Naujieji Tarybos nariai: politikos senbuviai ir naujokai, pasiturintys ir visai neturtingi

Naujai išrinktos Tarybos nariais tapo: šeši socialdemokratai, penki darbiečiai, keturi „valstiečiai“, trys konservatoriai, po du mandatus rinkimuose laimėjo partijos Tvarka ir teisingumas, visuomeninių rinkimų komitetų „Algirdo Bacevičiaus pilietinis sąrašas“ ir „Mūsų Telšiai“ atstovai. Liberalų sąjūdis turės vieną mandatą.

Alvydas Ivoncius

Vienų — daugiau, kitų — mažiau
Lyginant su dabartine Taryba, labiausiai sumažėjo socialdemokratų. 2015 metais jie rinkimuose gavo devynis mandatus, o V.Kleiva laimėjo pirmuosius tiesioginius mero rinkimus. Taigi šiemet socialdemokratai gavo keturiais mandatais mažiau nei 2015 metais, bet jų kandidatas Kęstutis Gusarovas laimėjo mero rinkimus. 2015 metais iš karto mandatų atsisakė socialdemokratai Kazys Lečkauskas (jo, kaip seniūno, pareigos nebuvo suderinamos su Tarybos nario statusu), o Saulius Urbonas tapo Savivaldybės administracijos direktoriumi ir todėl privalėjo mandato atsisakyti. Vėliau kažkodėl mandato atsisakė Sigitas Motuzas. Mirus V.Kleivai, mero rinkimus laimėjo Petras Kuizinas, todėl Taryboje liko devyni socialdemokratai. Socialdemokratus palikus Adomui Domarkui, jų frakcija Taryboje sumažėjo iki aštuonių narių.
2015 metais darbiečiai gavo penkis mandatus.

Pakartotinius mero rinkimus laimėjus P.Kuizinui, darbiečiai turėjo šešis mandatus. Vėliau jie į savo frakciją priėmė iš „valstiečių“ partijos pašalintą Vytautą Rakicką, kuris galiausiai turėjo atsisakyti mandato, kadangi įsigaliojo teismo apkaltinamasis nuosprendis.
2015 metais tvarkiečiai, kiekvienais rinkimais gaunantys vis mažiau rinkėjų balsų, laimėjo keturis mandatus. Konservatoriai tais metais gavo tris, „valstiečiai“ — du, liberalai — du mandatus. Tarybos nariu tapo visuomeninio komiteto atstovas A.Bacevičius.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 25 (10137)