Kantrybės išbandymas — per duobėmis nusėtą kelią

Ne į pamiškę, griovį ar prie daugiabučių namų šiukšlių konteinerių, o į stambiagabaričių atliekų ir žalienų surinkimo aikštelę. Taip ne vienerius metus jau bandoma įpratinti Telšių rajono gyventojus tvarkytis su buityje susidarančiomis atliekomis, kurių neįmesi į įprastą šiukšlių kibirą po plautuve.

Lina Dijokienė

Skundėsi prastu keliu
Kiekvieno namuose kartas nuo karto, žiūrėk, ima ir atsiranda nebereikalingas, nebenaudojamas, susidėvėjęs didesnis daiktas — baldas, rakandas ar kokia didesnė buitinė technika. O jei imamasi remonto, tai atliekų susidaro išties nemažos krūvos. Kaip žinia, jų į komunalinių atliekų konteinerius neįmesi (nors, deja, dar atsiranda tokių, kurie suverčia į konteinerius ar tiesiog padrebia kokį rakandą šalia jų). Todėl gyventojai jau keleri metai yra skatinami tvarkingai surūšiuotas atliekas atvežti į Gaudikaičių kaime, Telšių rajone, įsikūrusią stambiagabaričių atliekų ir žalienų surinkimo aikštelę. Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius laikraščiui „Kalvotoji Žemaitija“ pasakojo gavęs iš rajono gyventojų skundą dėl kelio, vedančio į minėtą aikštelę būklės, ir pakvietė savo akimis įsitikinti, ar skunde išdėstyti priekaištai turi pagrindo.

Duobė ant duobės
Vos pasukus nuo Šiauliai-Palanga plento (rodyklės, jog tas kelias veda aikštelės link, nėra iki šiol), iškart tenka iki mažiausiai įmanomo sumažinti automobilio greitį. Akivaizdu, kad žmonės, skundęsi dėl itin prastos kelio būklės, buvo teisūs. Kelias, kadaise asfaltuotas, dabar išmuštas duobių tiek, tarsi čia kas būtų bombardavimo pratybas vedęs… Nežinia, ar kas netyčia pametė, o gal ir specialiai viena gilesnė duobė švietė įvažinėta sena antklode… Teko įsitikinti — eismas išties intensyvus: vos per kelias minutes į atliekų surinkimo aikštelę įsuko net keli automobiliai, atvežę atliekas, dar pradundėjo vienos šalia įsikūrusios įmonės sunkiasvoris sunkvežimis, pralėkė UAB „Telšių vandenys“ transportas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 68 (10180)