Meras Kęstutis Gusarovas susitiko su policijos pareigūnais

Iš kairės: Telšių apskr. VPK viršininko pavaduotojas Robertas Jagminas, Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Telšių apskr. VPK viršininkas Remigijus Rudminas, Telšių apskrities policijos kapelionas prelatas Juozas Šiurys, Telšių apskr. VPK viršininko pavaduotojas Vaclovas Akavickis.

Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas susitiko su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Remigijumi Rudminu, jo pavaduotojais Vaclovu Akavickiu ir Robertu Jagminu bei kitais komisariato darbuotojais. Susitikime taip pat dalyvavo policijos bendruomenę kas savaitę lankantis Telšių apskrities policijos kapelionas prelatas Juozas Šiurys.

Šis susitikimas — pirmasis naujojo mero vizitas į Savivaldybei nepavaldžią įstaigą. „Gyventojų ir jų turto saugumas yra vienas iš savivaldos prioritetų, todėl Savivaldybei labai svarbu palaikyti glaudų bendradarbiavimą su policija.
Savivalda rajone gali įgyvendinti įvairiausius visuomenės gyvenimo kokybę gerinančius projektus, tačiau žmogus net ir modernioje aplinkoje nesijaus laimingas, jei nebus saugus“,— teigia meras K.Gusarovas.
Telšių rajono savivaldybė kiekvienais metais skiria lėšų Telšių apskr. VPK vykdomoms programoms remti, pagal Savivaldybės parengtą Darnaus judumo planą numatyta įrengti dar dvi vaizdo stebėjimo kameras Telšių mieste. Meras teigia, jog visgi būtina ieškoti papildomų galimybių savivaldai prisidėti prie visuomenės saugumo užtikrinimo. Viena iš jų — vaizdo stebėjimo sistemos plėtra ir kokybės gerinimas: rajone įrengtos vaizdo stebėjimo kameros padeda greičiau nustatyti kelių eismo taisyklių ir viešosios tvarkos pažeidėjus, tiriant nusikalstamas veikas ar nusikaltimus ir kt. Galimybių padėti policijai kurti saugią visuomenę bus ieškoma Telšių rajono savivaldybei rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus.
Susitikime meras K.Gusarovas padėkojo Telšių apskr. VPK viršininkui R.Rudminui ir visiems pareigūnams, kurie, neskaičiuodami darbo valandų, rūpinasi rajono žmonių ir jų turto apsauga. Telšių apskr. VPK viršininkas R.Rudminas išreiškė viltį ir norą sklandžiai bei aktyviai bendradarbiauti, siekiant bendrų tikslų viso rajono žmonių labui.
Susitikimo metu aptartos galimybės gerinti policijos ir savivaldos bendradarbiavimą, R.Rudminas ir jo pavaduotojas Robertas Jagminas pristatė merui policijos komisariate įrengtą miesto vaizdo stebėjimo sistemos tinklą ir aptarė būtinybę gerinti jo kokybę.
Policijos pareigūnų darbas — vienas sudėtingiausių ir atsakingiausių. Policininkai — mūsų angelai sargai: pastebėję nusikaltimą ar ištikus nelaimei, pirmiausia kreipiamės būtent į juos. (Telšių rajono savivaldybės inf.)