Rajone norima statyti vėjo elektrinių parkus

Į aviacijos klubo teritoriją sunkvežimiai atvežė elektrinės bokšto dalis.

Telšių rajone numatoma statyti vėjo jėgainių parkus. Tačiau sumanymai kol kas labiau migloti nei aiškūs dėl informacijos stokos.

Alvydas Ivoncius

Kol kas nieko nepastatė
Dar 2012 metais Savivaldybės taryba patvirtino teritorijos Degaičių, Eigirdžių, Patausalės, Dirmeikių, Tryškių, Ubiškės, Dūseikių kadastrinėse vietovėse specialųjį vėjo jėgainių planą. Jį inicijavo UAB „VEVP“, o parengė UAB „Archstudija“. Plane numatyta vėjo jėgainių parko infrastruktūros plėtra. Tačiau tik praėjus ketveriems metams — 2016-aisiais — pradėti formuoti sklypai vėjo jėgainėms statyti, o iki šiol nepastatyta nė viena jėgainė. Telšių rajono savivaldybės administracija nėra išdavusi nė vieno statybos leidimo patvirtinimo plano teritorijose.
Nepaisant to, šiais metais vėl paprašyta leisti rengti du specialiuosius planus. Pagal vieną jų vėjo elektrinės būtų išdėstytos Ryškėnų seniūnijoje (Ryškėnų kadastrinė vietovė), Viešvėnų seniūnijoje (Viešvėnų, Rūdupių, Vembūtų kadastrinės vietovės), Luokės seniūnijoje (Luokės kadastrinė vietovė), Upynos seniūnijoje (Kaunatavos, Upynos, Dirvonėnų kadastrinės vietovės).
Pagal antrą specialųjį planą vėjo elektrinės būtų pastatytos Nevarėnų seniūnijos Nevarėnų, Mitkaičių ir Nerimdaičių kadastrinėse vietovėse. Buvo parengti sprendimų projektai, apsvarstyti komitetuose, tačiau paskutiniam šios kadencijos Savivaldybės tarybos posėdžiui nepateikti.

Elektrinės Norvydų ir Pielių kaimuose
Parengus vėjo elektrinių specialiuosius planus, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Mūsų žiniomis, tai padaryta tik dėl dviejų teritorijų Degaičių ir Tryškių seniūnijose.
2017 metais Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino atrankos išvadą dėl UAB „VEVP“ iki penkių vėjo elektrinių statybos Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo. Pagal šį dokumentą buvo numatoma statyti penkias vėjo jėgaines penkiuose žemės sklypuose Degaičių seniūnijos Pielių ir Norvydų kaimuose. Elektrinių statybų vietos pasirinktos remiantis dar 2012 metais Savivaldybės tarybos patvirtintu specialiuoju planu. Planuojamo parko vieta turėjo būti 5,6 kilometro nuo Telšių šiaurės rytų kryptimi ir 1,6 kilometro nuo Eigirdžių. Artimiausios sodybos buvo išsidėsčiuosios 471-1052 metrų atstumu nuo būsimų elektrinių bokštų.
Atrankos išvadoje teigiama, kad elektrinės nepatenka į jautrias paukščiams, šikšnosparniams zonas, be to, jos būtų menkai urbanizuotoje teritorijoje: Norvydų kaime gyvena tik du, o Pielių — 88 žmonės.
Kiekvienos planuojamos elektrinės nominali galia — iki 3MW. Numatomų statyti bokštų aukštis — 99-144 metrai. Aukštis priklauso nuo reljefo parametrų. Rotoriaus skersmuo — 110-131 metras. Tad bendras planuojamos jėgainės aukštis iki 230 metrų. Jėgainės būtų pagamintos Vokietijoje. Jos su elektros tinklais sujungiamos požeminiais kabeliais, kurių preliminarus ilgis — šeši kilometrai. Visas elektrines numatyta prijungti prie Eigirdžių skirstyklos/pastotės.

Tryškių seniūnijoje — 26 jėgainės
Praėjusiais metais Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino atrankos išvadą dėl UAB „L-Vėjas“ iki 26 vėjo elektrinių parko Tryškių seniūnijoje poveikio aplinkai vertinimo.
Vėlgi elektrinės būtų statomos pagal 2012 metais Savivaldybės patvirtintą specialųjį planą. Jėgaines numatyta statyti Tryškių seniūnijos Maldenių, Laumių, Užusienių, Dirmeikių, Juodėjų, Stakminių, Pabalvės, Starylų kaimuose. Elektrinių bokštai iškiltų vakaruose ir pietuose nuo Tryškių.
Vienos elektrinės nominali galia — iki 4,8 MW, numatomų elektrinių bokštų aukštis 144-161 metras, rotoriaus skersmuo — 131-158 metrai, o bendras aukštis — iki 241 metrų. Vėlgi būtų tiesiami požeminiai kabeliai, kurių bendras ilgis sudarytų 25 kilometrus. Bendra visų elektrinių galia sudarytų 70 MW ir jas numatoma pajungti Pabalvėje naujai pastatytoje transformatorių pastotėje, kuri būtų prijungta prie esamos 110kV oro linijos Kuršėnai-Telšiai.

Pavojų keltų triukšmas ir šešėliavimas
Abiejų parkų — Degaičių ir Tryškių seniūnijose — poveikio aplinkai charakteristikos panašios. Dėl elektrinių veiklos teršalai nesusidarys. Tačiau atsiras triukšmas, šešėliavimas, infragarsas ir žemo dažnio garsas, elektromegnetinė spinduliuotė.
Vėjo elektrinių rotoriaus mentės kelia aerodinaminį triukšmą, jo garsumas priklauso nuo sukimosi greičio ir sparnų formos bei savybių. Antrankos išvadoje teigiama, kad jėgainių skleidžiamas triukšmas artimiausiose sodybose neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo dydžių. O čia pastebėsime, kad tai reiškia, jog bent dalyje artimiausių sodybų triukšmas gali būti girdimas, bet nereikės, norint užmigti, užsikišti ausų. Šiuo atveju panašiai kaip ir su kvapais: neviršija leistinų normų, bet nosį riečia.
Išvadoje teigiama, kad už šimto metrų nuo elektrinės infragarsas sumažėja iki nejaučiamo žmogui. O artimiausia sodyba nuo Tryškių seniūnijoje statomų elektrinių bus už 416 metrų. Teigiama, kad šešėliavimas (rotoriaus sparnų sukeliamas mirgėjimas) sukelia poveikį iki 300 metrų atstumu. Kadangi generatorius bus gondoloje, iškeltoje 144-166 metrus virš žemės, elektromagnetinio lauko stiprumas neturės poveikio aplinkai.
Pagal abi atrankos išvadas, turi būti atliekamas šikšnosparnių ir paukščių monitoringas pagal parengtą programą, kitaip sakant, bus skaičiuojami nuo besisukančių sparnų žūvantys paukščiai ir šikšnosparniai. Jei bus reikšmingas žalingas poveikis, numatoma stabdyti elektrinių darbą paukščių migracijos metu, įrengti ant bokštų sparnuočius atbaidančius švyturėlius.

Slapukavimo kaina — žmonių priešinimasis
Minėta: Savivaldybės taryba nesvarstė sprendimų leisti rengti dar du naujus specialiuosius planus dėl vėjo elektrinių statybos. Tačiau jie buvo svarstomi komitetuose. Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje UAB „L-Vėjas“ direktorius Saulius Velička aiškino, kad pagal dar 2012 metais patvirtintą specialųjį planą buvo numatyta statyti 64 jėgaines.
Kol kas tebesitęsia įvairių reikalų tvarkymas. Neva pirmosios elektrinės bus statomos 2020 metų pavasarį. Projektą numatoma baigti įgyvendinti — pastatyti visas 64 jėgaines — 2022 metais.
Vienas didžiausių keblumų — prikalbinti gyventojus išnuomoti žemę elektrinėms statyti, nors nuoma numatoma iki 90 metų. Ne visi sutinka savo žemę nuomoti.
Panašu, vėjo jegainių statyba užtruko ne vien dėl įvairių reikalų tvarkymo. Atrankos išvadą dėl elektrinių statybos Degaičių seniūnijoje užsakė UAB „VEVP“, o Tryškių — UAB „L-Vėjas“. Regis, pastaroji bendrovė perėmė iniciatyvą iš pirmosios. Tačiau ką nors konkretesnio sužinoti nepavyko, nes, paskambinę į UAB „L-Vėjas“, girdėjome vien „maldelę“: „Nieko negalime komentuoti“.
O štai praėjusią savaitę Degaičiuose nuo geležinkelio pervažos iki Telšių išsirikiavo sunkvežimių eilė. Sunkvežimiai atvežė vėjo elektrinės dalis, kurias iškrovė aviacijos klubo teritorijoje. Deja, „L-Vėjas“ atsisakė aiškinti, ar tai šios bendrovės turtas. Panašu, bendrovė linkusi slapukauti dėl paprastų dalykų.
Todėl ir sulaukė nepasitenkinimo. 2012 metais buvo kilusios diskusijos dėl elektrinių poveikio, ypač triukšmo ir šešėliavimo. Nuogąstauta, kad elektrines pastačius į rytus nuo Degaičių, gyvenvietėje žmonėms abu šie reiškiniai gali kenkti. Vis dėlto po diskusijų Savivaldybės taryba leido rengti specialųjį planą, o dabar to padaryti nepavyko. Nevarėnų seniūnijos gyventojai, kurių kaimuose būtų statomos jėgainės, pareiškė nesutinkantys su tokiais ketinimais, nes negavo pakankamai informacijos.
Mero Petro Kuizino teigimu, prie leidimų leisti rengti naujus specialiuosius planus bus grįžta, kai žmonėms susitikimuose bus pateikta išsami informacija. Be to, merui abejonių kelia žmonėms siūlomos pasirašyti žemės nuomos sutartys.