2015-2019 metų Savivaldybės tarybos kadencija:įsimintiniausi „darbai“

Savivaldybės Saugaus eismo komisijai, vadovaujamai Kęstučio Gusarovo, žioplinėjant keistai buvo suženklinta Sedos gatvė.

(Pabaiga. Pradžia Nr. 26; 27; 28)

Istorijon nugrimztanti 2015-2019 metų kadencijos Savivaldybės taryba nesiteikė visuomenei pateikti savo veiklos ataskaitos. Todėl priminsime šios kadencijos įsimintiniausius „darbus“, tačiau tik tokius, kurie rodo, kas iš tiesų ketverius metus vyko Telšių rajono savivaldybėje, tokius, kuriuos politikai mielu noru nutylėtų.

Valdininkai nesugeba suprasti klausimų
2017 metų pabaigą Telšių „ponija“ sutiko neva kalėdinėje vakarienėje pas vyskupą, „vakarėlis“ buvo pridengtas baigiamuoju Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus renginiu. Į jį buvo pakviesti Tarybos nariai, kiti „elito“ atstovai. „Kalvotoji Žemaitija“ pabandė išsiaiškinti, kiek šis vakarėlis kainavo ir kodėl vaišėms surengti buvo pakviesta konservatoriaus Manto Servos firma „Mansera“. Pateikėme klausimus Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui, tačiau jis, vadovaujamas Tarybos narių Tarvainių dukrelės Eglės Macienės, atkakliai vengė aiškiai atsakyti į paprastus klausimus, tarsi nesugebėtų jų perskaityti ir suprasti. Tokia praktika, norint ką nors nuslėpti, daugybę metų būdinga Savivaldybės administracijai: klausi apie ratus, atsako — apie batus. O Savivaldybės administracijos vadovams ir merui, panašu, toks valdininkų elgesys buvo priimtinas.

Pasirodo, „skalbyklė“ buvo sugedusi
Meras Petras Kuizinas pagarsėjo, kai į Savivaldybės tarybos Etikos komisiją kreipėsi dėl to, jog Algirdas Bacevičius į savo „feisbukinę“ paskyrą įkėlė vaizdo įrašo ištrauką iš opozicijos spaudos konferencijos. Anot mero, A.Bacevičius negerai padarė, kadangi įkėlė tik tą dalį vaizdo įrašo, kurioje jis pats kalbėjo. Todėl esą A.Bacevičius elgėsi neetiškai. Nežinia, kas merui tokią paikystę įbruko, nes jo iniciatyva prieštaravo žodžio laisvei — vienai pamatinių Konstitucijos vertybių.

Etikos komisija, tai supratusi, nusprendė svarstyti, ką A.Bacevičius kalbėjo spaudos konferencijoje. Ir nutarė, kad Tarybos narys kalbėjo neetiškai. A.Bacevičius Etikos komisijos sprendimą apskundė teismui. Ir teisininko (?!) Manto Servos vadovaujama komisija 2018 metais gavo teismo pamokėlę: sprendimas priimtas neteisėtai, pažeidžiant procedūras.
Savivaldybės tarybos Etikos komisija 2017 metais „skalbė“ Tarybos narių Kęstučio Trečioko ir Benedikto Šniauko mundurus. Mat Vyriausioji tarnybinės etikos komisija įpareigojo vietinius etikos sargus ištirti, ar šiedu politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo, laiku nedeklaruodami privačių interesų. Komisija pirmą kartą nusprendė „apsiriboti svarstymu“. Tačiau Vyriausioji tarnybinės etikos komisija Savivaldybės tarybos Etikos komisiją it pradinukę pamokė, kad reikia priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Po šitokio paraginimo Savivaldybės tarybos Etikos komisija nusprendė, kad K.Trečiokas ir B.Šniaukas nieko nepažeidė.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 29 (10141)