Liūdna tikrovė: rajone nyksta mokyklos

Ketvirtadienį įvyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje numatoma priimti sprendimus dėl kai kurių rajono mokyklų sujungimo ir panaikinimo. Kodėl tokie sprendimai buvo palikti naujajai Tarybai, belieka spėlioti: gal politikai nenorėjo iki rinkimų pelnyti žmonių nepalankumo?

Alvydas Ivoncius

Žarėnų mokykla prijungiama prie „Atžalyno“
Numatoma Žarėnų „Minijos“ pagrindinę mokyklą prijungti prie „Atžalyno“ progimnazijos. Tarybai parengtame sprendimo projekte pateikiama informacija, kad 2018 metų rugsėjo 1 dienos duomenimis, mokyklos ikimokyklinės, priešmokyklinės 1-8 klasėse mokėsi 69 mokiniai (4 jungtiniai ir 2 pilni komplektai), iš jų 5-8 klasėse — 16 mokinių (2 jungtiniai komplektai). Manoma, kad šių metų rugsėjo 1 dieną mokykloje būtų ugdomi 67 mokiniai (4 jungtiniai ir 2 pilni komplektai), 2020 metų rugsėjo 1 dieną — 66 mokiniai (5 jungtiniai komplektai), o 2021 metų rugsėjo 1 dieną — 63 mokiniai (5 jungtiniai komplektai).
Mokykloje dirba 18 pedagoginių (13,29 etato) ir 16 nepedagoginių (15,9 etato) darbuotojų. Mokyklai 2019 metais skirta 328 tūkst. eurų, iš jų mokymo lėšų — 176 tūkst. eurų. Sprendimo projekte sakoma, kad pagal Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenis, mokymo lėšų trūkumas — 38 tūkst. eurų, iš jų 25 tūkst. eurų — valdymui, 12 tūkst. eurų — pagalbai. Planuojama, kad išeitinėms išmokoms reikės apie 33 tūkst. eurų. Preliminariais paskaičiavimais, sumažės apie 9,87 etato: pedagoginių — 6,67 ir nepedagoginių — 3,2 etato.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 34 (10146)