Nesmagi kadencijos pabaiga Laimai Jurytei-Zakarauskienei

Praėjusios kadencijos Savivaldybės tarybos Etikos komisijos, vadovaujamos Remigijaus Juškos, posėdis, įvykęs balandžio 15 dieną, buvo skirtas Tarybos narei darbietei Laimai Jurytei-Zakarauskienei svarstyti.

Alvydas Ivoncius

Skundą atsiuntė iš Vilniaus
Dar 2018 metų spalio mėnesį Etikos komisija gavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimą išnagrinėti skundą dėl L.Jurytės-Zakarauskienės, kuri galimai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje nuostatas. Tuomet Etikos komisijos veikla buvo pakrikusi, kol jos pirmininku šiais metais neišrinko R.Juškos. Jo vadovaujama komisija ėmėsi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimo.
Skunde Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai aiškinta, kad L.Jurytė-Zakarauskienė yra asociacijos „Mes — šeima“ steigėja ir pirmininkė. Asociacijos veiklos tikslas — rūpintis tėvų globos netekusiais vaikais, ginti jų globėjų ir įtėvių interesus. Skunde rašoma, kad asociacijos projektai finansuojami pagal Savivaldybės tarybos 2015 metais patvirtintą aprašą. Teikiamus projektus tvirtina Socialinių projektų vertinimo komisija. Paraiškas gauti lėšų asociacijos „Mes — šeima“ vardu teikė L.Jurytė-Zakarauskienė. Skunde pateikti duomenys, kad politikė nenusišalino ir net balsavo Tarybai tvirtinant 2016-2018 metais kai kuriuos sprendimus, susijusius su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų globėjais bei įtėviais.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 32 (10144)