Dviejų sostinių meno gerbėjai susitiko antrą kartą

Iš kairės: Telšių fakulteto lektoriai Albertas Gedvilas, Beata Zdramytė, Remigija Vaitkutė ir Povilas Šverebas.

Dviejų sostinių (Abėdviū) — Telšių ir Kauno — susitikimo idėja gimė praėjusiais metais, dar nežinant, kad šie metai bus paskelbti Žemaitijos metais (jos vardo pirmąsyk paminėjimo 800-osios metinės) ir sutaps su Laikinosios sostinės (ja 1919 metais tapo Kaunas) šimtaisiais metais. Sumanymas surengti tokį susitikimą-parodą gimė Telšiuose — Žemaitijos sostinėje, kur krašto istoriją viešose miesto erdvėse įspūdingai ir išsamiai pasakoja mažosios plastikos kūriniai, daugiausiai sukurti VDA Telšių fakulteto studentų ir jų dėstytojų.

Elė Kakanauskienė

Pirmasis susitikimas įvyko sausio mėnesį M.K.Čiurlionio muziejaus Galaunių namuose. Renginys buvo įdomus bei prasmingas, tad organizatoriai nusprendė juo neapsiriboti.
Antrą kartą Telšių ir Kauno istorijos bei meno gerbėjai susitiko gegužę. Ta proga Galaunių namuose atidaryta Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto metalo plastikos ir juvelyrikos specialybių esamų ir buvusių studentų darbų paroda, kurią pristatė VDA Telšių fakulteto docentė Beata Zdramytė.  Kita lektorė — profesorė Remigija Vaitkutė trumpai supažindino su VDA Telšių fakulteto istorija bei priešistore — ji prasidėjo nuo amatų mokyklos, vėliau tapusios taikomosios dailės technikumu ir tik atkūrus Nepriklausomybę, technikumas tapo aukštąja mokykla.
Pašnekesyje dalyvavo ir buvusieji studentai. Buvo džiugu matyti jų ryšį su savo lektoriais, suvokti, kad jis šiltas ir artimas. Absolventai džiūgavo matydami savo darbus parodoje, o prisimindami apie studijas, nepeikė net ne itin gerų gyvenimo bendrabutyje sąlygų.
Lektorius bei VDA leidyklos redaktorius Povilas Šverebas skaitė pranešimą apie Žemaitijos simbolius, iš kurių ryškiausias — meška. P.Šverebas parodė nemažą pluoštą nuotraukų su Telšių ir kitų Žemaitijos vietų vaizdais, labai išsamiai pristatė meškos įvaizdžio simboliką, istorines datas bei įvykius, heraldikos kanonus ir jų taikymą. Dalis kūrinių su meškos vaizdu — iš Telšių, dauguma jų sukurti esamų arba buvusių fakulteto studentų ir dėstytojų.
Po P.Šverebo pranešimo apžiūrėta paroda, kurios autorius pristatė bei kūrinius komentavo B.Zdramytė ir patys jaunieji kūrėjai. Pasak menotyrininkės Irmos Liauzun, tai puikus dviejų sostinių susitikimas.
Žemaitijos savasties dvasia, jos kūrybinių įkvėpimų rezultatai VDA Telšių fakulteto studentų darbuose bus eksponuojami iki birželio 6 dienos Galaunių namuose, Kaune.