Telšių moterų LIONS klubas: 2018-ųjų retrospektyva

Klubo narės XXI LIONS klubų forume.

Telšių moterų LIONS klubas kartu su Telšių bendruomene įžengė į 2019-uosius, kupinus iššūkių ir įsimintinų akimirkų metus.

Donata Kazlauskienė
Telšių moterų LIONS klubo narė

Kaip ir kasmet, organizacija aktyviai veikė, stengdamasi padėti sergantiems, paramos ir atjautos prašantiems telšiškiams bei rajono gyventojams. „Ne išimtis ir šie metai. Priešingai — jie bus dar aktyvesni bei ypatingesni, nes šiemet, kovo 29-ąją, klubas švenčia savo veiklos penkmetį“,— sakė Telšių moterų LIONS klubo prezidentė Imantė Dirgėlienė. Prezidentė, paklausta, kuo ypatinga Telšių bendruomenei bus klubo penktoji sukaktis, išlaikė intrigą, tačiau pažadėjo, jog šie metai bus prasmingi ne tik klubo narėms, bet ir bus prisiminti per pastaruosius metus paramą gavę kraštiečiai, į juos darsyk bus atsigręžta ir, be abejonės, bus pagerbti visi, prisidėję prie sėkmingos klubo veiklos: telšiškiai ir rajono gyventojai, kolegos, draugai, bendraklubiečiai iš Telšių bei kitų miestų ir pan. „Penkeri metai nepamatuojamo nuoširdumo bei išdalinto gėrio, prasmingų akimirkų, dešimtys išpildytų svajonių, žibančių akių ir besišypsančių veidų — taip keletu žodžių galėtų apibūdinti Telšių moterų LIONS klubo pastarųjų metų veiklą, tačiau vertėtų pripažinti, jog daugelis nuveiktų darbų tiesiog neapsakomi žodžiais, jie tiesiog pajaučiami širdimi, išgyvenami nesuvaidintomis emocijomis ir stipriais jausmais“,— kalbėjo Telšių moterų LIONS klubo prezidentė. I.Dirgėlienė, apžvelgdama 2018-uosius metus, pastebėjo, kad jie buvo dosnūs įvairiapusiškai: tiek telšiškių geranoriškumo ir dosnumo, tiek bėdų atžvilgiu. „Praėjusių metų veiklą pradėjome kartu su visa Lietuva švęsdamos nepriklausomos Lietuvos atkūrimo šimtmetį. Pasirūpinome, kad Telšiuose „Tautišką giesmę“ atlikusiems 100 darželinukų būtų įteikti trispalviai smėlinukai. Kovą tradiciškai rengėme verbų pynimo akciją. Iš anksto atsakingai ruošėmės: dar vasarą rinkome žolynus, juos džiovinome. Aukas už nupintas verbas savo globojamai šeimai iš Viešvėnų rinkome Mažojoje bažnytėlėje. Dėkojame Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonui, prelatui dr. Juozui Šiuriui ir kunigui Vaidotui Buivydui už iniciatyvos palaikymą ir jos skatinimą. Geraširdžių telšiškių dėka galėjome pasirūpinti šeimos namų šiluma ir jaukumu — buvo sudėti nauji plastikiniai langai, pagerinta buitis. Prieš šv. Velykas, Didįjį penktadienį, kartu su gausiai susirinkusiais telšiškiais klubo narės taip pat dalyvavo tradicinėje Kryžiaus kelio procesijoje“,— pasakojo prezidentė. Šiais metais organizacija tęs verbų pynimo akciją ir kvies įsigyti rankų darbo verbų, paaukojant lėšų.
Vėlyvą pavasarį buvo inauguruota 2018/2019 metų klubo valdyba. Prezidentei talkina viceprezidentė Stefanija Genienė, past prezidentė (buvusi prezidentė,— aut. past.) Loreta Barysienė, sekretorė Brigita Petkevičienė, tvarkdarė Jūratė Beržinienė, iždininkė Agnė Stonkienė. Asociaciją Telšiuose vienija 20 narių. 2018 m. Lietuvos LIONS klubų apygarda D-131 Telšių moterų LIONS klubą įvertino ir įteikė stabiliausio klubo Lietuvoje apdovanojimą. Sudalyvauta ne viename kitų miestų LIONS klubų ir partnerių organizuotuose renginiuose, taip pat XXI LIONS klubų forume, tradicinėje rudens šventėje Telšiuose „Turgus 2018“, su 25-uoju jubiliejumi pasveikinti Telšių senelių globos namai, gyventojams nupirkti ir padovanoti laikrodžiai į kambarius. Telšių moterų LIONS klubas prisijungė prie LIONS klubų asociacijos skatinamos iniciatyvos minėti Tarptautinę tolerancijos dieną ir aplankė bei perdavė saldžias dovanas savo partneriams ir globojamoms įstaigoms. „Kiek įmanydamos stengiamės rūpintis savo globojamomis šeimomis, visuomet atsiliepiame į nelaimės ištiktų bendruomenės narių pagalbos šauksmą. Prieš didžiąsias metų šventes pradžiuginome dar vieną šeimą, nupirkdamos naują skalbimo mašiną bei įteikdamos vaikštynę sunkiai vaikštančiam jų mažiausiam šeimos nariui“,— gerų darbų sąrašu pasidalino I.Dirgėlienė ir pridūrė, jog, baigiantis 2018-iesiems, kaip ir kasmet, surengta akcija „Sušildykime vieni kitus gerumu“. Visi telšiškiai paraginti megzti bei dalintis vilnonėmis kojinėmis ir kitais daiktais, kurie buvo perduoti Telšių senelių globos, Gedrimų savarankiško gyvenimo, Dūseikių socialinės globos, Nakvynės namų bei Varnių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientams.
Telšių moterų LIONS klubas nuoširdžiai dėkoja bendradarbiavusiems bendruomenės nariams 2018-aisiais metais ir sveikina visus su 2019-aisiais bei 800-osiomis Žemaitijos vardo paminėjimo metinėmis ir linki kiekvienam bendruomenės nariui nuoširdumo, geranoriškumo ir atjautos.