Skaitytojai dėkojo korespondentams ir laiškininkams

Grupė prizus laimėjusių prenumeratorių „Kalvotosios Žemaitijos“ redakcijoje.

Praėjusį pirmadienį į „Kalvotosios Žemaitijos“ redakciją rinkosi mūsų laikraščio skaitytojai, dalyvavę 2019-ųjų metų pusmečio ir metinėje prenumeratos loterijoje bei laimėję prizų.

Už metinę prenumeratą loterijoje prizų laimėjo Marija Balsienė iš Dūseikių, Juzefa Kumžienė iš Janapolės, Bronė Trepenaitienė iš Degaičių, telšiškiai Kazys Kačerauskas ir Dalius Rimkus.
Pusmetinės prenumeratos laimingiausieji buvo Aleksandra Virketienė iš Patausalės, telšiškiai Aldona Jankauskienė, Danutė Dzeventkauskienė, Janina Einingienė ir Albertas Zaurakas.
Laiminguosius prenumeratorius pasveikino „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio redaktorius Algirdas Dačkevičius ir palinkėjo jiems kuo puikiausios sveikatos bei toliau bičiuliauti su pamėgtu laikraščiu.
Nuoširdžiai pasikalbėta su skaitytojais apie laikraštį, kuris jų yra laukiamas ir skaitomas ne vieną dešimtmetį. Pašnekovus domina visos mūsų leidinyje gvildenamos temos, tačiau daugelis buvo nusiminę praėjusių metų gruodžio pabaigoje neradę laikraštyje skelbiamų Anapilin išėjusiųjų pavardžių. Taip Redakcija buvo priversta elgtis dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, draudžiančio be mirusiųjų artimųjų sutikimo skelbti jų pavardes spaudoje. Ačiū miesto ir rajono seniūnijų seniūnams, kurie sutiko talkinti, gaunant mirusiųjų artimųjų sutikimus skelbti apie jiems brangių žmonių netektį spaudoje.
Juzefa Kumžienė iš Janapolės šalia kitų temų laikraštyje domėjosi projekto „Laiko pėdos Varnių vieškeliuose“ publikacijomis. Vienoje iš jų ji rado duomenų apie pokariu nužudytus artimus žmones. Jai ypač patiko Varnių muziejininko Antano Ivinskio straipsniai.
Juzefa labai patenkinta, kad visuomet laikraštį laiku pristato sąžininga laiškininkė Dalia Steponavičienė. Jai antrino Aleksandra Virketienė iš Patausalės, pagirdama stropų jauną laiškininką Vaidotą Alekną. Patausališkė užsiminė, jog labiausiai laukianti kraštietės Janinos Zvonkuvienės publikacijų. Šios talentingos žurnalistės rašinius yra pamėgę dauguma mūsų laikraščio skaitytojų.
Telšiškė Danutė Dzeventkauskienė negailėjo gerų žodžių laikraščio leidėjams. Korespondentai jai yra ne kartą padėję, susidūrus su įvairiausiomis gyvenimiškosiomis problemomis ir biurokratų nejautrumu.
Atsisveikindami skaitytojai linkėjo Redakcijai kuo geriausios sėkmės ir toliau gyvuoti.

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.