Etikos komisijoje — namų darbų skyrimo vajus

Etikos komisijai buvo sunku priimti sprendimus.

Kai po ilgos pertraukos, mat dar pernai, baigiantis metams, iš pareigų atleistas buvęs pirmininkas Mantas Serva, o šio pavaduotojas Kajatonas Šliogeris pats atsistatydino, galų gale susirinko posėdžiauti Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija, jos darbo nebūtų galima pavadinti sklandžiu. Tiesa, naujasis pirmininkas, nors ir negalėjo pasigirti nepriekaištingu vadovavimu posėdžiui, pasirodė įvaldęs vieną gebėjimą — uoliai skirstyti namų darbus komisijos nariams.

Lina Dijokienė

Pavaduotojo teks palaukti
Iš antro karto galop susirinkusios Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis, kuriam vadovavo naujai išrinktas komisijos pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Juška, patyrė ne vieną trikdį. Pavyzdžiui, pirmininko sumanymas išsirinkti komisijos pirmininko pavaduotoją patyrė fiasko. R.Juška pasiūlė savo pavaduotoju išrinkti vicemero pareigas einantį konservatorių Mantą Servą. Šią idėją sukritikavo komisijos narys Zenonas Mockus, suabejojęs, jei jau M.Serva dėl savo pareigų negalėjęs būti komisijos pirmininku, tai gal negali būti ir pirmininko pavaduotoju? Regis, tokia mintis pačiam R.Juškai pasirodė netikėta. Pasikonsultuoti esą irgi nebuvę su kuo, mat tą trečiadienį Savivaldybės administracijos pastate įvyko išankstiniai balsavimai į vietos savivaldą, o administracijos juristas pareiškęs, jog jis esąs rinkimuose, tad jo darbe nėra… M.Servos pasiūlymas pasirinkti kitą pavaduotojo kandidatūrą pirmininką sutrikdė — jis esą tebuvo galvojęs apie vieną asmenį, tad kito apsisprendimo kol kas neturįs. Todėl R.Juška šitą klausimą pasiūlė atidėti kitam posėdžiui.

Minčių painiava
Pradėję nuo klausimų atidėjimo kitam komisijos posėdžiui, Telšių rajono savivaldybės tarybos etikos sargai šiuo keliu nužingsniavo toliau.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 18 (10130)