2015-2019 metų Savivaldybės tarybos kadencija: įsimintiniausi „darbai“

„Germanto vila“, įsteigus viešąją įstaigą, Sasvivaldybei kainavo šimtus tūkstančių eurų. Privatizuojant ši suma nesugrįš.

(Tęsinys. Pradžia Nr.26; 27)

Istorijon nugrimztanti 2015-2019 metų kadencijos Savivaldybės taryba nesiteikė visuomenei pateikti savo veiklos ataskaitos. Todėl priminsime šios kadencijos įsimintiniausius „darbus“, tačiau tik tokius, kurie rodo, kas iš tiesų ketverius metus vyko Telšių rajono savivaldybėje, tokius, kuriuos politikai mielu noru nutylėtų.

„Germanto vila“ — valdiško „ūkininkavimo“ pavyzdys
Paskutiniajame 2016 metų Savivaldybės tarybos posėdyje buvo nutarta perduoti „Germanto vilą“ alkoholikų ir narkomanų reabilitacijos centrui. 2017 metais užvirė diskusijos, ar buvo tai verta padaryti. Priešinosi Lieplaukės bendruomenė, kuriai vadovavo asmuo, girtas išprievartavęs neblaivią, kietai įmigusią nepilnametę. Architektas Algirdas Žebrauskas buvo pasiūlęs atiduoti kažkokiam „investuotojui“ poilsiavietę už vieną eurą. Viskas baigėsi tuo, kad vila nebuvo niekam perduota ar privatizuota, todėl toliau dėl priežiūros ryja biudžeto pinigus.
Daugiau nei prieš dešimtmetį buvo įsteigta viešoji įstaiga „Germanto vila“, kuriai vadovavo socialdemokratai. Ši įstaiga ne kiek užsidirbo, kiek rijo biudžeto pinigus — kasmet jai išlaikyti reikėdavo skirti po 45 tūkst. eurų. Vadinasi, įstaiga per dešimt metų rajonui kainavo per 400 tūkst. eurų. Galiausiai valdžia šią „socialdemokratišką“ įstaigą panaikino, bet nežinojo, ką daryti su poilsiaviete. Buvo bandoma privatizuoti už 200 tūkst. eurų, bet niekas nepirko. Net privatizavus, akivaizdu, Savivaldybė nesusigrąžintų išleistų pinigų, o dėl poilsiavietės priežiūros išlaidos kasmet tik didėja.

Žemaitės gimnazijos direktoriaus „nuopelnai“
2017 metų birželio pabaigoje, „Kalvotajai Žemaitijai“ atlikus žurnalistinį tyrimą, paaiškėjo, kad darbo metu Žemaitės gimnazijos direktoriaus Žydrūno Želnio sodyboje darbavosi jo pavaldiniai — sargai. Direktorius išsisukinėjo, aiškindamas neva nieko apie tai nežinojęs: viską tvarkė žmona, ji ir sargų paprašė žolę nupjauti. Vis viena meras Petras Kuizinas pareiškė įspėjimą Ž.Želniui, kadangi nekontroliavo savo pavaldinių.
2018 metų sausio mėnesį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje meras Petras Kuizinas siūlė atleisti iš darbo Žemaitės gimnazijos direktorių, kuris įkliuvo policininkams vairuodamas neblaivus.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 28 (10140)