Tryškiuose ekshumuojami vokiečių karių palaikai

Rašėme, kad šį mėnesį iškasti Antrajame pasauliniame kare žuvusių vokiečių karių palaikai Ubiškėje. Čia 1944 metų rugsėjo pabaigoje-spalio pradžioje buvo priešais šventorių palaidoti devyni kariai. O dabar karių palaikai iškasami Tryškių bažnyčios šventoriuje.

Alvydas Ivoncius

Abi valstybės bendradarbiauja
Primename, kad Lietuvos ir Vokietijos vyriausybės yra sudariusios sutartį dėl Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose žuvusių vokiečių karių kapų priežiūros, karių palaikų perlaidojimo.

Vokietija įpareigojo sutartį vykdyti Vokietijos karių kapų priežiūros sąjungą „Volksbund Deutscher Kriegsgraeberfuersorge e. V.“.
Pagal sutartį, karo metu žuvusiųjų vokiečių palaikų ekshumacija atliekama Vokietijos pusės paskirtomis pajėgomis ir lėšomis. Vokietijos pusė praneša apie planuojamus perlaidojimus kompetentingoms Lietuvos Respublikos vietinės valdžios institucijoms, kurios turi teisę pareikalauti, kad jų atstovai dalyvautų vykdant darbus.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 73 (10185)