Etikos komisijos sprendimas: meras — „nusidėjėlis“

Praėjusią savaitę Savivaldybės tarybos Etikos komisija, vadovaujama socialdemokrato Remigijaus Juškos, nutarė, kad skundas dėl Savivaldybės Tarybos nario Artūro Domarko nepagrįstas, o meras Petras Kuizinas nusižengė Valstybės politikų elgesio kodeksui.

Interesų konflikto neįžvelgė
A.Domarkas apskųstas dėl to, kad įvykusiame Savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje neva nenusišalino, svarstant klausimą dėl pinigų skyrimo krepšinio komandai. Pagal nusistovėjusią tvarką, jei yra privačių interesų, politikas privalo nusišalinti ne tik balsuodamas, bet ir palikti posėdį, kai svarstomas sprendimas, galintis sukelti interesų konfliktą. Tokiais atvejais politikas negali dalyvauti net svarstyme. Etikos komisijos posėdyje aiškinta esą kažkas Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje paprašė A.Domarko pasilikti svarstant klausimą dėl pinigų skyrimo krepšinio komandai, nes gali iškilti klausimų. Krepšinio komanda priklauso A.Domarko uošviui.
Tvarkietis K.Trečiokas pavirkavo, kad turi nusišalinti visi, kas išmano savo sritis, svarstant su jomis susijusius klausimus. Tačiau iš tiesų Tarybos nariai nusišalinti privalo tik tuomet, jei svarstomi su jų įstaigomis ar įmonėmis susiję sprendimai.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 21 (10133)