Kančios ir vilties dainomis prabylanti istorijos pamoka

Paskutinio šiųmečio kovo penktadienio popietę Telšių geležinkelio stotyje buvo neįprastai gausu žmonių. Pilna laukimo salė prigužėjo jau garbaus amžiaus senjorų, susirinko nemažai Žemaitijos sostinės moksleivių, pedagogų. Juos visus suvienijo bendra veikla — gyvosios istorijos pamoka.

Lina Dijokienė

Renginys prasidėjo prie paminklo, skirto tremtinių kančiai atminti, stovinčio priešais Telšių geležinkelio stotį.
„Gražia Telšių Žemaitės gimnazijos istorijos mokytojos Vilijos Vaičiulienės iniciatyva šiandien susirinkome gyvosios istorijos pamokoje „Dainuoju Lietuvą“. Džiaugiamės aplink matydami daug jaunimo, kuriam svarbi ne tik Lietuvos praeitis, bet ir ateitis, džiaugiamės senjorais, kurie yra gyvi istorijos liudytojai ir savo atmintyje vis dar nešiojasi neišdildomus sunkaus laikmečio prisiminimus. Šios gyvos istorijos pamokos tikslas — prisiminti nukentėjusius Lietuvos gyventojus (represuotus, įkalintus, ištremtus) pirmosios ir antrosios sovietų okupacijos metais ir išgirsti, kokias dainas žmonės dainavo tremtyje, lageriuose, kokie jausmai ir viltys jose atsispindėjo“,— sakė renginio režisierė ir jo vedėja Agnė Jakavičiutė.
Telšių kunigų seminarijos rektorius Saulius Stumbra savo kalboje pabrėžė, kad tokios skaudžios patirties minėjimai visada būna nelinksmi. Pasidalijęs asmenine šeimos patirtimi, kai senelės šeima visą mėnesį nuo tremties grėsmės slėpėsi iškastoj dauboj, jis kalbėjo apie vilties ir tikėjimo, išdainuoto tremtinių dainose, prasmę: „Tas suvokimas, jog mūsų tautos tūkstančiai žmonių buvo paliesti tokio likimo, yra labai skaudus. Šiandien mes sustoję prie simbolinio stalo. Mūsų kultūroje stalas nebuvo šiaip sau, tai vieta, kur rinkdavosi šeima. Šiandien prie šio stalo stovime skirtingų kartų šeimų nariai. Galime pakilti nuo šio stalo pasotinti labai prasminga ateitimi“.
Mokytoja Birutė Stancelienė susirinkusiesiems perskaitė savo kūrybos eilėraštį, kuriame atsispindėjo skaudi tremties patirtis. Prie paminklo padėta gėlių, uždegta žvakučių. Vėliau visi sugužėjo į Telšių geležinkelio stoties laukimo salę. Čia su dideliu susidomėjimu išklausė istorikės Janinos Bucevičės pranešimo apie tragiškus mūsų šalies istorijos puslapius bei tiek tremtinių, tiek jaunosios kartos atstovų atliekamų tremtinių dainų (pranešimą skaitykite kitame laikraščio numeryje).
Gyvosios istorijos pamokoje tremtinių dainas dainavo Telšių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties aidai“ (vadovė Milda Ulkštinaitė), Trečiojo amžiaus universiteto ansamblis, Telšių Žemaitės bei Vincento Borisevičiaus gimnazijų moksleiviai, telšiškių Beržinių šeima, Telšių kultūros centro folklorinis ansamblis „Čiučiuruks“, Telšių kultūros centro jaunimo vokalinis ansamblis (vadovė Ernesta Dargužienė). Renginio iniciatorė — Žemaitės gimnazijos istorijos mokytoja Vilija Vaičiulienė, organizatoriai — Telšių kultūros centras, Žemaitės gimnazija.