Liūdnosios rajono švietimo istorijos fragmentai

Pateikiame Švietimo skyriaus parengtą informaciją apie pokyčius rajono švietimo tinkle 2007-2019 metais. Ši informacija rodo, kaip, palyginti, sparčiai prastėjo rajone demografinė situacija, ypač miesteliuose ir kaimuose. Būtent vaikų skaičiaus mažėjimas sąlygojo mokyklų uždarymą, sujungimą, jų virsmą iš vidurinių į pagrindines, iš šių — į pradines.

Alvydas Ivoncius

2007-2008 metai
3 pagrindinės mokyklos (Degaičių, Lieplaukės, Gedrimų) prijungtos prie vidurinių mokyklų (tapo jų skyriais). Likviduotas Upynos pagrindinės mokyklos Dirvonėnų skyrius, Viešvėnų pagrindinės mokyklos Vembūtų skyrius. Likviduoti Džiuginėnų ir Rūdupių, Gaulėnų skyriai. Telšių „Ateities“ vidurinės mokyklos Degaičių pagrindinio ugdymo skyrius reorganizuotas į pradinio ugdymo skyrių. Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos Lieplaukės pagrindinio ugdymo skyrius reorganizuotas į pradinio ugdymo skyrių. Telšių „Džiugo“ vidurinės mokyklos Gedrimų pagrindinio ugdymo skyrius reorganizuotas į pradinio ugdymo skyrių. Nevarėnų vidurinės mokyklos Nerimdaičių pagrindinio ugdymo skyrius reorganizuotas į pradinio ugdymo skyrių. Telšių mokykla-darželis „Žemaitukas“ palaipsniui pertvarkytas į lopšelį-darželį (nekomplektuojamos pirmos klasės, įsteigiamos 2 ikimokyklinio ugdymo grupės). Ryškėnų pagrindinėje mokykloje įsteigta 1 ikimokyklinio ugdymo grupė. Varnių lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ įsteigta viena ikimokyklinio ugdymo grupė.
2009 metai
Pradėta „gryninti“ „Džiugo“ būsima keturmetė gimnazija (neformuojamos pirmos klasės). Telšių „Germanto“ ir „Atžalyno“ vidurinėse mokyklose nekomplektuojamos 11 klasės. Viekšnalių ir Kuršų pagrindinėse mokyklose nekomplektuojamos 9 klasės. Telšių mokykloje-darželyje „Žemaitukas“ nekomplektuojamos 1, 2 klasės, įsteigtos 2 ikimokyklinio ugdymo grupės. Telšių „Ateities“ vidurinės mokyklos Degaičių skyriuje įsteigtos 2 ikimokyklinio ugdymo grupės.

Nuotr. Janapolės mokykla buvo suremontuota. Dabar — uždaroma.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 41 (10153)