Nusistekeno: nebeįstengia net posėdyje dalyvauti

Du kartus Etikos komisijos posėdis buvo atšauktas, salės kėdės liko tuščios. Gal trečias kartas nemeluos?

Panašu, Savivaldybės tarybos Etikos komisija išsikvėpė. Šiaip ne taip parengusi medžiagą dar vienam posėdžiui, jo vis viena nesurengė — atidėjo. Bet ir kitą kartą Savivaldybės posėdžių salės kėdės Etikos komisijos narių nesulaukė.

Savivaldybės tarybos Etikos komisija per daugelį metų pagarsėjo kaip „mundurų skalbyklė“. Tokios „funkcijos“ ji neatsikratė net ir tada, kai komisijos pirmininku tapo konservatorius Mantas Serva. Galiausiai, jam atsisėdus į mero pavaduotojo kėdę, Etikos komisijos pirmininku po ilgoko delsimo buvo paskirtas socialdemokratas Remigijus Juška. Jo vadovaujama komisija nusprendė, kad meras Petras Kuizinas nusidėjo politikų elgesio kodeksui, kadangi, reikalaujant grupei Tarybos narių, nesušaukė neeilinio Tarybos posėdžio.
Tačiau komisijoje vilkosi ir daugiau nebaigtų reikalų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija persiuntė nagrinėti skundą, ar Tarybos narė, darbietė Laima Jurytė-Zakarauskienė įvairiais savo veiklos epizodais nesupainiojo viešų ir privačių interesų.
Šios savaitės ketvirtadienį turėjo įvykti Etikos komisijos posėdis ir nagrinėti tikras ar tariamas L.Jurytės-Zakarauskienės „nuodėmes“. Į posėdį atvyko jį filmuoti turėję Savivaldybės administracijos darbuotojai, abiejų rajono laikraščių žurnalistai, Tarybos narys Algirdas Bacevičius. Pasirodė ir L.Jurytė-Zakarauskienė.
Taigi visi sėdi, laukia. Tačiau Etikos komisijos nariai į posėdžių salę nė nosies nekištelėjo. A.Bacevičius paskambino komisijos pirmininkui R.Juškai ir sužinojo, kad posėdis neįvyks.
Žurnalistus perspėti apie atidėtus posėdžius „savivaldybininkai“ nelabai stengiasi. Bet posėdžio laukė ir du jį filmuoti turėję Savivaldybės administracijos darbuotojai.
Paklausėme R.Juškos, kodėl posėdis neįvyko. Pasirodo, du komisijos nariai buvo labai užsiėmę savais reikalais, negalėjo atvykti, o tvarkietis Kęstutis Trečiokas abejojo, ar galės dalyvauti. Komisijoje yra šeši nariai. Jei nedalyvautų du, posėdis galėtų įvykti. Bet štai K.Trečiokas komisijos pirmininkui prieš pat posėdį pranešė, kad dalyvauti negalės. Ir visi išsiskirstė, palikę komisijos narių nesulaukusias posėdžių salės kėdes.
Tačiau, keisčiausia, į posėdį nė nebuvo pakviesta „kaltinamoji“ — L.Jurytė-Zakarauskienė. Ji „Kalvotajai Žemaitijai“ sakė, kad apie posėdį sužinojusi iš gandų. Politikė piktinosi, kad ją ketinta svarstyti už akių.
Savivaldybės tarybos Etikos komisija sudaryta vasario 19 dienos Tarybos sprendimu, jai priklauso: Tarybos nariai Remigijus Juška, Zenonas Mockus, Kęstutis Trečiokas, Mantas Serva, seniūnaičiai Saulius Jogminas, Algirdas Žvirzdinas. („KŽ“ inf.)