Gėrio pėdomis per penkerius Telšių moterų LIONS klubo metus

Drauge su krikštatėviais Telšių LIONS klubu.

Šį pavasarį Telšių moterų LIONS klubui sukako penkeri. 2014-aisiais, kovo 29-ąją, naujai besikuriančią moteris vienijančią organizaciją inauguravo krikštatėviai Telšių LIONS klubas ir tada prezidentavęs bei daug jėgų organizacijos atsiradimui atidavęs Valdas Zykas. Raktinės grupės narės atsimena, kad pradžia buvo sunki tiek dėl keliamų tarptautinių reikalavimų ruošiant dokumentaciją, tiek dėl būtino 24 narių skaičiaus įtraukimo į labdaringas LIONS iniciatyvas.

Donata Kazlauskienė
Telšių moterų LIONS klubo atstovė spaudai

Ypatingi metai
Praėjusį penktadienį VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centre (RPMC) surengta graži sukakties paminėjimo šventė ir prasmingas padėkos vakaras labdaringais tikslais. Moterų pasveikinti atvyko per 180 svečių: Lietuvos LIONS klubų apygardos D-131 atstovai, Telšių bei kitų miestų LIONS klubų nariai, telšiškiai ir klubo narių šeimos. Renginyje taip pat dalyvavo klubą inauguravusi 2013-2014 m. gubernatorė Kristina Vančienė (Jurbarko LIONS klubas) ir steigtis ypač daug padėjusi Palangos moterų LIONS klubo narė Adelė Karteškina.
Padėkos vakaro vedėja Agnė Jakavičiutė pristatė klubą vienijančias 19 moterų: 2018-2019 m. prezidentę Imantę Dirgėlienę, viceprezidentę Stefaniją Genienę, sekretorę Brigitą Petkevičienę, iždininkę Agnę Stonkienę, „tvisterį“ (tvarkdarę) Jūratę Beržinienę, past (buvusią) prezidentę Loretą Barysienę, nares Ingridą Bušeckienę, Astą Jankauskienę, Donatą Kazlauskienę, Rimą Kolesinskienę, Moniką Domarkienę, Birutę Mikalauskienę, Živilę Mimgaudienę, Jolitą Norkienę, Loretą Petrikienę, Romualdą Remezienę, Jolantą Rupeikienę, Violetą Šilinskienę, Evę Stonkevičienę.
„Jūsų dalyvavimas šiame labdaringame padėkos vakare kiekvienai iš mūsų yra ypatingai svarbus. Toks gausus būrys svečių mus skatina nesustoti drąsiai žengti „lionizmo“ principais paremtu keliu ir dar ryžtingiau kartu tarnauti visuomenei“,— sveikinimo kalboje sakė prezidentė I.Dirgėlienė ir pridurdama nuoširdžiai padėkojo prie klubo atsiradimo daug prisidėjusiems V.Zykui bei A.Karteškinai.
Klubui praėjusieji metai buvo margi: atradimais, veiklomis, rūpesčiais, pasiekimais ir skaudžiais praradimais… Tyloje prisiminta Amžinybėn išėjusi klubo sesė Edita Perminienė. „Begalė pagalbos prašymų sergantiesiems, įvairiausios sudėtingos skurstančių ar netekusių tėvų šeimų situacijos, negalios kankinamų vaikučių problemos ir daug kitų širdį veriančių gyvenimo aplinkybių, kurios organizacija kažkam tapo vienintele išeities viltimi“,— klubo veiklos aktualijomis dalinosi I.Dirgėlienė. Per visus penkerius veiklos metus surinkta paramai apie 18 tūkst. eurų.

Ypatinga dovana — paveikslas
Bene vienu svarbiausių šventės akcentų tapo labdaringa loterija, kurios metu svečiai, įsigiję loterijos bilietus, galėjo laimėti pripažintos menininkės Ž.Mimgaudienės specialiai klubo gimtadieniui kurtą ir padovanotą tapybos darbą „Mergaitė su degtukais“. Vakaro metu už jį aukai surinkta beveik 1500 eurų. Kūrinys burtų keliu atiteko telšiškių šeimai Rimantei ir Gvidui Tumasoniams. Paveikslo autorei už širdies dosnumą, gebėjimą kurti ir skleisti aplink save grožį bei panaudoti savo talentus LIONS tarnystei įteikta garbinga Lietuvos LIONS klubų apygardos D-131 2018-2019 m. gubernatoriaus Gintauto Piragiaus padėka, kurią perdavė I vicegubernatorius Almantas Pėstininkas.
Klubo nares pasveikino II vicegubernatorė Daiva Grikšienė, 2016-2017 m. gubernatorė Daiva Šorienė, pranešimą apie „lionizmą“ ir tarptautinės organizacijos vaidmenį pasaulio kontekste skaitė valdybos narys (PDG) Kazimieras Rimeikis. Ilgų prasmingos veiklos metų linkėjo šventėje dalyvavę 13 Lietuvos LIONS klubų atstovų, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų klebonas, prelatas dr. Juozas Šiurys, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Remigijus Rudminas, Telšių senelių globos namų direktorė Genovaitė Šliogerienė, Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė, Nakvynės namų direktorė Genovaitė Kuzminskienė, Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ atstovė Nijolė Tamulionienė, bendruomenės „Artumos šviesa“ atstovės Audronė Damanskytė bei Margarita Bružienė ir kt.

Reikšmingi apdovanojimai
Telšių moterų LIONS klubas Lietuvoje vienas žinomiausių ir matomiausių. Nuoširdus moterų darbas ir aktyvi veikla pastebima ir Amerikoje — šalyje, kurioje yra LIONS klubų ištakos. Už nuoseklų ir atsakingą darbą bei nuoširdžią tarnystę apdovanotos ir pagerbtos keturios klubo moterys: sidabro ženkleliai įteikti pastarųjų metų klubo prezidentėms Violetai Šilinskienei, Loretai Barysienei ir Imantei Dirgėlienei, o aukso ženkleliu pasipuošė klubo narė Donata Kazlauskienė. Atsidėkojant už betarpišką bendradarbiavimą, klubas įteikė padėkas prelatui dr. J.Šiuriui ir kunigui Vaidui Buivydui už nepakeičiamą bendrystę nuoširdžioje maldoje ir nuolatinę iniciatyvų globą. Padėkota UAB „Arsuna“ vadovui Arūnui Savulioniui už tai, kad šiltuose namuose užaugtų šiltos širdys. Šios įmonės dėka vėjo perpučiamuose namuose buvo įstatyti plastikiniai langai skurdžiai gyvenančiai daugiavaikei šeimai, netekusiai mamos. Padėkota Laurai Matiekienei už suteiktą galimybę patirti judėjimo džiaugsmą našlaičiui berniukui su stipria negalia. Moteris pasirūpino, kad savarankiškai judėti negalintis mažylis turėtų specialią vaikštynę. Už muzikos kalba pabudintas širdis padėka įteikta Telšių muzikos mokyklos mokytojai, akordeono ir fortepijono virtuozei Ramintai Šukytei. Už žodžio prasmės stiprybę, sujungiant žmones gerumo tikslui, padėkota A.Jakavičiutei. Už plačiai atvertas duris geriems darbams ir suteiktas patalpas, organizuojant labdaringą padėkos vakarą, ačiū ištarta VšĮ Telšių RPMC direktorei Nijolei Jastrumskienei. Už nuolatinę klubo veiklos globą ir motyvavimą įteikta padėka LIONS atstovui K.Rimeikiui.
Labdaringą padėkos vakarą papuošė Gintaro Vaitkaičio sugiedotas LIONS klubų himnas, R.Šukytės atliekami kūriniai akordeonu, Telšių kultūros centro šokių kolektyvo „Vėlunga“ šokėjų Julijos Mažonaitės bei Justino Adomkaus (vad. Daina Butkienė) jausmingi sukiniai ant parketo bei grupės „Tequila“ koncertas. Šventės svečius pradžiugino vakaro pabaigoje įneštas įspūdingas tortas su į praeitį ir ateitį žvelgiančiomis liūtų galvomis — tarptautinės organizacijos logotipu. Klubas reiškia begalinį dėkingumą ne tik dalyvavusiems padėkos vakare, bet ir visiems, atvira širdimi palaikantiems maldoje, tarnaujantiems veiklose ir besidalinantiems aukoje už tuos, kuriems likimas suduoda sunkiausius smūgius.

2 komentarai

  1. Ponios labai gražiai ir nuostabiai atrodot. Kitą kartą neleiskit pinigų o ateikit su džinsais, kaip jūsų vadas.

  2. 19 moterų per 5 metus surinko 18 tūkstančių…Po 17 Eur per mėnesį kiekviena. Labiau ta veikla primena laisvalaikio praleidimo būdą, nei labdaringą veiklą..

Daugiau nekomentuojama.