Žemaitiško žodžio spalvos versle

Renginio dalyviai įdėmiai klausėsi svečių iš Vilniaus samprotavimų apie žemaitiško žodžio įtaką verslui.

Užvakar Žemaičių muziejuje „Alka“ Lietuvių kalbos institutas surengė seminarą ir prekės ženklo konkurso „Žemaitija versle: prekių ženklai, pavadinimai, rinkodaros ir turizmo strategijos“ baigiamąjį renginį.

Algirdas Dačkevičius

2019 metus paskelbus Žemaitijos metais, Lietuvių kalbos institutas, siekdamas išryškinti Žemaitijos paveldo ir tradicijų unikalumą, tarmės kitoniškumą, suorganizavo prekės ženklo konkursą „Žemaitija versle: prekių ženklai, pavadinimai, rinkodaros ir turizmo strategijos“.
Žemaitijos regionui būdingos stiprios tradicijos, todėl konkursas atkreipė dėmesį į šio regiono etninį išskirtinumą ir tarminį turtingumą. Be to, atskleidė verslininkų kūrybiškumą, kaip, pasitelkiant etninį paveldą, galima kurti prekės ženklą ir produktus. Tikimasi, kad iniciatyva prisidėjo ir prie regiono tapatybės puoselėjimo.

Pirmiausia svečiams iš Vilniaus surengta ekskursija po išgražėjusius Telšius, o popiet renginys prasidėjo „Alkos“ muziejuje, kur sveikinamąjį žodį tarė šio muziejaus direktoriaus pavaduotoja Ingrida Vaitiekienė. Po to konkurso dalyvius ir kitus žemaitiško žodžio puoselėtojus pasveikino Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė. Ji suteikė žodį šio instituto prof. dr. Danguolei Mikulėnienei, kuri vaizdžiai atskleidė tarmės grožį ir ekonominę naudą.
Žemaitijos turizmo informacijos centro darbuotoja Rūta Lencevičiūtė aptarė turizmo situaciją ir galimybes Telšių rajone, o Lietuvių kalbos instituto darbuotoja Simona Vyniautaitė išsamiau panagrinėjo konkursui pateiktus darbus.
Konkurse „Žemaitija versle“ panoro dalyvauti 12 dalyvių. Pusė iš jų — Telšių miesto ir rajono atstovai. Tai kaimo turizmo sodyba „Minavuonė“, UAB „Kontėna“, „Kerepėža“ ir „Strainiuoji“ (abiejų savininkas — V.Praspaliauskas), laikraščiai „Telšių žinios“ ir „Kalvotoji Žemaitija“. Šilališkiams atstovavo Šilalės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansambliai „Gers smuoks“ ir „Smuokiuka“, taip pat VšĮ „Sodnas“. Mažeikiškiai galėjo pasigirti „Raktu meistarne“, skuodiškiai — „Skouda kvietka“, o Naujoji Akmenė — vairavimo mokykla UAB „Esma“.
Renginyje konkurso komisijos atstovės — pirmininkė prof. dr. Grasilda Blažienė, taip pat dr. Albina Auksoriūtė apdovanojo tarmiškiausius, originaliausius ir meniškiausius Žemaitijos regiono prekės ženklus. Tarp jų pateko ir „Kalvotoji Žemaitija“, pelniusi „Padiekavuojėma ož dalivavėma konkursė“. Be to, Redakcijai padovanotas dviejų dalių Birutės Vanagienės Šiaurės vakarų žemaičių žodynas su Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektomis.
Ypač sudomino surengta konkurso dalyvių eksponatų ir menotyrininko Sauliaus Pilinkaus senųjų lietuviškų prekių ženklų (saldainių dėžučių, popierėlių ir kt.) paroda.
Vėliau susirinkusiuosius žemaitiškomis dainomis džiugino Telšių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Čiučiuruks“ (vadovė Rita Macijauskienė).