Tarybos posėdyje užsipuolė kalbėjusį pilietį

Praėjusį ketvirtadienį įvyko Savivaldybės tarybos posėdis. Jame nutiko du svarbūs įvykiai: pagaliau Savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas „valstiečių“ pasiūlytas Imantas Motiejūnas ir buvo užsipultas Tarybos posėdyje kalbėjęs pilietis.

Alvydas Ivoncius

Paskyrė direktorių
Primename, kad susidariusi dauguma mero pavaduotoju siūlė Tomą Lekavičių, Savivaldybės administracijos direktoriumi — Imantą Motiejūną, jo pavaduotoju — Almantą Lukavičių. Meras I.Motiejūno kandidatūros neteikė, teisindamasis, kad nėra gauta Specialiųjų tyrimų tarnybos pažyma ir Valstybės saugumo departamento leidimas dirbti su slapta informacija. Pastarasis leidimas nebuvo gautas ir posėdžio dieną, todėl mero parengtame sprendime įrašyta, kad I.Motiejūnas galės pradėti dirbti gavus šią pažymą.
„Valstiečiams“, darbiečiams, frakcijai „Už Telšius“ tokia sprendimo formuluotė nepatiko. A.Lukavičius aiškino, kad kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą ir paaiškinta, jog direktorių galima skirti laikinai. Meras Kęstutis Gusarovas atsakė, kad kreipėsi ir jis, bet gavo kitokį atsakymą. Daugumos atstovai ėmė aiškinti šitaip: neva paskirkime, o su slapta informacija I.Motiejūnas negalės dirbti, kol negautas leidimas. Tarybos narys Algirdas Bacevičius paklausė, o kas prižiūrės I.Motiejūną, kad šis neskaitytų slaptų dokumentų? K.Trečiokas rado „išmintingą“ paaiškinimą: neva visa Lietuva paskyrė direktorius be to leidimo. Vadinasi, visos Lietuvos savivaldybės nusispjovė į įstatymus ir veikė „zadanijų“ principais.
Padiskutavus nutarta išbraukti iš sprendimo projekto sąlygą, kad paskirtas direktorius pareigas galės pradėti eiti po to, kai bus gautas Valstybės saugumo departamento leidimas dirbti su slapta informacija.

Nuotr.: Kalbant R.Burbai, kai kurie Tarybos nariai nesitvardė. 

Vos paskirtam Savivaldybės administracijos direktoriumi I.Motiejūnui numatytas kiek įmanoma didžiausias atlyginimo koeficientas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 42 (10154)

2 komentarai

  1. Nėra ko ir pasakyti apie šį „politikon pasukusį“veikėją.Beje, ne tokios reputacijos žmogui rinkti parašus ir reikšti pilietinę nuomonę,pirmiau reikėtų susitvarkyti sąžinės reikalus savo viduje.

Daugiau nekomentuojama.