Naujai išrinkti Lietuvos merai posėdžiavo Vyriausybėje

Pirmadienį Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas dalyvavo susitikime su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu ir Vyriausybės nariais. Susitikime su šalies savivaldybių merais aptarti numatomi Vyriausybės darbai siekiant kurti gerovę regionuose.

Premjeras pasveikino naujai išrinktus ir perrinktus merus, visus prisiekusius Tarybų narius. „Jūs esate arčiau žmogaus, jūsų ambicija ir ryžtas keisti savo regioną į gerąją pusę ir bus mums visiems garantas, kad žmonės liks gyventi Lietuvoje, neemigruos, o kurs gerovę savo miesteliuose ir miestuose, augins vaikus, kurs darbo vietas ir oriai leis senatvę“,— sakė premjeras.

Aptarta parama jaunoms šeimoms
Susitikimo metu akcentuota, kad vienas iš pirmųjų Vyriausybės darbų regionų plėtros srityje buvo motyvuoti jaunimą pasilikti regionuose arba persikelti atgal į regionus. Tam tikslui sukurtos paskatos pirmajam būstui įsigyti regionuose: jaunos šeimos įgijo galimybę su valstybės subsidija regione įsigyti arba pasistatyti pirmą būstą. Pretenduoti į valstybės paramą būsto kredito daliai gali šeima, kurioje abu sutuoktiniai arba vienas vaiką auginantis tėvas ar mama yra ne vyresni kaip 35 metų.
„Telšių rajono savivaldybė nuo 2019 m. sausio 1 d. išnagrinėjo 30 jaunų šeimų prašymų pasinaudoti šia paramos forma, 14 prašymų priimta. Iš naujai pateikusiųjų prašymus jau šiemet gavo paramą 11 jaunų šeimų, 3 dar laukia eilėje, kol atsiras pakankamai lėšų paramai teikti. Šešios prašymus 2018 metais pateikusios šeimos, kurioms neužteko lėšų paramai, ją gavo šiais metais, taigi nuo metų pradžios, pasinaudoję valstybės parama, Telšių rajone, nuosavuose būstuose įsikūrė 17 jaunų šeimų. Džiugu. Skatinu ir kitas šeimas pasinaudoti parama, užpildyti prašymą galite internetu (www.spis.lt) arba kreiptis į Telšių rajono savivaldybę“,— informuoja Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

Įvykdyti biudžetų pajamų surinkimo planai
Vyriausybės posėdyje taip pat pasidžiaugta gerėjančiais savivaldybėms skiriamų piniginės socialinės paramos lėšų panaudojimo pagal paskirtį rodikliais, kultūros darbuotojų algų kėlimu (2019 m. savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti valstybės biudžete skirta 2,523 mln. eurų).
Pasitarime aptartas regionų mokyklų, kurios būtų pasirengusios visapusiškai integruoti į Lietuvą grįžtančius ar atvykusius vaikus į švietimo sistemą, tinklo stiprinimas, šalies merams pristatyta Vyriausybės sukurta ir Seimui pateikta savivaldybių biudžetų finansavimo tvarka, kurioje pirmą kartą atsiranda motyvacija savivaldybių vadovybėms siekti geresnių ekonominių rodiklių.
„Vyriausybės posėdžių salėje įvykusiame susitikime aptartos ir savivaldybių finansavimo bei skolinimosi galimybės, sveikatos ir švietimo įstaigų pritaikymo neįgaliesiems, socialinės paramos lėšų naudojimo ir kiti klausimai. Nuo šių metų pradžios iki kovo mėnesio nacionalinis biudžetas pajamų gavo 2,4 proc. (55,7 mln. eurų) daugiau nei planuota, tuo pačiu laikotarpiu savivaldybių biudžetai taip pat pajamų surinko 6,6 proc. (26,4 mln. eurų) daugiau nei planuota. Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo planai įvykdyti visose apskrityse“,— posėdžio Vyriausybėje rezultatus pristato meras K.Gusarovas.

Viešasis sektorius darosi nepatrauklus darbuotojams
Vyriausybėje įvykusiame pasitarime taip pat aptarta situacija viešajame sektoriuje. Kaip pastebi meras K.Gusarovas, dalis visuomenės vis dar mano, kad darbas valstybės tarnyboje yra kone prestižinis ir įsidarbinti Savivaldybėje ar kitose įstaigose neįmanoma, bet išties pageidaujančių užimti laisvas pareigas neatsiranda arba dažniausiai yra tik vienas kandidatas. 2018 metais buvo paskelbti aštuoni konkursai į laisvas nuolatines Telšių rajono savivaldybės administracijos specialistų pareigas. Penkiuose konkursuose užsiregistravo dalyvauti vos po vieną kandidatą: į Kaimo plėtros, Finansų, Strateginio planavimo ir investicijų, Statybos ir urbanistikos skyrių vyriausiųjų specialistų pareigas. Į kitas laisvas pareigas — Socialinės paramos ir rūpybos bei Kaimo plėtros skyriuose norinčiųjų įsidarbinti nebuvo. Daugiausia — du kandidatai pageidavo įsidarbinti Kultūros ir turizmo skyriuje.
Praėjusiais metais taip pat buvo paskelbta 10 konkursų į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas. Į 5 iš jų norinčiųjų dalyvauti neatsirado nė vieno kandidato. Panaši situacija — visame viešajame sektoriuje, todėl Vyriausybė pasitarime pritarė Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijai: formuojant 2020 metų biudžetą, savivaldybėms bus skiriamas papildomas finansavimas atskirų sektorių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti.
Posėdyje Vyriausybės vadovas S.Skvernelis palinkėjo merams sėkmingai šeimininkauti savo miestuose ir miesteliuose, ambicingai įgyvendinti sukurtas ir pergalę garantavusias vizijas. (Telšių rajono savivaldybės inf.)