Nauja Taryba išrinkta, laukia antras mero rinkimų turas

Į Žemaitės rinkimų apylinkę Nr.4 daugiausiai rinkėjų atvyko vidurdienį.

Telšių rajone mero ir Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavo 16 tūkst. 107 (43,71 proc.) rinkėjų. Jų sąrašuose iš viso įrašyta 36 tūkst. 851. Negaliojančiais biuletenių pripažinta: mero rinkimuose — 374 (2,33 proc.), Savivaldybės tarybos rinkimuose — 703 (4,36 proc.).

Alvydas Ivoncius

Nugalėtojų nėra
Partijos ir visuomeniniai komitetai nuo dalyvavusių rinkėjų gavo balsų: Darbo partija — 3043 (18,89 proc.), Lietuvos socialdemokratų partija — 3009 (18,68 proc.), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga — 2804 (17,41 proc.), Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai — 1626 (10,09 proc.), Visuomeninis rinkimų komitetas „A.Bacevičiaus pilietinis sąrašas“ — 1452 (9,01 proc.), partija Tvarka ir teisingumas — 1290 (8,01 proc.), Visuomeninis rinkimų komitetas „Mūsų Telšiai“ — 1089 (6,76 proc.), Lietuvos liberalų sąjūdis — 763 (4,74 proc.), Lietuvos centro partija — 330 (2,05 proc.).
Kandidatai į merus nuo galiojančių biuletenių gavo balsų: Petras Kuizinas (Darbo partija) — 3164 (20,11 proc.), Kęstutis Gusarovas (Lietuvos socialdemokratų partija) — 3048 (19,37 proc.), Imantas Motiejūnas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) — 2377 (15,11 proc.), Algirdas Bacevičius (Visuomeninis rinkimų komitetas „A.Bacevičiaus pilietinis sąrašas“) — 2042 (12,98 proc.), Almantas Lukavičius (partija Tvarka ir teisingumas) — 1593 (10,13 proc.), Mantas Serva (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) — 1391 (8,84 proc.), Tomas Lekavičius (Visuomeninis rinkimų komitetas „Mūsų Telšiai“) — 1006 (6,39 proc.), Jolanta Rupeikienė (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis — 813 (5,17 proc.), Albinas Juškevičius — 298 (1,89 proc.). Į antrą mero rinkimų turą pateko Petras Kuizinas ir Kęstutis Gusarovas.
Kaip matome, į antrą rinkimų turą patekę P.Kuizinas ir K.Gusarovas gavo šiek tiek daugiau rinkėjų balsų nei juos iškėlusios partijos. I.Motiejūnas gavo mažiau balsų nei Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Lygiai taip pat dalis rinkėjų, balsavusių už konservatorius, meru nenorėjo matyti Telšių rajono konservatorių lyderio M.Servos. Už rinkimų komitetą „Mūsų Telšiai“ balsavo šiek tiek daugiau rinkėjų nei už šio komiteto kandidatą į merus T.Lekavičių. Dalis rinkėjų, balsavusių už centro sąjungą, kandidatu į merus rinkosi ne centristą A.Juškevičių, o kažkurį kitą kandidatą. Daugiau rinkėjų balsų nei juos iškėlusios partijos ir visuomeniniai komitetai gavo A.Bacevičius, A.Lukavičius, J.Rupeikienė.

Smulkių frakcijų Taryba
Savivaldybės tarybos nario rinkimuose vieno mandato minimali kvota buvo 629 balsai. Pagal gautus balsus, mandatų Savivaldybės taryboje turės: Darbo partija — 5, Lietuvos socialdemokratų partija — 5, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga — 4, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai — 3, Visuomeninis rinkimų komitetas „A.Bacevičiaus pilietinis sąrašas“ — 2, partija Tvarka ir teisingumas — 2, Visuomeninis rinkimų komitetas „Mūsų Telšiai“ — 2, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis — 1. Lietuvos centro partija negavo nė vieno mandato.
Norint sudaryti Savivaldybės taryboje frakciją, reikia mažiausiai trijų narių. Frakcijas galės sudaryti darbiečiai, socialdemokratai, „valstiečiai“ ir konservatoriai. Abiejų visuomeninių rinkimų komitetų, tvarkiečių bei liberalų atstovai arba turės jungtis prie kitų frakcijų, arba susivieniję sudaryti Mišrią frakciją. Žinoma, priklausyti frakcijoms nėra būtinai privalu.

Vieniems — liūdesys, kitiems — džiaugsmas
2015 metų Savivaldybės tarybos rinkimuose mandatų gavo: Lietuvos socialdemokratų partija — 9, Darbo partija — 5, partija Tvarka ir teisingumas — 4, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai — 3, Lietuvos liberalų sąjūdis — 2, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga — 2, Visuomeninis rinkimų komitetas „A.Bacevičiaus pilietinis sąrašas“ — 1.
2015 metais į Savivaldybės tarybą buvo renkami 26 nariai, Taryboje buvo 27 nariai. Mero rinkimus laimėjęs asmuo tampa ir Tarybos nariu. Taigi socialdemokratui Vytautui Kleivai laimėjus tiesioginius mero rinkimus, socialdemokratai Taryboje turėjo 10 mandatų. V.Kleivai mirus, naujuose rinkimuose laimėjo darbietis Petras Kuizinas, ir tokiu būdu darbiečiai Savivaldybės taryboje įgijo šešis mandatus, o socialdemokratų mandatų sumažėjo iki devynių. 2015 metais rinkėjų sąrašuose buvo įrašytas 39 tūkst. 91 asmuo, rinkėjų aktyvumas siekė 41,65 proc. Kaip matome, šiųmečiuose rinkimuose aktyvumas kiek didesnis. 2015 metais vidutinis rinkėjų aktyvumas Lietuvoje buvo 47,18 proc., o šiemet — 47,86 proc. Ir 2015 m., ir šiais, renkant Savivaldybės tarybą ir merą, rinkėjų aktyvumas Telšių rajone buvo mažesnis nei Lietuvos vidurkis.
Palyginę 2015-ųjų ir šių metų Savivaldybės tarybos rinkimus, matome, kad didžiausių nuostolių patyrė socialdemokratai, netekę keturių mandatų. Tačiau per pusę mažiau mandatų gavo tvarkiečiai: turėjo keturis, liko du; liberalai dabar vietoje dviejų mandatų turės vieną. Darbiečiai išlaikė tą patį mandatų skaičių, kokį buvo gavę 2015 metų rinkimuose. Tas pats nutiko ir konservatoriams: 2015 metais laimėjo tris mandatus, tiek pat turės ir naujoje Savivaldybės taryboje.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2015 metais laimėjo du, o dabar — keturis mandatus. Visuomeninis rinkimų komitetas „A.Bacevičiaus pilietinis sąrašas“ prieš ketverius metus buvo gavęs vieną mandatą, dabar turės du. Lyginti Visuomeninio rinkimų komiteto „Mūsų Telšiai“ rezultatų nėra su kuo: 2015 metų Savivaldybės tarybos rinkimuose tokio komiteto nebuvo. Lyginant ilgesnio laikotarpio tendencijas, darbiečių situacija atrodo stabili, nėra prasta ir socialdemokratų. 2015 metais jie gerokai daugiau mandatų gavo dėl didesnio partijos populiarumo. Be to, tuometis jų lyderis V.Kleiva rajone buvo kur kas labiau žinomas ir mėgstamas nei K.Gusarovas. „Valstiečiai“ tikriausiai turėtų būti nusivylę, nes galbūt tikėjosi praėjusių Seimo rinkimų populiarumo. Panašu, liūdniausia ateitis laukia tvarkiečių, kurių populiarumas kiekvienuose rinkimuose sparčiai smunka: 2007 metais — dvylika, 2011 metais — aštuoni, 2015 metais — keturi, o dabar — tik du mandatai.

Bus daug naujokų
Pagal preliminarius rezultatus, naujos Savivaldybės tarybos nariais turėtų tapti: Petras Kuizinas, Laima Jurytė-Zakarauskienė, Simona Simaitytė, Rimantas Adomaitis, Linas Šedvilas (Darbo partija); Kęstutis Gusarovas, Tomas Katkus, Kazys Lečkauskas, Remigijus Macas, Sigitas Motuzas (Lietuvos socialdemokratų partija); Imantas Motiejūnas, Algirdas Tarvainis, Vilma Rumšienė, Dovydas Česnauskis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga); Mantas Serva, Janina Bucevičė, Giedra Nagienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai); Algirdas Bacevičius, Martinas Leščiauskas (Visuomeninis rinkimų komitetas „A.Bacevičiaus pilietinis sąrašas“); Almantas Lukavičius, Kęstutis Trečiokas (partija Tvarka ir teisingumas); Tomas Lekavičius, Algirdas Žebrauskas (Visuomeninis rinkimų komitetas „Mūsų Telšiai“); Jolanta Rupeikienė (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis).
Kadangi į antrą mero rinkimų turą pateko darbiečių ir socialdemokratų atstovai, tai dar vienu Tarybos nariu taps kurios nors minėtos partijos kandidatas, po reitingavimo sąraše turintis šeštą numerį. Šiuose rinkimuose išsirinkome 24 Tarybos narius (be mero). Nauja Taryba dviem nariais bus mažesnė nei dabartinė dėl sumažėjusio rajono gyventojų skaičiaus.
Iš dabartinių Savivaldybės Tarybos narių naujojoje matysime darbiečius P.Kuiziną, L.Jurytę-Zakarauskienę, R.Adomaitį, socialdemokratus K.Gusarovą, T.Katkų, „valstietį“ A.Tarvainį, nepartinį A.Bacevičių, konservatorių M.Servą, nepartinį pagal tvarkiečių sąrašą išrinktą A.Lukavičių, tvarkietį K.Trečioką, liberalę J.Rupeikienę. Taigi daugiau nei pusę naujosios Savivaldybės tarybos sudarys naujokai, nors, tiesa, ne visiems šis įvardijimas tinka. Mat kai kurie, kaip S.Motuzas, K.Lečkauskas, Tarybos nariais yra buvę išrinkti ankstesniuose rinkimuose, bet vėliau mandatų atsisakė.

8 komentarai

  1. Tiesiog klaiku. Vėl savivaldybėje sumaištis ir chaosas. Negi telšiškiai taip nemyli savo krašto, kad renka tą patį merą. Turime ateiti balsuoti visi, kas nors kiek suvokia situaciją

  2. Telšiai jau visai nusivažiavo, kad tokius du šlykštukus išsirinko. Viens už kitą blogesnis. Niekuo neišsiskiriame nuo Druskininkų.

    • Jaunuoli,Jūs labai teisus nors ir jaunas.Manau augate gana brandžiu vyruku ir galėsite perimti rajono valdymą!Ech kaip trūksta valdyme jauno blaiviai ir skaidriai mąstančio jaunimo

  3. Tik ne Kuiziną tik ne jį vargas bus Telšiams ..Nebetepsim sviesto tik antrarūšį aliejų bepaskirs

Daugiau nekomentuojama.