Iškeliami ir bus perlaidoti vokiečių karių palaikai

Ubiškėje priešais šventorių buvo palaidoti vokiečių kariai.

Ubiškėje ekshumuoti Antrojo pasaulinio karo metais žuvusių vokiečių karių palaikai. Kariai buvo palaidoti prieš pat šventorių, o kapų vietose auga liepos.
Suprantama, sovietmečiu tvarkyti vokiečių karių kapus buvo griežtai draudžiama. Todėl ir Ubiškėje kapai užžėlė žole, bet vietiniai gyventojai atsiminė, kad apibus tako į šventorių, prieš jo tvorą, yra palaidotų vokiečių karių. Praėjus 75 metams, kapai neseniai atkasti, o palaikai bus perlaidoti Klaipėdos vokiečių karių kapinėse.

Alvydas Ivoncius

Vokietijos ir Lietuvos vyriausybės pasirašė sutartį
1996 metais Lietuvos ir Vokietijos vyriausybės pasirašė sutartį dėl Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose žuvusių vokiečių kapų priežiūros, karių palaikų ekshumacijos ir perlaidojimo. Vokietija įpareigojo sutartį vykdyti Vokietijos karių kapų priežiūros sąjungą „Volksbund Deutscher Kriegsgraeberfuersorge e. V.“.
Pagal sutartį, karo metu žuvusiųjų vokiečių palaikų ekshumacija atliekama Vokietijos pusės paskirtomis pajėgomis ir lėšomis. Vokietijos pusė praneša apie planuojamus perlaidojimus kompetentingoms Lietuvos Respublikos vietinės valdžios institucijoms, kurios turi teisę pareikalauti, kad jų atstovai dalyvautų vykdant darbus.
Sutartyje numatyta, kad apie kiekvieno karo metu žuvusio vokiečio perlaidojimą surašomas protokolas, kuriame nurodoma buvusi ir nauja palaidojimo vieta, asmens duomenys, jei palaikai identifikuoti, įrašas identifikaciniame ženkle arba kiti požymiai, galintys padėti identifikuoti.
Kariai perlaidojami Vilniaus, Kauno, Klaipėdos vokiečių karių kapinėse. Tokie pat projektai vykdomi ir kitose šalyse.
Lietuvoje Vokietijos ir mūsų vyriausybių pasirašytos sutarties įgyvendinimu rūpinasi viešoji įstaiga Kultūros vertybių globos tarnyba. Tiesa, jos veikla buvo prigesusi, tačiau, atleidus ankstesnius vadovus ir darbuotojus, nuo 2015 metų veikla atnaujinta ir intensyviai ieškoma vokiečių karių kapų. Ubiškėje ekshumuoti vokiečių karių palaikai pirmieji įgyvendinant šią iniciatyvą.
VšĮ Kultūros vertybių globos tarnyba skelbia: „Mūsų užduotis — surasti ir iškelti netinkamose vietose besiilsinčius karius… Todėl tenka dirbti laukuose, pamiškėse, brūzgynuose ir kitose (dažnai tik vietiniams žinomose) apleistose vietovėse.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 70 (10184)

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.