Vyskupijų spaudos atstovų vizitas

Vyskupijų atstovai spaudai ir nacionalinių centrų vadovai su laikraščio redaktoriumi.

„Šiapus ir anapus kameros“,— taip vadinosi Žemaitijos sostinėje įvykęs antrasis vyskupijų atstovų spaudai ir nacionalinių centrų vadovų susitikimas.

Jo metu susitikta su radijo stoties XXL FM vadovu Mariumi Dauginavičiumi, aplankytos regioninių laikraščių redakcijos.
Pasak svečius į „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio redakciją atlydėjusio Telšių vyskupijos komunikacijos koordinatoriaus kun. relig. mgr. teol. lic. Donato Liutikos, Lietuvos vyskupų konferencijos organizuoti krizių komunikacijos mokymai labiau priminė nuotykį, o ne praktinį seminarą. Tai viešojo kalbėjimo ir komunikacijos ekspertės Giedrės Vaičekauskienės nuopelnas.
Laikraščio redaktorius Algirdas Dačkevičius papasakojo svečiams apie rajono spaudos ištakas, aptarė laikraštyje nagrinėjams temas ir pasidžiaugė bendradarbiavimu su dvasininkais, ypač kanauninku Andriejumi Sabaliausku, kurio publikacijos laukiamos skaitytojų.
Svečiai padovanojo Redakcijai knygų, o Algirdas Dačkevičius visiems — po savo eilėraščių rinkinį „Balanų vargonai“. („KŽ“ inf.)