikštelė su keleivių laukimo paviljonu. Darbus planuojama baigti 2020-aisiais metais.
— Mere, kokie darbai vyksta Masčio ežero pakrantėje?
— Pamastys yra vienas labiausiai lankomų objektų, sutvarkyta pakrantės dalis suteikė daug pridėtinės vertės rajonui. Mums rūpi ne tik išorinis rajono grožis — įgyvendintus projektus vertiname pagal ekonominę naudą: įsteigti vandens dviračių ir laivų nuomos punktai, sutvarkytoje paežerėje esančios kavinės sulaukia daugiau klientų ir pan.
Ties tuo, kas padaryta, nesustojame: pradėtas įrengti naujas dviračių ir pėsčiųjų takas nuo Muziejaus g. iki Parko g., be to, Masčio ežero bei Lukšto ežero pakrantėse įrengtos vandens transporto priemonių nuleidimo vietos. Palaipsniui, dalimis, takus įrengsime aplink visą Masčio ežero pakrantę.
— Švietimas — prioritetinė Telšių rajono savivaldybės sritis. Kokie darbai iš minimų 12 finansavimo sutarčių suplanuoti švietimo įstaigose?
— Esu ilgametis pedagogas, puikiai suvokiu švietimo svarbą, todėl Telšių rajono savivaldybė kiekvienais metais skiria gana daug dėmesio švietimui: numato lėšų švietimo įstaigų remontui, naujoms vaikų žaidimo aikštelėms, naujoms ugdymo grupėms steigti ir kt. Nenuostabu, kad ir tarp 12 minimų projektų du skiriami ugdymo ir ugdymosi sąlygoms gerinti.
Pagal vieną projektą bus tvarkomos dvi grupės Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ ir įrengiamos dvi naujos grupės Telšių lopšelyje-darželyje „Žemaitukas“.
Pagal kitą projektą numatytas Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos nenaudojamų, laisvų vidaus patalpų — buvusio bendrabučio remontas. Šios erdvės bus pritaikomos skirtingiems ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos poreikiams. Projekto metu taip pat bus įrengta vaikų žaidimų aikštelė lauke, gimnaziją aprūpinsime transformuojamais daugiafunkciniais baldais ir kasdienei ikimokyklinio ugdymo veiklai būtina įranga bei priemonėmis, skatinančiomis aktyvią vaiko veiklą, smalsumą, kūrybiškumą ir vaizduotę.
Tęsiant apie pastatų remontą, galime paminėti ir tai, jog 2018 m. rugsėjį skirtas finansavimas buvusiam policijos pastatui rekonstruoti. Čia įkursime Menų mokyklą: pirmame aukšte numatoma įkurti dailės ir muzikos mokyklas, antrame ir trečiame aukšte bus įkurtos erdvės tik dailės mokyklai.
— Papasakokite plačiau apie Tryškiuose numatytus darbus.
— Telšių rajono savivaldybė dėmesį skiria ne tik miestui, bet ir kaimiškoms seniūnijoms. 2018 m. skirtas finansavimas projektui „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“.
Įgyvendinant projektą, bus sutvarkyta Turgaus aikštė ir Turgaus aikštės gatvės, įrengta turgavietė šalia Seniūnijos pastato, prie Virvyčios upės, įrengtos erdvės bendruomenės aktyviam ir pasyviam poilsiui, įskaitant lauko treniruoklius bei vaikų žaidimų, sporto aikšteles. Pagal projektą numatytas ir Šviesos gatvės sutvarkymas, Klaipėdos, Stoties ir Lazdynų Pelėdos gatvių atkarpose esančių šaligatvių, apšvietimo, dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas. Gyventojų saugumui miestelyje bus įrengtos stebėjimo kameros. Viešosios erdvės tvarkomos ir kitose seniūnijose.
Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ šiuo metu su bendruomeninėmis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei religinėmis bendruomenėmis yra pasirašytos 29 valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektams įgyvendinti sutartys. Projektams įgyvendinti skirta 29 470,00 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Norisi paminėti ir kitą projektą, dėl kurio pernai pasirašėme finansavimo sutartį — 56 tuberkulioze sergantiems pacientams bus suteikiamos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu.
Taip pat įgyvendiname projektą, formuojantį pozityvius sveikatos elgsenos pokyčius, be kitų veiklų, šiuo projektu bus siekiama sumažinti savižudybių, transporto įvykių skaičių.
— Šiame pokalbyje trumpai apžvelgėme tik pernai pasirašytas ES finansavimo sutartis, tačiau Telšių rajone atlikta, vykdoma ar bus pradėta daug daugiau darbų negu čia paminėta. Mere, kieno čia nuopelnas?
— Tai — komandinio darbo rezultatas: Telšių rajono savivaldybės taryba priima sprendimus, Telšių rajono savivaldybės administracija juos įgyvendina. Siekiant gauti finansavimą rajonui tvarkyti, ypač veiksminga gyventojų į Seimą išrinkto Seimo nario Valentino Bukausko pagalba — Seimo narys bendradarbiauja su ministru pirmininku, ministrais, kitais aukštais valstybės pareigūnais, kad Telšių rajonas gautų paramą. Lietuvoje rajonų — daug, visi nori gauti finansavimą, bet ne visiems pasiseka. Na, o mes tikrai turime kuo pasidžiaugti. Visiems dėkoju už pastangas ir supratimą, jog tik bendru darbu įmanoma pasiekti rezultatų. Noriu akcentuoti ir tai, kad nesustojame ties tuo, kas padaryta ar suplanuota — nuolat ieškome naujų galimybių, kad mūsų rajone gyvenimas gerėtų.
Dideli darbai nevyksta greitai — juk šiandien pasėtas grūdas rytojaus dieną nėra pjaunamas, viskam reikia lėšų ir laiko, tačiau palaipsniui patenkinsime visus gyventojų poreikius. Ir Telšių rajonas taps pavyzdiniu rajonu Lietuvoje!
— Dėkojame už pokalbį.